391 resoluties gevonden.


Beperking: Admiraliteit in Zeeland (instelling)

Zoekopdracht aanpassen
20/07/1627, 9
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 16 juli dat kapitein Thibault en zijn reders vragen om hun
22/07/1627, 11
De Admiraliteit in Zeeland heeft mr. Jan Steengracht en Anthoni van den Brande genomineerd
22/07/1627, 19
De Admiraliteit in Zeeland verzoekt te mogen weten door wie de dertig soldaten van kapitein Everwijn
24/07/1627, 6
De Admiraliteit in Zeeland bericht dat de vijand weigert de gevangenen, voor wie rantsoen betaald is, vrij te laten.
26/07/1627, 4
worden aangegeven, ongeacht of het geteerd is of niet. HHM sturen een kopie hiervan aan de Admiraliteit in Zeeland .
03/08/1627, 4
Op verzoek van Jacob Benox wordt de Admiraliteit in Zeeland geschreven de
04/08/1627, 1
De Admiraliteit in Zeeland nomineert d.d. 31 juli Quirijn Cock en Pieter Pietersson voor het
04/08/1627, 5
De Admiraliteit in Zeeland antwoordt d.d. 31 juli op de op verzoek van de pachters van de
05/08/1627, 9
Inzake de gisteren ontvangen brief van Z.Exc. gelasten HHM nog eenmaal de
15/08/1627, 2
zo snel mogelijk worden overgebracht. HHM schrijven de Admiraliteit in Zeeland hierover.
18/08/1627, 10
aan het 21e artikel. Bij het elfde en laatste punt wordt verzocht de Admiraliteit in Zeeland
20/08/1627, 1
De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten verschijnen ter vergadering. Op de vraag
22/08/1627, 3
Kapitein Quast schrijft vanaf de kust van Vlaanderen d.d. 18 aug. dat van de Admiraliteit in Zeeland nog
31/08/1627, 3
in Vlissingen gestuurd. Hij verzoekt een besluit. HHM machtigen de Admiraliteit in Zeeland
03/09/1627, 13
De Admiraliteit in Zeeland antwoordt op de brief van HHM d.d. 16 aug. te laten bepalen dat de bloedverwanten
14/09/1627, 14
op het eerste punt dat Berckel zelf dient te schrijven aan de Admiraliteit in Zeeland , teneinde
15/09/1627, 2
Het afgelopen zaterdag ingediende rekst van de op Frankrijk handelende kooplieden van
22/09/1627, 8
De Admiraliteit van Zeeland vraagt om een besluit op haar advies van
25/09/1627, 8
In hun tweede rekest klagen de pachters over de Admiraliteit in Zeeland die de regeling vanwege
30/09/1627, 11
HHM schrijven de Admiraliteit in Zeeland of er in Vlissingen een schip beschikbaar is. Indien
04/10/1627, 7
Naar aanleiding van het verzoek van de Admiraliteit in Zeeland om subsidie worden de staten van de respectieve Admiraliteiten onderzocht opdat daarover kan worden besloten.
05/10/1627, 2
tevens worden geschreven iemand af te vaardigen om samen met de Admiraliteit in Zeeland alle
05/10/1627, 4
overhandiging van hun credentiebrief van 30 sept. brengen zij de grote nood waarin de Admiraliteit in Zeeland
15/10/1627, 2
De Admiraliteit in Zeeland vraagt om assistentie van twee of drie binnenschepen. Voor het
18/10/1627, 2
In aanwezigheid van Z.Exc. , Ernst Casimir en de RvS zijn luitenant-admiraal
21/10/1627, 9
De brief van Carleton wordt naar de Admiraliteit in Zeeland gestuurd die
25/10/1627, 4
In een brief verzoeken de Staten van Zeeland de Admiraliteit in Zeeland meer dan een vijfde deel
27/10/1627, 3
de Admiraliteit in Zeeland bestemde deel van het subsidie van 200.000 gld. uit Frankrijk .
12/11/1627, 12
Quaetgebuir verkochte salpeter. HHM vragen advies aan de Admiraliteit in Zeeland .
13/11/1627, 4
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. De gecommitteerden
16/11/1627, 1
Er zijn berichten ontvangen dat tussen afgelopen dinsdag en woensdagnacht schepen uit
22/11/1627, 1
De gedeputeerden van de Admiraliteit in Zeeland compareren. Zij vragen om financiƫle steun om hun
22/11/1627, 2
Op gedeputeerden van de Admiraliteit in Zeeland verzoeken nogmaals in plaats van de twee door de Admiraliteit te
03/12/1627, 4
HHM behandelen het verzoek van de generaals van de konvooien en licenten
16/12/1627, 11
de Admiraliteit in Zeeland verzocht om financiƫle steun. Een beslissing wordt uitgesteld.
21/12/1627, 16
De Admiraliteit in Zeeland schrijft dat zij van de goederen naar Calais het konvooi conform
27/12/1627, 18
HHM zullen de Admiraliteit in Zeeland vragen een staat op te sturen van hetgeen zij sinds de afloop van het Bestand heeft ontvangen aan subsidie van de zeeoorlog.
04/01/1628, 1
Jacob Ben-Ros , dienaar van prins Mulij Zijdan , koning van Barbarije,
11/01/1628, 9
Volgens mededeling van ontvanger Van der Haer heeft de Admiraliteit in Zeeland
15/01/1628, 13
De Admiraliteit in Zeeland vraagt d.d. 12 jan. een besluit te nemen over haar voorstel over het licent op Calais . HHM stellen een besluit hierover uit.
20/01/1628, 7
De Admiraliteit in Zeeland beantwoordt de brief van HHM d.d. 4 januari. Op haar aansporing zijn Jacob
26/01/1628, 13
schepen niet de Maas kunnen uitvaren omdat de schepen niet over de dorpels zijn gekomen. HHM laten de Admiraliteit in Zeeland
28/01/1628, 1
Maas niet aangetroffen zodat zij zijn teruggekomen. HHM sturen een pink naar de Admiraliteit in Zeeland
31/01/1628, 7
In een brief d.d. 13 jan. verzoekt de Admiraliteit in Zeeland te besluiten over gelijke verdeling
31/01/1628, 8
De Admiraliteit in Zeeland antwoordt d.d. 28 jan. op de missive van 26 jan. waarin HHM kapitein
01/02/1628, 1
De Admiraliteit in Zeeland schrijft 29 jan. conform de resolutie van HHM nog drie schepen voor
05/02/1628, 12
Engeland vertrekken. HHM hebben nagezocht dat de Admiraliteit in Zeeland op eenzelfde soort
11/02/1628, 7
De Admiraliteit in Zeeland schrijft dat kapitein Cleuter met tien schepen bij Duins [Downs] is terwijl er geen schepen
28/02/1628, 2
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 17 feb. op verzoek van de kooplieden van Zeeland
22/03/1628, 2
Jacques Beltens , koopman te Amsterdam, verzoekt ontheffing van een buiten zijn

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten