98 resoluties gevonden.

Gezocht op: delft (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  delft

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1626, 8
de situatie in Middelburg , Hoorn en Delft . Na lezing van het antwoord van de Amsterdamse
21/03/1626, 1
door haar vader Arent van der Graeff , burgemeester van Delft, de inventarisatie en inbeslagname
21/03/1626, 6
Baudewyn de Man , ontvanger te Delft, c.s. verzoeken ondersteuning bij het terugkrijgen van hun voor Villafranca bestemde en
11/04/1626, 6
Andries en Lodewych Janssen van Delft, wonende te Zutphen en Amsterdam, is toegestaan
02/06/1626, 6
en een hellebaard uit het magazijn te Delft . Het rekest gaat naar de RvS voor een beslissing.
26/06/1626, 14
hebben getrokken op Baudewyn de Man , ontvanger te Delft, van 1.800 realen van achten tegen vijftig
01/07/1626, 1
heren Staten van Holland de tweede, de heren van Delft de derde en de koningin
06/07/1626, 4
Franck van der Burcht uit Delft verzoekt Stoffel Leenerts , door hem gehuurd om op zijn kavel in Prinsenland
20/07/1626, 8
De courtmeester van de Merchant Adventurers te Delft meldt HHM dat de twee onlangs hier aangekomen Oost-Indiƫvaarders
30/09/1626, 8
Jan Willemsen van Sterrenborch , burger van Delft, verzoekt ongeveer zesduizend pond lonten naar Hamburg te mogen vervoeren. De RvS wordt advies gevraagd.
06/10/1626, 10
opgedragen en door hem uit Engels vertaalde Tractaat van bekeringe Het in 1626 te Delft
08/10/1626, 2
akte van arrest op de brouwerij, onroerende goederen en de tuin buiten Delft van Van
17/10/1626, 16
Willem Jacobs Delff , plaatsnijder te Delft, krijgt uitbreiding van zijn octrooi d.d. 10 aug. 1622 met
13/11/1626, 8
gunste van notaris Cornelis Ingelo en Adriaen Adriaenssen Gouda , burger van Delft.
31/12/1626, 9
Van der Mast mag de vijf jaar in zijn huis te Delft uitzitten indien vooraf 12.000 gld. contant
04/01/1627, 2
Gemeld wordt dat de Venetiaanse ambassadeur Soranzo vanmiddag in Delft zal arriveren zonder ... te Rotterdam of elders te zijn verwelkomd. De magistraat van Delft zal worden geschreven
05/01/1627, 2
der Mast stilletjes mee te mogen nemen naar Delft . Voor de overige betaling verbindt zij zich ... met haar huis, brouwerij en mouterij te Delft, een buiten de stad gelegen tuin en 4.000 gld. die vrienden ... echtgenoot bij avond meeneemt naar Delft en hem daar, conform de vermelde resolutie, in huis opsluit.
09/01/1627, 3
Gelezen is de akte van borgtocht voor schepenen van Delft gepasseerd d.d. 9 januari door mr.
09/01/1627, 6
De titel van de door Jan Pietersz. Waelpot te Delft gedrukte nieuwjaarswens luidt: Nieu-iaer-vvenschinghe
04/03/1627, 7
os Santos, klaagt dat de Kamer Delft van de WIC maandelijks 3 gld. inhoudt.
20/04/1627, 8
, echtgenote van Nicolaes van der Mast , verzoekt om haar man de vrijdom van de stad Delft
21/04/1627, 24
Adriaen Claessen Muijt , oud-schepen en commies van de wisselbank in Delft, verzoekt het extraordinaris generaalmeesterschap
21/04/1627, 25
In de wisselbank van Delft zijn nieuwe, in Utrecht gemunte rijders aangetroffen, die per mark 1 sch. minder bevatten ... dan zou moeten. HHM sturen een van de generaalmeesters van de Munt naar Delft voor onderzoek.
23/04/1627, 14
