108 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Denemarken* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  denemarken

Zoekopdracht aanpassen
14/11/1628, 12
van de Admiraliteit te Amsterdam borg stelt dat de goederen naar Denemarken worden gebracht.
13/12/1628, 7
Rooswycx , weduwe van Carel van Mander , betreffende tapijten die nog in Denemarken zijn.
13/12/1628, 13
betaald uit het eerste geld dat uit de provincies komt aan subsidie voor Denemarken . Ontvanger-generaal
22/01/1629, 11
ten derde of zij ter bevordering van de algemene rust dit punt bij Zweden en Denemarken
26/01/1629, 10
de soldaten iets te verkopen. Indien het magazijn van de koning van Denemarken ... voorraden heeft, aangezien hij bij zijn vertrek gezien heeft dat vanuit Denemarken tweehonderd ... last mout aankwam. Bovendien heeft hij toen gehoord dat de koning van Denemarken ... vernomen dat op last van de koning van Denemarken een grote hoeveelheid kledij gemaakt werd en ... stad waren binnengebracht. Uit het voorgaande kan besloten worden dat de koning van Denemarken
01/02/1629, 6
concessie die door commissaris Cracou van de koning van Denemarken is verkregen. De slotvoogden ... maken zonder enig resultaat, verzoeken ze HHM te bewerkstelligen dat in Denemarken tegen de betrokken ... slotvoogden opgetreden wordt. HHM schrijven Cracou dat hij de koning van Denemarken er
12/02/1629, 3
Teoutte . HHM geven de supplianten een paspoort om duizend magere ossen uit Denemarken
22/02/1629, 2
en deze naar Wismar te brengen, waar zij schepen zullen bouwen voor de oorlog tegen Denemarken
24/03/1629, 8
veiligst varen als de oorlogsschepen van Zweden en Denemarken op zee zijn.
06/04/1629, 2
de vergadering dat de resident in een missive d.d. 20 jan. door de koning van Denemarken ... en verschillende plaatsen in Denemarken verspreidt, als zou hij niet tot vrede geneigd
14/04/1629, 10
heer van Ondersum , krijgt voorschrijven aan de koning van Denemarken . Hij wil ... vier schepen met rogge van Archangel naar Denemarken of de Republiek te kunnen sturen.
28/04/1629, 5
een verdrag gesloten zal worden tussen de keizer en de koning van Denemarken . De keizer ... kanselier en iemand van de stenden zijn naar Denemarken vertrokken. Omdat hij merkt dat de ... vredesonderhandelingen op de voet te volgen. Tevens wordt aan de koning van Denemarken geschreven
16/05/1629, 1
de koning van Denemarken gebruiken voor de bescherming van Glückstadt en niet voor ... zullen bij hun principalen aandringen op de betaling van subsidies voor Denemarken .
16/05/1629, 8
in het gezelschap van Laurens Reael naar Denemarken is gereisd en op de terugweg schipbreuk heeft
18/06/1629, 10
hem te bezweren. De Engelse koning heeft kolonel Macquay naar Denemarken gezonden ... Penington is met een eskader naar de Elbe gestuurd de koning van Denemarken
21/06/1629, 11
gld., bedoeld voor de afrekening met het regiment van wijlen overste Merwen , die in Denemarken
23/06/1629, 10
Z.Exc. stelt Berchem voor kolonel Morgan met zijn soldaten uit Denemarken
18/07/1629, 10
Johannes van Walbeeck , destijds mee uitgevaren met generaal Reael naar Denemarken .
