337 resoluties gevonden.

Gezocht op: emmerik (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  emmerik

Zoekopdracht aanpassen
16/01/1626, 2
De Kleef se stadhouder en raden geven d.d. Emmerik [Emmerich] 8 jan. credentie op secretaris Martin Stutzingen . Diens memorie
26/01/1626, 9
compagnie ruiters van ritmeester Charles en ook van het besluit van de regering te Emmerik ... dit ter dispositie van Z.Exc. IX Verzocht wordt om op de schans van Emmerik een gewoon garnizoen
27/01/1626, 8
Gerhart van Hern , controleur van de licenten te Emmerik, klaagt over ritmeester Quade die twee door hem
03/02/1626, 13
Graaf Willem van Nassau antwoordt d.d. Emmerik [Emmerich] 16/26 jan. op de brief van HHM van 27 dec. 1625
12/02/1626, 4
verzoekt, na het vertrek van het garnizoen uit de stad, provisie te mogen halen uit Emmerik
12/02/1626, 16
bezendingen. De kwestie die de licentmeester te Emmerik heeft aangebracht tegen het plakkaat
18/02/1626, 15
dat vanuit Amsterdam een dermate grote hoeveelheid boter en kaas wordt verlicent op Emmerik
25/02/1626, 7
gouverneur te Emmerik en de licentmeester te Nijmegen moeten die niet toestaan.
26/02/1626, 5
die vorig jaar ruiters van de compagnie van Jan van Hoff van Emmerik [Emmerich]
27/02/1626, 7
Graaf Willem van Nassau antwoordt d.d. Emmerik [Emmerich] 13/23 feb. op het schrijven van HHM d.d.
04/03/1626, 2
Emmerik [Emmerich] mag voor de wederopbouw van de stadsmuur, naast de op 12 sept. 1625 toegestane twee schepen met kalk,
07/03/1626, 3
De RvS mag disponeren over het schrijven van graaf Willem van Nassau d.d. Emmerik 24 feb. ter verkrijging van een betere betaling voor zijn regiment.
07/03/1626, 6
De Kleef se raden van de beklagen zich d.d. Emmerik [Emmerich] 26 feb. over de commandant
13/03/1626, 18
Schipper Jan de Wal uit Nijmegen verzoekt brieven aan de gouverneurs van Emmerik en Rees om te voorkomen dat schippers
17/03/1626, 7
HHM schrijven op verzoek van Jan Andries van Moerbeeck aan de keurvorstelijke regering van Emmerik
31/03/1626, 9
plaatsen te mogen brengen. Aangezien onlangs nog op paspoort een partij goederen van Emmerik [Emmerich] ... naar Kleef en Goch is vervoerd en ook nog op 25 maart een aantal kooplieden uit Emmerik
06/04/1626, 9
Stadhouder en raden in Kleef klagen in hun brief d.d. Emmerik [Emmerich] 19 maart over soldaten
08/04/1626, 8
Op aanbeveling van graaf Willem van Nassau mag Cornelis Gerrits Cortpenninck tegen betaling van rechten tien samoreuzen turf uitvoeren naar Emmerik [Emmerich] .
10/04/1626, 8
Abbas verklaart ter vergadering dat graaf Willem van Nassau in Emmerik
14/04/1626, 4
en de prins van Polen van Keulen naar Emmerik [Emmerich] te vervoeren en aldaar voorlopig te kelderen.
28/04/1626, 11
Conrardus Mirkinius , voormalig predikant te Emmerik, verzoekt in het leger te worden ingezet aangezien
04/05/1626, 9
Graaf Willem van Nassau , gouverneur van Emmerik, verzoekt d.d. Emmerik [Emmerich] 30 april HHM te beslissen
05/05/1626, 7
De Kleef se stadhouder en raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 23 april met het verzoek ... raden een verzoek d.d. Emmerik 18 april aan de steden in Kleef toe te staan hun levensbenodigdheden
09/05/1626, 7
Het verzoek van Anthonette Vogel uit Gennep, om vanuit Boxmeer hop naar Emmerik [Emmerich] en Rees te mogen vervoeren, is afgewezen.
15/05/1626, 2