rapport van de in Utrecht gemunte rijders, die zij in de wisselbank te Delft
27/04/1627, 18
Deze is op 26 april gepasseerd voor notaris Kyfshoeck en getuigen in Delft . Minne
04/05/1627, 1
Holland nomineert schriftelijk Nicolaes van Santen , lid van de vroedschap van Delft, tot raad in de Admiraliteit
19/06/1627, 3
de courtmeester in Delft . HHM sturen hofmeester Mortaigne naar Delft om hem namens ... dat hem naar tevredenheid onderdak wordt geboden. Er zullen enkele jachten naar Delft worden
24/06/1627, 15
George Pearson , Engels koopman en lid van de Merchants Adventurers in Delft, verzoekt vrij met zijn meubels naar Engeland
07/07/1627, 9
en Delft ertegen waren. Hendrick van Eck , Schagen en Schaffer ... moeten met Dordrecht en Delft overleggen om op een of andere wijze tot een akkoord te komen.
30/07/1627, 11
Adriaen Claessen Muijt , oud-schepen en commies van de wisselbank te Delft, wordt op gelijke
12/08/1627, 12
aangegeven voorlopig de twee schepen Delft en Amsterdam uit de vloot van L'Eremite met
13/08/1627, 2
en van de weduwe van Brijn Dedel , wonend in Delft, en van het door de drossaard van Heusden
14/08/1627, 21
Hiervoor zijn voorlopig 1.600 realen bestemd, getrokken op Boudewijn de Man , ontvanger te Delft,
23/08/1627, 10
Cornelis van der Graeff , burger van Delft, krijgt exclusief octrooi gedurende tien jaar
11/09/1627, 7
HHM lezen een rekest van Cornelis Harmanssen Valckenaer , andere plateelbakkers uit Delft en ook de de plateelbakkers
08/10/1627, 4
dan toe gelegen heeft, voor advies aan de heren van Holland . Deze moeten hierover spreken met de heren van Delft .
15/10/1627, 3
beƫindigen. Hiertoe dient Sille de instructie van de courtmeester te Delft te gebruiken en
07/12/1627, 3
Op verzoek van Dirck van Bleiswijck , oud-burgemeester van Delft, wordt geschreven aan de koning van Polen
18/12/1627, 8
Deze zijn door Bochwolt beproefd. Het lijkt Hartman raadzaam de wapens die door hem te Delft zijn ontvangen,
20/12/1627, 7
Hartman in de zaterdag ontvangen brieven heeft gemeld de uit het magazijn te Delft ontvangen
24/12/1627, 7
Joost Brasser de wapens had behoren te sturen naar het magazijn te Delft om aldaar te
03/01/1628, 5
Dirck Simonssen , schipper te Delft, heeft de schepen geijkt en vraagt betaling van ruim 1.000 gld. aan onkosten. HHM besluiten niet op het verzoek in te gaan.
31/03/1628, 9
Secretaris Huigens dient een staat in van in het wapenmagazijn van de Generaliteit in Delft aanwezige wapens.
04/04/1628, 5
zoals de burgers van Dordrecht , Delft en andere Holland se plaatsen. Zij verzoeken
24/04/1628, 2
verklaring dat het laken van de courtmeester in Delft niet in beslag genomen wordt, zoals
01/05/1628, 1
HHM verlenen de d.d. 20 april door de Staten van Holland afgevaardigde heer Ewout Jacobssen van der Dussen , burgemeester van Delft, recht van zitting.
03/05/1628, 3
zal hij in Delft tapijtwerk voor een kamer kopen en in Engeland opdracht geven
04/05/1628, 7
Over het verzoek van Elias Faignaert , inwoner van Delft, en Adriaen van Ginderdeuren
08/05/1628, 7
graaf van Carlil gisteravond in Brielle is aangekomen. Ook heeft hij in Delft
16/05/1628, 5
Conform een brief van de burgemeesters en regeerders van Delft d.d. 15 mei geven HHM Henderick Anthonisz.

Volledige tekst Meer opties..