32 resoluties gevonden.

Gezocht op: capelle (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  capelle

Zoekopdracht aanpassen
10/01/1626, 11
vijf Zuid-Hollandse dorpen in de Langstraat ( Besoijen , Sprang , Capelle , Waspik
03/02/1626, 5
De ingezetenen van Capelle in de Langstraat verzoeken de hun toegestane levensmiddelen
06/02/1626, 7
Op de nadere remonstrantie van de ingezetenen van het dorp Capelle staan HHM toe dat zij van
06/07/1626, 1
Op certificaat van schout, burgemeesters en heemraden van de vrije boerderijen onder Capelle in de Langstraat ... elk twee landbouwpaarden te halen, tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij in Capelle blijven.
01/08/1626, 14
De ingezetenen van Raamsdonk en Capelle is toegestaan merriepaarden te halen die niet duurder mogen zijn dan het plakkaat toestaat.
01/10/1626, 6
Het gerecht van Capelle verzoekt volgens de lijst levensmiddelen te mogen halen, zoals voorheen. ... Eerst moet duidelijk worden wie de zeventig zakken zout en de driehonderd kazen in Capelle ... heeft gelost of wie deze goederen van Capelle naar 's- Hertogenbosch heeft gebracht.
04/11/1626, 2
uit Almkerk over via Capelle naar 's- Hertogenbosch vervoerd zout en verzoekt
11/11/1626, 1
, beroepen te Capelle in de Langstraat, mag zijn meubelen en gespecificeerde levensmiddelen vrij naar Capelle
06/01/1627, 6
komen afleggen in 's- Hertogenbosch . Inmiddels hebben de schouten van Waspik en Capelle
21/04/1627, 2
naar Besoijen te mogen verhuizen. Adriaen Rombouts , schout van Capelle, en Jan ... Pieters de Roij en Adriaen Jochims , ingezetenen van Capelle, verzoeken twee paarden ... en zes magere runderen naar Capelle te mogen halen. Goyert Claessen de Wit
03/05/1627, 7
Adriaen Rombouts mag twee merries en zes magere runderen naar Capelle brengen en Jan Thyssen ... en onder cautie zes magere runderen naar Capelle brengen en Adriaen Jochims twee merries.
05/06/1627, 2
en Dirck Jacobs ieder twee merries naar Capelle ; Jan Gerritsen van Besoien
23/06/1627, 17
Pieter Geldersz. en Adriaen Wouterssen ieder twee paarden naar Capelle ; ... naar Vrijhoeve-Capelle ; Jan Thys Mathyssen en Aert Gotschalck Aertsen
09/07/1627, 3
Schep ieder twee merries naar Capelle en Pieter Laurenssen vier runderen idem.
16/07/1627, 4
Cornelis Baltissen , Baijen Ellen en Citer Baienssen ieder twee merries naar Capelle
28/08/1627, 9
naar Veen in het Land van Heusden en Pieter Janssen twee merries naar Capelle .
03/09/1627, 21
van Nuissenborch , ieder twee ruinen of merries naar Capelle ; Willem Willemsen ,
04/10/1627, 2
magere hoornbeesten naar Capelle ; Ivo Teunissen , Jan Janssen , Wouter Arissen ,
11/05/1629, 11
. De decharges op dit bedrag zijn reeds op 23 april 1626 uitgegaan. Hij bepleit namens Capelle en
22/05/1629, 8
Dircxsz. Daarop wilde Dircxsz. vier en een halve last bier naar Capelle uitvoeren,
07/08/1629, 3
RvS per wissel 5.000 gld. over te maken aan Capelle in Zutphen, die het op bevel van de RvS mag uitgeven.
10/09/1629, 13
gelicht volk te betalen 5.000 pond hebben afgenomen, omdat een gelijke som aan Capelle
13/10/1629, 15
echter 193.692 gld. Capelle en Berchem verzoeken autorisatie om decharges uit te laten gaan ... voor de WIC om nog eens 100.000 gld. te verzoeken. Ten laatste verklaren Capelle en
09/11/1629, 1
Ontvangen is een brief van Capelle en Oenama d.d. Wezel 3 nov./24 oktober. Zij berichten ... Jan Huigen zich had meester gemaakt van Ruhrort . Capelle en Oenama hadden beloofd
15/11/1629, 6
Ontvangen is een brief van Henrick van der Capelle en Tinco van Oenema , raden van State, d.d. Wezel 31
23/01/1630, 12
Capelle rapporteert ter vergadering over de verrichtingen van hem en Oenema inzake de verstrekking ... tot zijn onderhoud eist. Capelle moet zijn rapport op schrift stellen. De RvS zal
29/01/1630, 17
Van der Capelle en Oenema onder de soldaten van de troepen worden verdeeld conform ... raden en degenen die door Van der Capelle en Oenema hiertoe zijn aangesteld.
20/02/1630, 4
gegeven. HHM besluiten mede op grond van het rapport van Capelle en Van Goch die de graaf
14/03/1630, 18
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55. Van der Capelle deelt HHM ter ... om de fortificatie te B├╝derich aan te besteden. Van der Capelle zou graag van HHM vernemen
06/04/1630, 20
het ontoereikende levensonderhoud, ondanks dat Van der Capelle en Oenema aan deze troepen
13/04/1630, 17
De RvS heeft HHM meegedeeld dat Van der Capelle en Oenema , gedeputeerden van HHM te
08/05/1630, 10
De RvS heeft HHM de inhoud van de brief van Van der Capelle en Oenema bekendgemaakt, alsmede een brief van Oenema met

Volledige tekst Meer opties..