246 resoluties gevonden.

Gezocht op: enkhuizen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  enkhuizen

Zoekopdracht aanpassen
02/10/1629, 12
geweld ontnomen heeft, dat eerder door de Duinkerkers was genomen. De burgemeesters van Enkhuizen
04/10/1629, 8
antwoord van Adriaen Pietersz. Raep en Jan Symonsz. Blauhulck d.d. Enkhuizen
11/10/1629, 4
d.d. aldaar 8 okt. en een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 6 okt.
12/10/1629, 4
Snouck met een brief d.d. Enkhuizen 18 sept. ondersteunt. Zij willen ieder 2.400 gld. voor
13/10/1629, 7
een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 4 okt., alsmede een
14/10/1629, 3
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 11 okt., met advies over een door die
16/10/1629, 19
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 11 oktober. Licentmeester Sticke
24/10/1629, 15
waarop genoemde Protz aangenomen heeft de troepen in Enkhuizen af te leveren.
26/10/1629, 5
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 19 oktober. Ze verzoekt de potten
26/10/1629, 6
Ontvangen is nog een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 19 okt. met de
27/10/1629, 16
Ontvangen is een brief d.d. Enkhuizen 24 okt. van Adriaen Pietersz. Raap , raad ter Admiraliteit in
31/10/1629, 3
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 25 okt., met daarnaast
31/10/1629, 4
Ontvangen is nog een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 25 oktober.
20/11/1629, 11
vaten wijn aan boord voor kooplieden uit Delft en Rotterdam . Hij is te Enkhuizen opgebracht
22/11/1629, 18
de WIC ter kamer van het Noorderkwartier in Enkhuizen verzoeken in hun brief d.d. Enkhuizen 16
27/11/1629, 9
Gelezen is het verzoek van Jan Barentsz. Torenburch uit Enkhuizen. In navolging van de concessie van
01/12/1629, 20
Jan Jansz. van Coesvelt , burger uit Enkhuizen, verzoekt enkele commissarissen van HHM over het
04/12/1629, 3
Op het verzoek van de gedeputeerden van het stadsbestuur van Enkhuizen besluiten HHM de heer
15/12/1629, 13
, samen met een aanbevelingsbrief van de burgemeesters en raden van Enkhuizen , om op de eerstvolgende
17/01/1630, 15
dient een verzoek in dat wordt ondersteund door de burgemeesters en raden van Enkhuizen
22/01/1630, 2
De weduwe van Thijs Pauwelsz. uit Enkhuizen beweert dat de Duinkerkers haar man een schip ... is door oorlogsschepen van dit land in beslag genomen en opgebracht te Enkhuizen .
28/01/1630, 15
Hertogenbosch , dat wordt ondersteund door een brief van het stadsbestuur van Enkhuizen
08/02/1630, 19
het door oorlogsschepen van dit land in beslag genomen en op 1 april 1629 te Enkhuizen
13/02/1630, 7
in het Noorderkwartier te Enkhuizen laat timmeren, als vice-admiraal te mogen
04/03/1630, 4
Ontvangen is een brief van Jacob Olf de Jong d.d. Enkhuizen 25 feb. met informatie en advies over het
04/03/1630, 8
Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Enkhuizen 25 februari. Hij schrijft dat de
04/03/1630, 14
Door Bruninxs wordt ter vergadering meegedeeld dat twee gevangenen uit Hoorn en Enkhuizen
07/03/1630, 2
, Cryn Taeckens Ossewyer , oud-burgemeester van Enkhuizen. HHM besluiten de
19/03/1630, 5
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 14 maart, met een antwoord
20/03/1630, 10
De weduwe van Reinier Cornelisz. , burger te Enkhuizen, wordt bij het aflopen van de huidige concessie
23/03/1630, 11
HHM lezen het advies van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 14 maart over het op 27 feb.
27/03/1630, 3
Loots , burgemeester van Enkhuizen, voor de verpachting van het dennenzout over het Zuiderkwartier .
27/03/1630, 15
Op verzoek van het stadsbestuur van Enkhuizen wordt besloten de bewindhebbers van de
30/03/1630, 29
Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Enkhuizen 28 maart. Hij deelt mee dat indien
30/03/1630, 30
Ontvangen is een brief d.d. Enkhuizen 15 maart van Jacob Olphertsz. de Jonge , commissaris-generaal van de konvooien
08/04/1630, 9
Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Enkhuizen 5 april. Hij verzoekt ten eerste
16/04/1630, 8
Ontvangen is een brief van het stadsbestuur van Enkhuizen d.d. Enkhuizen 5 april. Ze beveelt aan
16/04/1630, 15
Rouen met koren bevracht met bestemming Hamburg . Hij heeft noodgedwongen Enkhuizen aangedaan,
16/04/1630, 16
S.G. 55. Ontvangen is een brief van Jan Sijmonsz. Blauhulck d.d. Enkhuizen 9
17/04/1630, 18
mogelijke te doen om deze schepen te Enkhuizen van alles te voorzien om ze voor het
19/04/1630, 16
De burgemeesters van Enkhuizen d.d. 17 april, schrijven dat de bewindhebbers van de ... WIC ter Kamer van het Noorderkwartier te Enkhuizen op aanschrijving van HHM een drietal hebben
22/04/1630, 2
HHM lezen het verzoek van Allert Allertsz. , burger te Enkhuizen en schipper op een boeierschip.
25/04/1630, 4
besproken. Z.Exc. oordeelt in overeenstemming met het verzoek van Quast dat de in Enkhuizen
04/05/1630, 5
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55. Otto Hijlkis , burger en schipper te Enkhuizen, ontvangt voorschrijven
10/05/1630, 8
HHM resumeren het verzoek van de commiezen ter recherche te Enkhuizen om de Generaliteitsrekenkamer te
11/05/1630, 12
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 2 mei. Zij

Volledige tekst Meer opties..