246 resoluties gevonden.

Gezocht op: enkhuizen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  enkhuizen

Zoekopdracht aanpassen
01/05/1629, 5
Quast op de rede van Sint-Jan bij Calais in beslag genomen en te Enkhuizen
17/05/1629, 4
Op het verzoek van de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen , impetranten van revisie
20/05/1629, 8
De Admiraliteit in het Noorderkwartier antwoordt d.d. Enkhuizen 17 mei op een missive van HHM
20/05/1629, 9
De Admiraliteit in het Noorderkwartier geeft in een missive d.d. Enkhuizen 16 mei haar opinie
22/05/1629, 1
twee stuurlieden uit Hoorn en Enkhuizen die in Palermo op Sicilië door
22/05/1629, 10
De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt in een missive d.d. Enkhuizen 16 mei om de
26/05/1629, 5
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 23 mei. Er wordt geen resolutie genomen.
07/06/1629, 4
de vijandelijke gevangenen die in Rotterdam en Enkhuizen vastzaten, ontsnapt zijn. ... In ruil daarvoor zouden de gevangenen uit Rotterdam en Enkhuizen die aan vijandelijke zijde
07/06/1629, 8
schepen van vice-admiraal Quast op zee in beslag zijn genomen en die te Enkhuizen zijn
11/06/1629, 14
Op voorstel van Brunninxs , gedaan namens het stadsbestuur van Enkhuizen , schrijven
12/06/1629, 11
heeft, en een brief van de burgemeesters van Enkhuizen d.d. 9 juni. Verzocht wordt om doorlopend
16/06/1629, 12
schip door de WIC veroverd is in Bahia de Todos os Santos en daarna te Enkhuizen
19/06/1629, 2
geladen schip werd op de terugweg uit Cadiz door vice-admiraal Quast in Enkhuizen
10/07/1629, 8
de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen d.d. 5 juli, waarin hij HHM verzoekt
17/07/1629, 6
hij meldt dat hij onenigheid heeft gekregen met Jan Jansz. uit Enkhuizen, die ... van de suppliant. Crabbe is bereid zijn zaak te verdedigen voor het gerecht van Enkhuizen en
18/07/1629, 7
van Herman Crabbe , burger van Coesfeld, waarin hij meldt dat Jan Jansz. , die in Enkhuizen
24/07/1629, 10
De burgemeesters en raden van Enkhuizen schrijven d.d. Enkhuizen 20 juli. HHM nemen geen besluit.
24/07/1629, 12
missives van commissaris Snouck voor, respectievelijk d.d. Het Vlie 21 juli en d.d. Enkhuizen ... van Morgan op de rede van Enkhuizen is aangekomen en het overige deel eerdaags
26/07/1629, 2
stelt voor de gisteren genomen resolutie om de troepen van Morgan van Enkhuizen ... worden. Tijdens de bespreking ontvangt de Raad een missive van commissaris Snouck uit Enkhuizen ... 950 man sterk, naar die stad gebracht zijn. Ze zijn door de burgemeesters van Enkhuizen
27/07/1629, 14
De RvS deelt ter vergadering mee dat commissaris Snouck , teruggekeerd uit Enkhuizen , heeft
30/07/1629, 16
HHM onderzoeken de staat van de soldij van de troepen van generaal Morgan , de soldaten die onverwacht in Enkhuizen
30/07/1629, 18
President Clant meldt dat hij vernomen heeft dat de in Enkhuizen uit Denemarken aangekomen ... verzoeken HHM de Raad een commissaris aan te stellen om in Enkhuizen met de soldaten te onderhandelen en deze
31/07/1629, 3
van tweehonderdvijftig man) die onverwacht in Enkhuizen zijn aangekomen, de compagnie van
31/07/1629, 7
soldaten in Utrecht te verzamelen. Raetsvelt zal worden geschreven de troepen in Enkhuizen
03/08/1629, 1
Raetsfelt , teruggekeerd uit Enkhuizen , rapporteert dat hij conform de resolutie d.d. 30 ... hun kapiteins geen akkoord bereiken, zij voor rekening van het land terug naar Enkhuizen zullen ... worden gebracht. Een burgemeester van Kampen is naar Enkhuizen gekomen en heeft
04/08/1629, 16
De RvS rapporteert dat hij conform de resolutie van HHM d.d. 3 aug. de in Enkhuizen aangekomen
09/08/1629, 6
Op het verzoek van Jan Remmertsz. en Allert Allertsz. , burgers te Enkhuizen , dat wordt ... ondersteund door een brief van de burgemeesters en vroedschappen van Enkhuizen d.d. 4 aug.,
11/08/1629, 13
van Coesvelt . HHM schrijven het gerecht van Enkhuizen geen extraordinaris proces tegen Crabbe aan te
19/08/1629, 14
Cornelis Buttercooper , burgemeester te Enkhuizen en jonker Gijsbert van Hartevelt , raad van
22/08/1629, 17
of kolonel Ferents zou al in Enkhuizen zijn gearriveerd; hij was al op 27 juli vertrokken. ... naar Enkhuizen hebben gezonden, om schepen te huren die het regiment zullen ophalen.
22/08/1629, 18
alsmede een brief van de burgemeesters en raden van Enkhuizen d.d. 1 augustus. Beiden verzoeken
23/08/1629, 20
Commissaris Snouck schrijft d.d. Enkhuizen 22 aug. dat aldaar twee kagen met soldaten van het regiment van
25/08/1629, 3
Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 23 augustus. Hij schrijft onder ... het volk de dienst nader overeen te komen. HHM committeren Bruninxs naar Enkhuizen
28/08/1629, 2
commissaris Snouck te Enkhuizen worden opgedragen de vijftienhonderd man bij aankomst te monsteren
28/08/1629, 8
Ontvangen is een brief van Bruninxs en commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 27 aug.
30/08/1629, 13
Bruninx , van zijn commissie uit Enkhuizen teruggekeerd, rapporteert dat reeds zes
04/09/1629, 4
Commissaris Snouck schrijft d.d. Enkhuizen 1 sept. dat de compagnie van kapitein Maurits
11/09/1629, 4
Ontvangen is een brief van de burgemeesters en vroedschappen van de stad Enkhuizen d.d. aldaar 3 sept. met het verzoek om een voorschrijven
18/09/1629, 4
Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 14 sept. betreffende het volk dat door resident
19/09/1629, 2
sergeant-majoor Protz heeft doen werven. Het volk was inmiddels te Enkhuizen aangekomen
20/09/1629, 6
Ontvangen is het op 13 sept. te Enkhuizen opgestelde advies van de Admiraliteit in het
20/09/1629, 7
Ontvangen is nog een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 13 september.
20/09/1629, 20
van 89 man die door sergeant-majoor Protz te Lübeck zijn aangenomen en die te Enkhuizen zijn
23/09/1629, 8
van een brief van commissaris Snouck uit Enkhuizen. Daarin wordt meegedeeld dat
23/09/1629, 12
Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 16 sept. met het bericht van de aankomst van
27/09/1629, 5
Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 24 september. De troepen van
27/09/1629, 7
Ontvangen is een brief van Jan Symonsz. Blauhulck d.d. Enkhuizen 18 september. Hij schrijft onder andere
29/09/1629, 5
Ontvangen is een brief met berichten van kapitein Codde van der Burch d.d. Enkhuizen 20 september. Er wordt geen resolutie genomen.
01/10/1629, 3
Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 29 september. Aldaar zijn enkele ruiters
02/10/1629, 9
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 26 sept., met het

Volledige tekst Meer opties..