265 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJssel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ijssel, ijsseloord, ijsselstein, overijssel

Zoekopdracht aanpassen
30/01/1627, 12
De gecommitteerden van Overijssel berichten over een aan hen gerichte brief van de magistraat van
23/02/1627, 9
een percentage van 6ΒΌ procent is genoemd. Holland en Overijssel verklaren dat de rente
27/02/1627, 12
van de Maas bij Spaarndam en die van de IJssel bij Kampen . Calandrini zal
27/02/1627, 13
Waal , IJssel en elders af te danken en de redoutes op die rivieren van sloepen te voorzien.
06/03/1627, 7
wordt gebruikt, komen dus alleen Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel
08/03/1627, 7
principalen het consent te dragen en de gedeputeerden van Overijssel schikken zich naar Holland.
10/03/1627, 8
delen een brief van hun Staten mee die 27 jan. aan de Staten van Overijssel is ... op grond van een op 3 sept. 1621 door de Staten van Overijssel en op 12 feb. 1622 door ... vragen zij hun brief te ondersteunen en een gelijkluidend schrijven aan Overijssel te richten. ... De heren van Overijssel verklaren dat de klachten van Meppel niet in de Staten-Generaal, maar
13/03/1627, 16
en de gedeputeerden wordt besloten de oorlogsschepen die nu op de Waal en de IJssel liggen,
01/04/1627, 2
De heren van Holland willen dat de resoluties met betrekking tot de IJssel worden uitgevoerd.
01/04/1627, 12
De gedeputeerden van Holland hebben die van Overijssel verzocht ervoor te zorgen dat er voortaan ... geen klachten meer komen over de sluis die in hun provincie is gelegd. De heren van Overijssel ... De Hollandse afgevaardigden hebben die van Overijssel tevens gevraagd maatregelen te nemen tegen hun munt,
15/04/1627, 17
de rivieren de Maas en IJssel , tenzij Lijnschoten c.s. hem voor de helft willen
23/04/1627, 7
voor de plaatsen die aan de overzijde van de IJssel liggen maar nog geen lijst
05/05/1627, 5
de suppliant door requisitie uitvoering verzoekt, is in Overijssel uitgevaardigd.
20/05/1627, 12
schelling zijn gemunt. Dit is gedaan omdat in de provincies Zeeland , Friesland , Overijssel
25/05/1627, 5
De resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. De heren van Overijssel berichten ... nog maar contributie heffen. De provincie verzoekt een oplossing die het recht van Overijssel ... in Twente en andere gebieden onder sauvegarde, veilig zijn en wordt Overijssel gevrijwaard van overlast.
05/06/1627, 12
van Purmerlant, gecommitteerd wegens de uitdieping van de IJssel . HHM committeren hen nu tevens om samen
07/06/1627, 8
en vraagt of de Raad niet beter alleen kan besluiten over de uitdieping van de IJssel , conform ... verwacht de Raad dat Gelderland , Utrecht en Overijssel hetzelfde willen
14/06/1627, 9
de Admiraliteit in het Noorderkwartier verschijnen ter vergadering. Na inspectie van de IJssel
24/06/1627, 23
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft dat de goederen uit de steden van Overijssel ... wil men licenten gaan heffen op de goederen naar Salland. De heren van Overijssel
26/06/1627, 16
, Zeeland en Overijssel verklaren hun geld reeds te hebben opgebracht en Friesland
06/07/1627, 12
een half jaar op het platteland van Overijssel te mogen wonen, mits hij geen vijandelijke steden bezoekt.
