218 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Emmerik* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  emmerik

Zoekopdracht aanpassen
06/01/1627, 9
De RvS heeft geadviseerd ritmeester Ketzken op zijn rekest toe te staan veertig last haver tegen licent naar Emmerik [Emmerich] te vervoeren. HHM gaan akkoord.
12/02/1627, 7
Hans Georg Burchart uit Hattingen klaagt dat enkele soldaten uit Emmerik [Emmerich]
17/03/1627, 6
Schipper Cornelis Scheij uit Tiel verzoekt zijn goederen naar Emmerik [Emmerich] en
23/03/1627, 12
De regering te Emmerik [Emmerich] klaagt d.d. Emmerik 11 maart dat het huis van de
31/03/1627, 6
Werkmeester Wybolt Rembolt verzoekt een toeslag voor de de door hem gemaakte werken in Emmerik [Emmerich] . De RvS zal over dit verzoek beslissen.
21/04/1627, 18
De Kleef se raden antwoorden d.d. Emmerik 12 april op de brief van HHM van 8 april over ... d.d. 20 maart, klagen zij over het namens de RvS in Emmerik [Emmerich] uitgevaardigde plakkaat.
17/05/1627, 10
toegestaan evenals Emmerik [Emmerich] en Rees . HHM laten de commandanten van Emmerik ... in Wezel niet zullen nakomen, bij retorsie hetzelfde zal gelden voor Emmerik en Rees.
17/06/1627, 7
Over het verzoek van die van Emmerik [Emmerich] tot uitvoer van twaalf vrachtschepen met turf voor hun corps de gardes vragen HHM advies aan de RvS.
23/06/1627, 11
De heer van Didem mag honderd mud haver en 27 mud rogge, zijn eigen gewas, vrij van Arnhem naar Emmerik [Emmerich] vervoeren.
16/07/1627, 3
Didem , commandant te Emmerik, verzoekt onafgebroken een geschikt schip en schipper in dienst te mogen ... houden om de wachten op de schans bij Emmerik [Emmerich] en de nieuw gemaakte redoutes regelmatig
23/07/1627, 16
Münster naar Emmerik [Emmerich] zijn gebracht. HHM laten de RvS over beide punten beslissen.
14/08/1627, 11
verzoekt tegen betaling van 's lands rechten zes schepen met turf naar Emmerik
17/08/1627, 10
voorleggen aan Kesseler . Haar uit Emmerik [Emmerich] gehaalde provisie bestemd
30/08/1627, 4
De Admiraliteit te Amsterdam stuurt een rekest van de ossenweiders uit Emmerik [Emmerich] , die
31/08/1627, 1
de keizer tegen te houden. HHM schrijven de Kleef se raden in Emmerik [Emmerich]
09/09/1627, 19
wegens het rekest van de ossenweiders van Emmerik [Emmerich] en 's- Heerenberg . De supplianten dienen zich
18/09/1627, 3
Langenbroeck aan hem in Emmerik [Emmerich] . HHM laten de RvS hierover beslissen.
27/09/1627, 8
De Kleefs e raden te Emmerik [Emmerich] verzoeken een samoreus met turf voor het garnizoen ... te Zevenaar en Isselburg en met brandstof voor de kanselarij naar Emmerik te mogen halen
28/09/1627, 16
zes samoreuzen geladen met turf naar Emmerik [Emmerich] te brengen, zolang hij de order op het
02/10/1627, 3
te doen voortzetten. Indien dit eenvoudiger door het garnizoen van Emmerik [Emmerich] kan
25/10/1627, 6
De Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] klagen d.d. Emmerik
02/11/1627, 19
HHM stemmen ermee in dat Cornelis Gerritsen Knipscheer zes schepen turf naar Emmerik [Emmerich] en Rees mag brengen tegen betaling van 's lands rechten.
20/12/1627, 12
HHM staan toe dat Jan de Wael , schipper uit Nijmegen, twee schepen turf naar Emmerik en Rees brengt, op voorwaarde dat hij 's lands rechten betaalt.
