819 resoluties gevonden.

Gezocht op: frankrijk (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  frankrijk

Zoekopdracht aanpassen
16/09/1626, 12
Euskercken zal met brieven voor de koning , de koningin-moeder en enkele raden naar Frankrijk worden
17/09/1626, 7
heeft ingelicht over de in Venetië gehouden besprekingen met de ambassadeur van Frankrijk
21/09/1626, 4
een in opdracht van Z.Exc. en met medeweten van HHM uitgevoerde reis naar Frankrijk op 12 dec. 1625.
25/09/1626, 3
De ambassadeur van de Deense koning mag voor driekwart vrij acht appelschimmels naar Frankrijk brengen.
29/09/1626, 3
markies van Effiat , een gratis paspoort om met twee dienaren naar Frankrijk te reizen. ... voor de koning van Frankrijk negen paarden voor de jacht voor driekwart vrij uit te voeren.
01/10/1626, 8
De schippers die de troepen van Mansfeld uit Frankrijk hebben overgebracht, hebben nog steeds geen geld gezien.
01/10/1626, 17
Op verzoek van de Venetiaanse ambassadeur wordt hem paspoort verstrekt waarop zowel zijn koets en paarden als zijn bagage naar Frankrijk kunnen gaan.
02/10/1626, 19
HHM lezen het rekest van Jean Gruauld . Hij verzoekt de arbitragezaak tussen Frankrijk en ... naam van de koning stukken indiende, hebben zij dit gemeld aan de ambassadeur van Frankrijk . Die
07/10/1626, 12
gecommitteerden doen verslag van het beraad inzake de arbitrage in de zaak tussen Frankrijk en
08/10/1626, 1
de Gruault acht dagen uitstel heeft verzocht, besluiten HHM bij de ambassadeurs van Frankrijk
13/10/1626, 1
van deze landen met zich mee zal brengen. Als de Deense koning, na die van Frankrijk
13/10/1626, 6
conform het arbitrale vonnis nu de geleden schade in verband met de arresten en represailles in Frankrijk
14/10/1626, 7
tijdens zijn extraordinaris gezantschap naar Frankrijk in 1625 en 1626 zal worden onderzocht
15/10/1626, 8
tijdvak van zijn absentie vanwege andere taken in Frankrijk . Hij verwijst naar Sommelsdijck
16/10/1626, 8
Na de gisteren ontvangen brief van de koning van Frankrijk en [die van] Z.Exc. over markies
20/10/1626, 6
Bilant ingediende declaratie over zijn in opdracht van HHM gemaakte reis naar Frankrijk op 12 dec.
20/10/1626, 12
de maand september op de subsidies van Frankrijk en Venetië te lenen en over te maken.
21/10/1626, 5
zijn gevolg en zijn bagage paspoort om door vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.
22/10/1626, 5
bij het verkrijgen van betaling voor het overbrengen van de ruiters van Mansfeld uit Frankrijk .
22/10/1626, 18
wordt verzocht op het rekest een apostille te formuleren die in Frankrijk redelijk en billijk bevonden
22/10/1626, 20
taak heeft vervuld. Hij bedankt HHM voor hun arbitrale uitspraak over de represailles die in Frankrijk
22/10/1626, 21
te velde is gelaten, nu aan de RvS wordt gegeven. Om de koning van Frankrijk enigszins
24/10/1626, 7
Op verzoek van de ambassadeur van Frankrijk krijgt de heer Gentilot gratis paspoort ... om met brieven voor de koning via Brabant naar Frankrijk te reizen.
28/10/1626, 10
met volmacht van de koning van Frankrijk teneinde de zaak van baron Chappelaines
28/10/1626, 11
De ambassadeur van Frankrijk heeft de zaak van markies D'Estiaux nogmaals aanbevolen. HHM hebben geantwoord dat zij
29/10/1626, 2
