391 resoluties gevonden.


Beperking: Admiraliteit in Zeeland (instelling)

Zoekopdracht aanpassen
06/06/1626, 18
In haar brief van 1 juni verklaart de Zeeuwse Admiraliteit niet tot
09/06/1626, 19
De provincie Groningen heeft 11.658 gld. van de 200.000 gld. voor de
10/06/1626, 3
De WIC ter Kamer Middelburg wordt mandement van revisie toegestaan van het
11/06/1626, 6
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft 8 juni dat in strijd met de resolutie
18/06/1626, 10
De Zeeuwse Admiraliteit stuurt met haar brief d.d. 15 juni de staat
19/06/1626, 8
Jacob Bisschop , Adriaen Digmans , Jacob Ranos en Thenis Simonssen ,
06/07/1626, 15
Uit een aan Z.Exc. geschreven brief van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
07/07/1626, 3
Beaumont brengt naar voren dat de Staten van Zeeland aan de Admiraliteit
07/07/1626, 11
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 24 juni dat de officiers van de
11/07/1626, 9
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft in navolging van de brief van HHM d.d.
13/07/1626, 3
De RvS wordt advies gevraagd over het verzoek van Jan Dufhaus ,
13/07/1626, 8
Bernt Thijssen en Reinier Janssen Steenhuijsen verzoeken aanbevelingsbrieven voor de Admiraliteit te
15/07/1626, 11
In een schrijven van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 11 juli over de rekening
15/07/1626, 17
De Admiraliteit te Middelburg schrijft d.d. 11 juli met het verzoek om
16/07/1626, 2
Het gisteren gelezen schrijven van de Zeeuwse Admiraliteit over de uitwisseling van
16/07/1626, 9
De RvS adviseert d.d. 14 juli op de brief van de Zeeuwse
24/07/1626, 9
De Admiraliteit te Middelburg stuurt d.d. Middelburg 20 juli in antwoord op
28/07/1626, 2
Op verzoek van de hertogin van La Trémoille zal de Zeeuwse Admiraliteit
29/07/1626, 5
Vanaf de kust van Vlaanderen wordt d.d. 24 juli geschreven dat nog
06/08/1626, 5
De pachters van het kwart van de konvooien en licenten hebben in
10/08/1626, 1
De Staten van Zeeland schrijven d.d. 4 aug. dat Philibert van Tuil
14/08/1626, 2
De Zeeuwse Admiraliteit heeft de lijst met inkomsten van de konvooien en
14/08/1626, 3
De Zeeuwse Admiraliteit antwoordt ook op de brief van HHM d.d. 29
15/08/1626, 16
De Zeeuwse Admiraliteit stuurt een brief door van de gouverneur van Calais
25/08/1626, 5
Naar aanleiding van het schrijven d.d. 19 aug. van de Admiraliteit te
25/08/1626, 12
Omdat te Middelburg een galei is ingebracht, zal de Admiraliteit aldaar worden
28/08/1626, 4
De pachters van de konvooien en licenten hebben in een memorie te
03/09/1626, 2
De gedeputeerden van Zeeland brengen naar voren dat de Admiraliteit te Middelburg
03/09/1626, 11
Op verzoek van Anthoni Backer zullen de genomineerde revisoren worden aangespoord de
05/09/1626, 1
De Rotterdamse oud-burgemeester Harman van Wielich en consorten vragen restitutie van hun
10/09/1626, 1
Inzake artikel 21 van de verordening op de pacht van het kwart
17/09/1626, 11
Conform de resolutie van 10 aug. heeft de heer van Thienhoven in
24/09/1626, 1
Twee afgevaardigden van de Rotterdamse Admiraliteit en enkelen van de Grote Visserij
24/09/1626, 3
Manmaecker compareert op credentie van de Zeeuwse Admiraliteit d.d. 18 sept. en
26/09/1626, 1
De pachters van het kwart der konvooien en licenten hebben zich beklaagd
30/09/1626, 2
In plaats van de overleden raadsheer Helsdingen is raadsheer Sas gecommitteerd tot
30/09/1626, 3
De heer Manmaker compareert en dringt sterk aan op een resolutie over
02/10/1626, 15
Vosbergen heeft opnieuw aangedrongen op een besluit over de door Manmaker gevraagde
03/10/1626, 12
Languerack schrijft d.d. Parijs 19 september. De Admiraliteit te Middelburg zal worden
07/10/1626, 8
De Admiraliteit in Zeeland bericht in brieven d.d. 3 okt. de revisie van de zaak tussen de Bewindhebbers
10/10/1626, 1
De heren die gecommitteerd zijn tot de revisie in Zeeland hebben naar
12/10/1626, 2
Ten behoeve van de pachters van de konvooien en licenten zal de
13/10/1626, 15
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 9 okt. opnieuw met het verzoek om
16/10/1626, 7
Aan de Zeeuwse Admiraliteit zal worden geschreven kapitein La Rocque met het
19/10/1626, 2
In een brief van de Zeeuwse Admiraliteit d.d. 14 okt. wordt ter
19/10/1626, 4
In een schrijven d.d. Middelburg 14 okt. vraagt de Zeeuwse Admiraliteit of
20/10/1626, 2
Van de Gedeputeerde Staten van Friesland is een brief d.d. 6 okt.
21/10/1626, 4
Beaumont schrijft d.d. 17 okt. in antwoord op de brief van HHM
24/10/1626, 3
De heer van de Lecq schrijft d.d. de Braeck voor Duinkerke 17
24/10/1626, 12
Van de Zeeuwse Admiraliteit is een schrijven ontvangen in antwoord op de

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten