3243 resoluties gevonden.

Gezocht op: bij (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  bij

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 1
audiëntie, te verlenen op de derde of vierde dag na hun aankomst. Hun verering bij vertrek wordt
02/01/1626, 5
volgens het plakkaat van 22 juli 1625. Wat het eerste punt aangaat laten HHM het er bij; inzake
02/01/1626, 6
Sont maar in dit land op gang gebracht moet worden met wat betreft gezag en tijdstip bij
02/01/1626, 11
dat zijn onderdanen hun paspoorten voor het vissen bij Spitsbergen niet verkopen of verhandelen zoals Braem
02/01/1626, 13
ten eerste, te mogen vernemen of de revictualisering van de schepen die nog buitengaats bij de Engelse
03/01/1626, 7
Over het verzoek van Gomes van Trier , bij akte zijn schoonzoon Gerbrandus Petri Konijn
04/01/1626, 5
gecommitteerden die betrokken waren bij het sluiten van de alliantie zullen zo spoedig mogelijk worden besteld.
05/01/1626, 5
resultaat van zijn schrijven, dat echter Reael , de ontvanger te Amsterdam, bij Van Beeck op betaling
05/01/1626, 6
HHM blijven bij het afwijzende besluit van de RvS op het rekest van kwartiermeester Pentlant om het traktement van de overleden zoon van kapitein Dalachi .
06/01/1626, 1
HHM sluiten zich aan bij het advies van de RvS van 24 dec. 1625 over het rekest van Jacob Verweij , pachter van de impost op turf in Utrecht.
06/01/1626, 2
De Amsterdamse Admiraliteit stuurt d.d. 1 jan. een bij dit College ingediend rekest door van enkele vrouwen wier mannen zich op de vloot
06/01/1626, 7
Marten Aeckerman , turfschrijver bij de grafelijkheid van Holland, vraagt op de lijst van de nieuwjaarsgiften gezet te mogen worden. HHM wijzen zijn verzoek af.
06/01/1626, 9
in de hoop op het secours, maar dat men het volk bij uitblijven daarvan zal moeten afdanken.
08/01/1626, 5
toestaan. HHM gaan akkoord op de voet van de praktijk bij vorige gelegenheden.
09/01/1626, 1
als hol zonder volk en geschut kopen in overeenstemming met de prijs waarop zij zijn getaxeerd bij
09/01/1626, 5
schrijft dat Pieter Peterssen uit Vianen , kapitein op een jacht, bij Duinkerke
09/01/1626, 9
Cothen (inclusief de zandplaat/ondiepte die net onder Cothen ligt) altijd, ook bij lage waterstand,
09/01/1626, 10
De VOC heeft verzocht de Oost-Indiëvaarder die in Goedereede ligt om bij de eerste gunstige
10/01/1626, 1
Isabella Botler , de tachtigjarige weduwe van Thomas Botler , bij leven luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Ogle , krijgt ook dit jaar 100 gld.
10/01/1626, 5
op de brieven van HHM d.d. 15 en 19 dec. 1625 over de bevoorrading van de schepen die bij de eerste Engelse ... vloot zijn en over de uitrusting van de schepen die bij de tweede gevoegd zullen worden.
12/01/1626, 3
Het civiele rekest van Frederich Pithaen tegen Hans Haen , waarvan HHM op 18 dec. 1625 besloten dat het, gevoegd bij de stukken,
12/01/1626, 8
zodat hij ook geen betaling heeft kunnen doen. Men ziet de zaak nog wat aan en zal er bij gelegenheid
12/01/1626, 9
in bewaring nemen en houden, mits de afgezanten van de koning in de obligaties insereren dat bij afloop
12/01/1626, 10
beraming maken van de werken aan het grote hoofd en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard] ... en aan het schephoofd bij IJsseloord . De RvS zal er ook voor zorgen dat de werken
13/01/1626, 1
Daarin stelt D'Espesses dat Lodewijk XIII bij afwijzing van de eerste proposities
13/01/1626, 8
de VOC wordt hun op 27 okt. 1625 gepresenteerde rekest gelezen. Zij wensen zowel de bij uitbreiding
13/01/1626, 9
Johan Danckarts verzoekt voorschrijven bij de VOC ter verkrijging van de verering met stukjes satijn en
14/01/1626, 2
voorgelegde rekesten inzake het in hoger beroep mogen gaan bij HHM tegen de vonnissen over hun zaak. Item over
14/01/1626, 8
en zullen Z.Exc. ervan in kennis stellen. Bij het bezoek van de gecommitteerden van de Admiraliteiten
14/01/1626, 13
De Zeeuwse Admiraliteit wordt bericht hem bij de eerste gelegenheid over te helpen.
15/01/1626, 1
, Brabant , Vlaanderen en elders worden opgenomen. Bij weigering zal de RvS die doen uitvoeren.
15/01/1626, 4
HHM blijven bij hun resolutie d.d. 16 dec. 1625 inzake de akte expectatief voor Buccleugh
15/01/1626, 12
21 aug. 1625 gemonsterd op 78 koppen, op 11 november 1625 bij inspectie was gereduceerd tot 62
17/01/1626, 9
en dat de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege zich bij de pachters
17/01/1626, 10
naar Antwerpen gebracht. De commandanten bij de grenzen zal worden geschreven dat zij
19/01/1626, 2
HHM sluiten zich aan bij het advies van de RvS van 16 jan. over het rekest van bestuur en overgebleven
19/01/1626, 6
Hert , zullen HHM aan Joachimi schrijven dat hij hun gevolmachtigde behulpzaam moet zijn bij diens
19/01/1626, 7
, de onder kapitein Isenach dienende luitenant die bij een uitval in Bahia de Todos os Santos is omgekomen.
19/01/1626, 12
Hans Haen heeft een weerwoord ingeleverd op de door Pithaen aangedragen nieuwe feiten. Het zal bij de overige stukken worden gevoegd.
20/01/1626, 8
Inhoudsmaat voor droge waren. smeekolen aangegeven die bij controle ongeveer negentig salter ... te maken. De Admiraliteiten moeten inlichtingen inwinnen en bij gebleken juistheid
21/01/1626, 4
HHM blijven bij hun resolutie van 14 jan. inzake het nader verzoek van die van Waalwijk hun levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen.
21/01/1626, 10
De licentmeesters bij de grenzen schijnen de dorpen op het platteland hun levensbehoeften te doen toekomen,
21/01/1626, 11
het stadsbestuur van Hamburg zijn burgers en schipper Hendrick Maneken het bij Texel
22/01/1626, 6
staan HHM tot nadere bepaling bij deze voorlopig toe dat zijn traktement wordt verhoogd van
24/01/1626, 1
beschikbaar te stellen, of, bij weigering een andere bekwame kapitein te bedenken. Halewijn en Schagen
24/01/1626, 5
HHM wijzen het verzoek af en blijven bij de algehele uitwisseling van de gevangenen.
26/01/1626, 9
VII De prins van Oranje wordt verzocht zijn kapiteins te gelasten zich bij hun compagnieën ... HHM zullen niet nalaten de keurvorst, stadhouder en raden behulpzaam te zijn bij het nemen
27/01/1626, 6
hij schrijft naar Lübeck te gaan om daar te bevorderen dat deze stad zich bij de onlangs
27/01/1626, 10
Commies Marten van Juchen verzoekt HHM te disponeren inzake zijn bij de RvS ingeleverde, maar
29/01/1626, 3
De Staten van Utrecht bedanken bij schrijven van 17 jan. HHM voor hun brief d.d. 14 dec. 1625 waarin

Volledige tekst Meer opties..