berichten de gedeputeerden dat Vernueil c.s. na van hun functie te zijn ontheven naar Frankrijk ... dat HHM voort zullen gaan met het toepassen van recht en justitie. De ambassadeur van Frankrijk
29/10/1626, 4
paspoort voor de markies van Bevron dat hem toestaat met zes paarden naar Frankrijk
30/10/1626, 8
de ambassadeur door Culenborch en Vosbergen meedelen aan de ambassadeur van Frankrijk .
31/10/1626, 11
Noortwyck en Vosbergen berichten dat de ambassadeur van Frankrijk heeft ... de koning [van Frankrijk] tevreden zullen stellen. Hem zal een uittreksel
02/11/1626, 4
Franse troepen over 1620, 1621, 1622 en 1623 te assigneren op het geld dat uit Frankrijk
03/11/1626, 4
gevolg van vijftien personen om via vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen. Op aanbeveling ... van de ambassadeur van Frankrijk wordt de graaf en vijf personen gratis paspoort verleend.
06/11/1626, 5
om met hun drie respectievelijk twee dienaren via vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.
06/11/1626, 9
op Zoom sturen om daar diens uit Frankrijk teruggekeerde echtgenote af te halen.
10/11/1626, 7
verzoek zal aan de ambassadeurs van HHM in Frankrijk en Venetië worden geschreven de door de Deense
12/11/1626, 1
van dezelfde kwaliteit zijn als die in Italië en Frankrijk volgens hetzelfde procédé
12/11/1626, 12
het transport van de salpeter door Frankrijk naar de Republiek te vergemakkelijken.
14/11/1626, 8
Pinacker is in strijd met zijn instructie naar Frankrijk gegaan om daar schadeloosstelling ... voor HHM. Zij zullen de kosten van zijn verblijf in Frankrijk dan ook niet vergoeden.
14/11/1626, 13
kunnen honoreren. Ondanks het uitblijven van de bij de alliantie beloofde financiële steun van Frankrijk
16/11/1626, 3
laten op zijn rekest apostilleren dat dit zal gebeuren zodra de ambassadeur van Frankrijk dat verzoekt.
18/11/1626, 13
zodra het geld uit Frankrijk is gearriveerd. De aanspraken op de jaren 1620 tot en met
23/11/1626, 2
De ambassadeur van Frankrijk krijgt paspoort voor zijn koetsier en jongen om met vier paarden
24/11/1626, 7
het opgeld op de wissels die hij als extraordinaris ambassadeur in Frankrijk in 1625 en 1626 heeft getrokken.
25/11/1626, 8
Het verzoek van kapitein Vitenval , Buat en anderen hun paarden mee te mogen nemen naar Frankrijk zonder konvooi te betalen, is op bezwaren gestuit.
26/11/1626, 2
Op verzoek van de Franse ambassadeur krijgt de heer Maiolas gratis paspoort om met zij dienaar naar Frankrijk te reizen.
26/11/1626, 8
gemachtigd de ontvanger-generaal een maand soldij te doen lenen tegen het geld dat uit Frankrijk
26/11/1626, 9
met 1623. De ontvanger-generaal zal een staat opstellen van de in die jaren uit Frankrijk binnengekomen gelden.
26/11/1626, 14
het weigeren van de vrije uitvoer van paarden naar Frankrijk . Eck en Walta zullen met Z.Exc.
27/11/1626, 8
genomen resolutie heeft Doublet naar voren gebracht dat er van 1615 tot 1623 geen geld uit Frankrijk
30/11/1626, 11
compareert en verzoekt HHM in overweging te nemen dat het lichten van zijn regiment in Frankrijk
01/12/1626, 2
Courtomée laten weten dat Reael in 1623 inderdaad 536.000 gld. uit Frankrijk ... som van 600.000 gld. heeft verstrekt waarvan de rest door HHM in Frankrijk is besteed. Hij

Volledige tekst Meer opties..