, weduwe van Cornelis Snaters , verzoekt hop van Boxmeer naar Emmerik
16 /05/1626, 11
Op verzoek van de weduwe van kolonel Utenhove zal aan de magistraat van Emmerik [Emmerich] worden geschreven gunstig te beslissen
16 /05/1626, 18
hij moet doen en laten inzake de toelating van voedsel en dergelijke voor de rondom Emmerik [Emmerich] ... de commissaris niet voortdurend in Emmerik aanwezig is, vraagt de graaf zich af of hij geen aantekening
20/05/1626, 5
ongeveer drieduizend pond hop van Boxmeer naar Emmerik [Emmerich] of Rees te vervoeren.
27/05/1626, 4
Naar aanleiding van een door Rumen overhandigde memorie zal de gouverneur te Emmerik ... niet toe te staan dat de lutherse predikant Bernhardus Gilenius in Emmerik
27/05/1626, 8
Huigens en Stavenisse brengen ook naar voren dat te Emmerik [Emmerich] en ... desnoods op gezag van de gouverneur van Emmerik die daarover ook een schrijven zal ontvangen.
10/06/1626, 17
klacht op te stellen en in te dienen. Stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] zal worden
11/06/1626, 8
Het stadsbestuur van Emmerik [Emmerich] schrijft d.d. 5 juni met het verzoek de huislieden die zich in de omgeving in veiligheid
26/06/1626, 3
heeft te kennen gegeven dat de resolutie van 27 mei is uitgevoerd en dat de licentmeesters te Emmerik
02/07/1626, 8
van dennenhout tezamen met driehonderd sparren naar Emmerik [Emmerich] vervoeren.
04/07/1626, 12
Griethausen , de plattelandsbewoners omtrent Rees en de weduwe van Loe , verzoeken uit Emmerik
07/07/1626, 7
De licentmeester te Emmerik Jacob van den Broeck schrijft d.d. Emmerik [Emmerich] 30 juni in antwoord op de brieven
10/07/1626, 4
vier mud zout en drie kinnetjes zeep te halen uit Emmerik [Emmerich] of Rees .
16/07/1626, 6
is verzocht om teruggave van de van de burgers van Essen door het garnizoen van Emmerik ... In een andere memorie klaagt Rumen uit naam van de keurvorst over het garnizoen te Emmerik dat
16/07/1626, 7
Dortmund schrijft d.d. 6 juli dat Johan van Waltrop , soldaat in het garnizoen te Emmerik,
16/07/1626, 12
worden vanwege de grote dagelijkse onkosten die hij heeft in het gouvernement van Emmerik [Emmerich] .
16/07/1626, 13
, wonend in De Duffel, mag uitsluitend tot onderhoud van haar grote familie uit Nijmegen , Emmerik
18/07/1626, 7
katoen te mogen aanschaffen in Amsterdam of Emmerik [Emmerich] . De RvS dient te adviseren.
21/07/1626, 8
De RvS moet adviseren over het schrijven van stadhouder en raden in Kleef d.d. Emmerik [Emmerich] 11 feb.
21/07/1626, 12
te Emmerik [Emmerich] en Huissen onderzoeken en daarover advies uitbrengen aan HHM.
23/07/1626, 9
graaf Willem van Nassau , commandant van het garnizoen van Emmerik, op te dragen Waltrop weer te
25/07/1626, 11
Emmerik [Emmerich] verzoekt zowel voor het corps de garde tien à twaalf samoreuzen met turf als voor de bouw van
27/07/1626, 12
Van de gedeputeerden te velde is een brief d.d. Emmerik [Emmerich] 24 juli ontvangen. Behoeft geen resolutie.
27/07/1626, 14
vrouwe van Spaldorp , conform het advies van de RvS, toegestaan uit Nijmegen , Emmerik
27/07/1626, 15
In een memorie klaagt Rumen uit naam van de Brandenburgse regering dat ondanks een verbod te Emmerik
27/07/1626, 17
De instructie voor Nispen en Brienen teneinde conform de resolutie van 21 juli in Emmerik [Emmerich] ,

Volledige tekst Meer opties..