20/07/1627, 12
Tevens is besloten de heren van Overijssel te verzoeken hun quote in het subsidie voor de Admiraliteiten
22/07/1627, 16
HHM verzoeken de heren van Holland te regelen dat de voor de uitdieping van de IJssel
23/07/1627, 14
opdat de 20.000 gld. die zij hebben opgebracht voor het uitdiepen van de IJssel
06/08/1627, 2
Naar aanleiding van hetgeen de heren van Overijssel ter sprake hebben gebracht vullen HHM
09/08/1627, 11
hier of in het leger te zullen bezorgen. De heren van Overijssel verklaren dat hun bijdrage reeds
28/08/1627, 1
Z.Exc. schrijft ter bevordering van de uitvoering van de werken aan 's- Gravenwaard tot uitdieping van de IJssel
02/09/1627, 8
de brief van Z.Exc. van enkele dagen geleden over de uitdieping van de IJssel verklaart
08/09/1627, 4
naar Zeeland te gaan, omdat hij alleen gedeputeerd is voor de uitdieping van de IJssel
28/09/1627, 18
Op verzoek van de heren van Overijssel is de gisteren voorgestelde kwestie van retorsie hervat. De kwestie zal aan Z.Exc. worden voorgelegd bij zijn terugkeer.
29/09/1627, 3
Het verzoek van de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen naar neutrale
29/09/1627, 10
Z.Exc. schrijft d.d. 25 sept. dat hij de volgende dag met het leger naar de oever van de IJssel wil optrekken en ... de troepen wil verdelen over de langs IJssel en Waal gelegen steden. De brief behoeft geen resolutie.
02/10/1627, 14
In een nader rekest verzoeken de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen liefst
13/10/1627, 4
heeft gedaan in Overijssel . Het tweede punt over kennisgeving over en weer wordt in beraad genomen.
15/10/1627, 2
(die kunnen worden weggehaald van de IJssel ) naar Zeeland te sturen. Daar zullen ze enige
18/10/1627, 9
Amsterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 15 okt. dat twee van haar schepen op de IJssel , te weten
28/10/1627, 15
, nu afwezig, gecommitteerd om ervoor te zorgen dat de Rijn en de IJssel dieper werden. ... Ze melden enkele werken aanbesteed te hebben om meer water in de Rijn en de IJssel te krijgen.
08/11/1627, 7
gecommitteerden tot de uitdieping van de IJssel zich stipt houden aan de resolutie d.d. 22 dec. 1626
10/11/1627, 10
de Admiraliteit in het Noorderkwartier compareren en stellen voor de potten op de IJssel
11/11/1627, 3
de RvS te verbieden de declaraties van Overijssel te accepteren omdat die van Overijssel
12/11/1627, 2
Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. ermee instemt dat de potten uit de IJssel worden gehaald gedurende de vorst en dat deze
20/11/1627, 10
De heren van Overijssel verzoeken inzake de retorsie vanwege de door de vijand voorgenomen onbehoorlijke ... is vastgesteld op 1 december. HHM laten de zaak over aan Z.Exc. en de heren van Overijssel.
27/11/1627, 1
voor de kwestie van de IJssel , neemt zitting in de vergadering, ook als deze kwestie niet
10/12/1627, 10
aan Z.Exc. en die van Overijssel , zodat een rapport niet nodig wordt geacht.
13/12/1627, 12
nov. ontvangen brief van de Generaliteitsrekenkamer inzake de declaraties van Gelderland , Overijssel ... worden gebracht om daar te worden afgehandeld conform de instructie. Die van Gelderland en Overijssel verklaren
11/01/1628, 12
op het platteland van Overijssel te wonen en Nederlandse steden te bezoeken.
17/01/1628, 9
twee of drie kleine schepen derwaarts te zenden, zoals op de IJssel en de Wadden zijn ingezet. HHM hopen
24/01/1628, 4
HHM schrijven het Hof van Gelderland de officieren te gelasten het ijs op de Waal en de IJssel te breken zodra deze rivieren bevriezen.
25/01/1628, 18
geeft in overweging of het niet nuttig zou zijn de licenten op de Eems en de IJssel voor enige tijd
31/01/1628, 2
vindt het nuttig alle uitvoer over de Eems , Wezer , Rijn en IJssel te verbieden

Volledige tekst Meer opties..