15/01/1628, 18
van de contributies op last van de RvS uit Emmerik [Emmerich] hierheen zijn overgebracht. De gouverneur ... aldaar wil hen echter in Emmerik houden. Aangezien de contributies worden geëxecuteerd met ... hulp van staatse soldaten maar in naam van de keurvorst van Brandenburg moeten de gevangenen terug naar Emmerik
20/01/1628, 9
doorgehaald en vervangen door 'Caspar'. en Dirck van Leeck opnieuw naar Emmerik ... . Als Renssen toch naar Emmerik moet teruggaan, moeten HHM hem een verklaring
24/01/1628, 2
HHM laten ontvanger Renssen de gevangenen weer naar Emmerik [Emmerich] brengen. ... conform het advies van de RvS liever hier laten blijven en niet naar Emmerik terugsturen.
26/01/1628, 11
Leeck , gevangenen uit het Land van Gulik [Jülich] , verzoeken niet naar Emmerik
28/01/1628, 11
Volgens berichten uit Emmerik [Emmerich] willen de Kleef se raden de compagnie van ritmeester
02/02/1628, 10
deze betaald kunnen worden. HHM schrijven Essen vanuit Arnhem naar Emmerik
05/02/1628, 6
Renssen Rits en Diderich van Leeck opnieuw overbrengen naar Emmerik [Emmerich] . Daar
09/02/1628, 1
Caspar Simonius Rits niet naar Emmerik [Emmerich] wil laten gaan voordat diens
21/02/1628, 9
In een brief d.d. Utrecht 19 feb. stuurt Essen een verslag van zijn in Emmerik [Emmerich] gehouden besprekingen
24/02/1628, 7
rapporteren over de op 21 feb. ontvangen berichten van Essen in Emmerik
24/02/1628, 10
Op het namens de Kleef se regering te Emmerik [Emmerich] door Christiaen Heimbach ingediende verzoek
18/03/1628, 13
niet langer vrij van konvooien en licenten behoren te zijn zoals die van Emmerik
22/03/1628, 8
van Keulen, verzoekt mandement van appèl op een door de krijgsraad te Emmerik [Emmerich] ... voordeel van Jan Vogel , soldaat te Emmerik, en in het nadeel van Otto van Halmalen
04/04/1628, 2
Agent Van der Veecken compareert en klaagt over de procedures die de krijgsraad te Emmerik [Emmerich] volgt op verzoek van Jan
29/04/1628, 11
gestelde borgtocht. In 1623 werd deze te Emmerik [Emmerich] langs de Rijn gearresteerd vanwege
11/05/1628, 7
5 mei opgestelde brieven aan de keurvorst van Brandenburg en zijn raden in Emmerik
13/05/1628, 4
De heer van Diden heeft ingestemd met de strekking van de brief voor de Kleef se raden te Emmerik [Emmerich] .
20/05/1628, 7
HHM laten een definitieve beslissing in de zaak van Jan Vogel tegen enkele in Emmerik [Emmerich] gearresteerde burgers van Dorsten over aan de RvS.
29/05/1628, 10
Wijnant van Heimbach , raad van de keurvorst van Brandenburg in Emmerik, dient mondeling ... 667-669/folio I, 792-793. In twee brieven hebben HHM de Kleef se raden te Emmerik
02/06/1628, 1
het rekest aan de Kleef se raden te Emmerik [Emmerich] met het ernstige verzoek haar tevreden te stellen.
02/06/1628, 12
diens broer goed worden afgehandeld. HHM vragen de keurvorst om zijn raad in Emmerik [Emmerich] ... voor de regering te Emmerik opdat deze de assignatie van de 2.000 rijksdaalder spoedig zal voldoen.
03/06/1628, 14
Emmerik [Emmerich] te mogen brengen. HHM geven de memorie voor advies aan de RvS.
10/06/1628, 6
8 juni over de door de heer Heimbach namens de Kleef se regering te Emmerik [Emmerich]
13/06/1628, 15
, Kalkar , Kleef , Uedem en omgeving verzoeken HHM de commandanten van Emmerik ... en Geldern bekend te maken dat deze de supplianten ongestoord hun koren in Emmerik
15/06/1628, 3
Willem Keer , samoreusschipper en burger van Culemborg, verzoekt paspoort om twee schepen turf naar Emmerik [Emmerich] te
16/06/1628, 9
te Amsterdam, verzoekt teruggave van veertig door de ontvanger en controleur te Emmerik ... lands belasting erover is betaald. HHM zullen de aanwezige commandant van Emmerik hierover horen.
29/06/1628, 11
In een remonstrantie meldt de heer van Dyden , commandant van Emmerik, dat ontvanger Onckel ... en ontvanger Onckel te Emmerik [Emmerich] op aandringen de betaling te doen. Indien zij in

Volledige tekst Meer opties..