73 resoluties gevonden.

Gezocht op: elseneur (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  elseneur

Zoekopdracht aanpassen
06/05/1626, 16
Republiek. Inzake hun goederen zou de magistraat van Elseneur [Helsingør ] de erfgenamen dan ook niet
20/05/1626, 17
d.d. Elseneur .. april Datum niet ingevuld. over zijn aankomst te Elseneur [Helsingør
25/05/1626, 3
Commies Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 14 mei over zijn pogingen om de schepen met admiraalschappen te laten varen. Er valt geen besluit.
29/05/1626, 5
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 18 mei dat te Lübeck ongeveer achttien schepen
07/06/1626, 2
Van Cracou is een brief met berichten d.d. Elseneur [Helsingør] 25 mei ontvangen. Er valt geen besluit.
07/07/1626, 13
d.d. Constantinopel [Istanbul] 18 mei en Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur
07/08/1626, 8
Carl van Cracou , commies in de Sont, schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 23 juli. Behoeft geen resolutie.
08/08/1626, 10
Cracou schrijft d.d Elseneur [Helsingør] 16 juli. Vereist geen resolutie.
10/08/1626, 8
Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 31 juli. Vereist geen resolutie.
14/08/1626, 15
Van commies Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 31 juli ontvangen. Behoeft geen resolutie.
10/09/1626, 10
Van Carl van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 27 aug. ontvangen die geen resolutie behoeft.
12/09/1626, 15
de Admiraliteit commies Cracou te machtigen de te Elseneur [Helsingør ] aangekomen oorlogsschepen
23/10/1626, 1
Van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 10 okt. ontvangen. Behoeft geen resolutie.
02/11/1626, 1
Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 23 oktober. Zijn berichten behoeven geen resolutie.
16/11/1626, 1
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 29 oktober. Vereist geen resolutie.
25/11/1626, 11
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 14 november. Vereist geen resolutie.
28/11/1626, 8
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 5 nov. over de wijze waarop tegen schippers die hout hebben uitgevoerd wordt opgetreden. Er valt geen besluit.
23/12/1626, 15
Van Carl van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 23 nov. ontvangen. Over verschillende punten uit het schrijven zal nader beraad plaatsvinden.
12/05/1627, 7
HHM nemen geen besluit over een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 2 mei.
09/06/1627, 12
HHM nemen geen besluit over een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 22 mei.
11/06/1627, 6
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 2 juni behoeft geen resolutie.
02/08/1627, 10
Carel van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 2 en 3 juli met bericht dat de kruisers in de Noordzee
10/08/1627, 6
Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Elseneur [Helsingør] 22 mei zal nader worden onderzocht.
18/08/1627, 9
Een brief van Carl Carlssen van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 28 juli behoeft geen resolutie.
24/08/1627, 6
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 6 augustus. Omdat geen resolutie nodig is, zal er geen kopie van worden gemaakt.
06/09/1627, 12
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 aug. behoeft geen resolutie.
08/09/1627, 1
Een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 27 aug. behoeft geen resolutie.
13/09/1627, 11
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 20 aug. behoeft geen resolutie.
07/10/1627, 15
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 20 sept. behoeft geen resolutie.
21/10/1627, 6
Ontvangen zijn twee brieven van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 6 en 30 september.
22/10/1627, 10
Een brief van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 5 okt. zal aan Z.Exc. worden gegeven.
25/10/1627, 9
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 okt. behoeft geen resolutie.
29/10/1627, 4
Een brief met mededelingen van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 19 okt. behoeft geen resolutie.
19/11/1627, 1
er liggen. Ook moet hij letten op de gesteldheid van Kronenburg, Elseneur [Helsingør ]
20/11/1627, 3
Carl van Cracou bericht d.d. Elseneur [Helsingør] 29 okt. en 8 nov. over het verloop van de zaken
25/11/1627, 12
gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig [Gdansk] 27 okt., van Cracou d.d. Elseneur
27/01/1628, 2
de gezanten in Polen d.d. Danzig [Gdansk] 10 dec. 1627 en twee brieven van Carl van Cracou d.d. Elseneur
31/01/1628, 4
Een brief van admiraal Reael d.d. Elseneur [Helsingør] 19 dec. 1627 behoeft geen resolutie.
06/03/1628, 4
Drie brieven van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 7 jan., 8 jan. en 1 feb. behoeven
07/03/1628, 2
en enkele door Holland te nomineren heren zullen een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur
08/03/1628, 9
over de situatie in Glückstadt . Evenals op de brieven van commies Cracou d.d. Elseneur
16/03/1628, 12
Commies Cracou stuurt in twee brieven d.d. Elseneur [Helsingør] 29 feb. en 7 maart de
20/04/1628, 8
Een brief Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 31 maart behoeft geen resolutie.
12/05/1628, 2
Een brief van Carel van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 23 april behoeft geen resolutie.
12/06/1628, 6
Twee brieven van Carel van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 14 en 23 mei behoeven geen resolutie.
29/06/1628, 1
Op brieven met bijlagen van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 31 mei, 7 juni en 14 juni nemen HHM voorlopig geen besluit.
15/07/1628, 21
Op een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 30 juni nemen HHM nog geen besluit.
25/07/1628, 11
Een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 6 juli behoeft geen resolutie.
12/08/1628, 2
Twee brieven van commies Cracou d.d. Kopenhagen 16 juli en d.d. Elseneur [Helsingør] 30 juli behoeven geen resolutie.
28/08/1628, 11
Een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 10 aug. behoeft geen resolutie.

Volledige tekst Meer opties..