27/07/1629, 14
twee compagnieën Fransen, elk bestaande uit tweehonderdvijftig soldaten, uit Denemarken
28/07/1629, 1
naar Het Vlie te sturen om tweeduizend soldaten die daar uit Denemarken
30/07/1629, 11
de troepen van kolonel Morgan die daar uit Denemarken zijn aangekomen, voorzien moeten worden
30/07/1629, 18
President Clant meldt dat hij vernomen heeft dat de in Enkhuizen uit Denemarken aangekomen
01/08/1629, 2
deel worden betaald aan de troepen van Morgan die uit Denemarken zijn gekomen, volgens
02/08/1629, 16
, de onlangs in Het Vlie uit Denemarken aangekomen zes compagnieën Fransen, Engelsen
03/08/1629, 1
juli onderhandeld heeft met de soldaten die aldaar uit Denemarken zijn aangekomen, maar
04/08/1629, 16
van HHM d.d. 3 aug. de in Enkhuizen aangekomen vrije vaandels uit Denemarken
08/08/1629, 13
na afrekening met luitenant-kolonel Nieuhoff die in Denemarken
10/09/1629, 10
de vier vrije Engelse compagnieën naast zijn regiment dat eerder uit Denemarken
18/09/1629, 7
7/17 sept. schrijven onder andere dat overste Roosencrantz die dag met zijn regiment uit Denemarken
03/10/1629, 2
ter betaling van deze schulden, aan voor Denemarken bestemde subsidies in kas heeft.
11/10/1629, 16
de troepen van kolonel Morgan die uit Denemarken zijn gekomen alsnog uit een voorschot
18/10/1629, 4
Pauwel de Wilhem , dat wordt ondersteund door een brief van de koning van Denemarken d.d. Krempe ... hengsels, duizend harnassen, duizend spiesen en honderdduizend pond lonten, op patent vrij naar Denemarken
24/10/1629, 13
Volmar van Niehoff als luitenant-kolonel van overste Merwen in Denemarken verdiend.
30/10/1629, 19
voor het onderhoud van het regiment dat uit Denemarken is gekomen onder kolonel Morgan
02/11/1629, 6
okt. bij HHM werd ingediend om wapens en lonten vrij naar Denemarken te vervoeren. Volgens ... door de koning van Denemarken begunstigd kunnen worden. Het land heeft geld nodig, maar
05/11/1629, 3
President Schaffer geeft HHM ter overweging in het Land van Mark de uit Denemarken
07/11/1629, 1
De RvS moet met Burlamachi overeenkomen dat het regiment van kolonel Morgan dat uit Denemarken komt
07/11/1629, 18
overste Rochel naar Denemarken . Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.
12/11/1629, 5
10 nov., met verschillende overwegingen voor en tegen de inkwartiering van de uit Denemarken
12/11/1629, 15
zet uiteen dat de compagnieën van het regiment van kolonel Morgan dat onlangs uit Denemarken
13/11/1629, 11
HHM machtigen de RvS om het regiment van kolonel Morgan dat onlangs uit Denemarken kwam een maand
24/11/1629, 18
in Denemarken zullen worden betaald. HHM besluiten desniettemin dat de
24/11/1629, 29
Reael vanwege de geleden schade tijdens de reis van Denemarken naar de Republiek wordt gesteld
27/11/1629, 1
Op het verzoek van Garbrant Garbrantsz. stemmen HHM in met de uitvoer van 43.000 pond scheepsbeschuit naar Denemarken
27/11/1629, 25
te betalen van het regiment van overste Morgan dat uit Denemarken is gekomen.
29/11/1629, 7
van de officieren van het uit Denemarken gekomen regiment van kolonel Morgan voor de
01/12/1629, 28
van Groot-Brittannië gedurende drie of vier maanden onderhouden van het uit Denemarken
06/12/1629, 15
Kolonel Morgan en zijn officieren van het regiment uit Denemarken verzoeken nader om
07/12/1629, 4
Holland dringend te verzoeken de supplianten te betalen in mindering van hun schulden in het subsidie van Denemarken .
13/12/1629, 5
om transportgeld voor zijn uit Denemarken gebrachte regiment of, indien dit niet mogelijk ... betalen van transportgeld voor de soldaten die van Denemarken via de Republiek naar Engeland gaan, kan de

Volledige tekst Meer opties..