819 resoluties gevonden.

Gezocht op: frankrijk (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  frankrijk

Zoekopdracht aanpassen
03/12/1626, 12
HHM lezen een brief van Philipeaux aan de ambassadeur van Frankrijk waarin de zaak van kapitein
07/12/1626, 7
De ambassadeur van Frankrijk compareert en verzoekt voor de laatste maal kapitein Villetard
07/12/1626, 9
La Louette verzoekt een akte te mogen ontvangen waarin staat dat hij is benoemd tot raad van de ambassadeur van HHM in Frankrijk.
08/12/1626, 8
La Louette krijgt gratis paspoort voor vier personen om via Brabant naar Frankrijk te reizen.
12/12/1626, 1
3.000 gld. te geven als HHM de 600.000 gld., in 1623 uit Frankrijk ontvangen, gebruiken voor
16/12/1626, 7
De ambassadeur van Frankrijk krijgt gratis paspoort voor zijn knecht Champagne en diens zoon om via Brabant naar Frankrijk te reizen.
18/12/1626, 3
Courtomée mag vrij van 's lands rechten vier paarden meenemen naar Frankrijk .
21/12/1626, 9
Namens Suriano wordt aangevoerd dat de ambassadeurs van Frankrijk , Engeland , Venetië
31/12/1626, 5
De ambassadeur van Frankrijk is ontstemd over het uitblijven van een antwoord op zijn propositie
02/01/1627, 6
D'Espesses heeft gecommitteerden verzocht om met hem te spreken over zijn uit Frankrijk ... onderzoeken. Sommelsdijck , die recent in Frankrijk is geweest, zal ook voor de bespreking
05/01/1627, 1
nieuwe artikelen voor een traktaat uit Frankrijk te hebben ontvangen, die HHM meer genoegdoening
06/01/1627, 1
, met de gecommitteerden in conferentie is getreden over de uit Frankrijk gezonden
07/01/1627, 4
van het volk van Mansfeld gebreken vertonen. Nadat de troepen uit Frankrijk
07/01/1627, 7
met personen of brieven naar Frankrijk of Engeland zijn gestuurd. Volgens de Admiraliteit ... of brieven naar Frankrijk moeten gaan, eerst langs de admiraal op de kust te sturen. Die moet dan
09/01/1627, 4
Op verzoek van de Franse ambassadeur wordt de heer Joly gratis paspoort verleend om met zijn knecht naar Frankrijk te gaan.
10/01/1627, 2
en Desbrosses om met hun dienaars via Brabant naar Frankrijk te reizen.
11/01/1627, 9
kornet, vrij van konvooi of licent naar Frankrijk te mogen brengen. Is afgewezen.
18/01/1627, 6
De schippers die in 1625 de ruiters voor de graaf van Mansfeld uit Frankrijk hebben overgebracht, beklagen
19/01/1627, 2
van brieven over het jaar 1626. Gerrit Janssen , extraordinaris bode op Frankrijk,
22/01/1627, 4
maanden soldij geleend zou kunnen worden op de subsidies van Frankrijk , maar een besluit wordt nog
23/01/1627, 2
schade. Aldus hoopt men te voorkomen dat Catz' reis in Frankrijk argwaan wekt.
28/01/1627, 2
Op verzoek van de Franse ambassadeur krijgt diens secretaris Boutart , met bediende en twee paarden, gratis paspoort om naar Frankrijk te reizen.
30/01/1627, 14
zal samen met het uit Frankrijk verwachte geld vanwege de schepen die onder luitenant-admiraal
30/01/1627, 15
VIII Indien een kapitein op last van HHM of Z.Exc. met brieven of passagiers naar Frankrijk
02/02/1627, 5
advies van de Admiraliteiten. Het voorstel van Cracou om de schepen die vanuit Frankrijk
08/02/1627, 8
en alert te zijn. Het gerucht dat Frankrijk Spaanse kustschepen in haar
16/02/1627, 4
In Dordrecht is via Frankrijk iemand gearriveerd met tachtig Zwitserse soldaten die
25/02/1627, 5
Ontvanger-generaal Doublet meldt ter vergadering dat de ambassadeur van Frankrijk 43.000 gld.
26/02/1627, 9
Aangevoerd wordt dat de rekruten uit Frankrijk wegens een gebrek aan oorlogsschepen niet kunnen overkomen. Z.Exc. wordt verzocht passende maatregelen te nemen.
26/02/1627, 14
Het verzoek van Hendrick van der Gracht en Hendrick Egberts van der Hal met paspoort over Brabant naar Frankrijk te mogen reizen, is afgewezen.
04/03/1627, 15
sprake is van 38.000 gld., te betalen zodra het geld uit Frankrijk is gearriveerd.
05/03/1627, 3
over Brabant naar Frankrijk te mogen vervoeren, wordt niet in behandeling genomen.
08/03/1627, 6
dat de onenigheden tussen Frankrijk en Engeland toenemen. Hieruit kunnen slechts
09/03/1627, 16
natie is. De schepen die in Italië en Frankrijk door Italianen en Fransen worden ... bevracht en weer naar Italië of Frankrijk terugkeren om daar gelost te worden hoeven deze rechten
11/03/1627, 5
Franse ambassadeur is toegestaan de op 22 feb. ingewilligde uitvoer naar Frankrijk van
18/03/1627, 10
Het verzoek van de Franse ambassadeur om over Brabant naar Frankrijk acht paarden voor de bisschop
19/03/1627, 11
pensioen te mogen ontvangen, wordt besloten zodra de wissels uit Frankrijk hier zijn.
22/03/1627, 7
Vet is paspoort verleend om door Brabant uit Frankrijk te komen.
26/03/1627, 11
in de sluiting van de vaart op de Eems en de Wezer en menen dat de koning van Frankrijk
27/03/1627, 1
rivieren, inclusief de Eems en de Wezer . Ondertussen zal de koning van Frankrijk
27/03/1627, 3
bij de eerste gelegenheid te doen. Verder zal met het geld dat uit Frankrijk komt, de helft van de traktementen
30/03/1627, 3
De Franse ambassadeur wordt toegestaan tegen betaling van 's lands rechten zestien paarden door Brabant naar Frankrijk te sturen voor enkele heren aldaar.
31/03/1627, 8
welke resolutie diens uit Frankrijk teruggekeerde secretaris heeft meegebracht inzake
06/04/1627, 3
ambassadeurs van Frankrijk , Groot-Brittannië en de Republiek verzoekt
06/04/1627, 4
De koning van Frankrijk wil dat HHM iemand naar hem toesturen om te onderhandelen over een nieuw ... gelast te bemiddelen in de geschillen tussen Frankrijk en Engeland . De heren van Holland ... maar dat een van de gezanten vanuit Frankrijk door moet naar Engeland. Daarom dienen uit hun provincie
08/04/1627, 7
HHM resumeren de kwestie van het gezantschap naar Frankrijk . Zij achten de bezending wenselijk, maar een besluit over de deputatie van personen wordt uitgesteld.
10/04/1627, 2
Z.Exc. vindt dat HHM moeten ingaan op de suggestie van de ambassadeur een gezantschap naar Frankrijk
15/04/1627, 16
voorgehouden dat Engeland noch Frankrijk de kwestie in twijfel trekken. Evenmin betwisten
17/04/1627, 15
De instructie voor de legatie naar Frankrijk is in concept ingediend en vervolgens gelezen. De heren van Holland hebben de tekst voor nader onderzoek meegenomen.
23/04/1627, 5
knecht gratis paspoort om naar Frankrijk te gaan. Dit geldt tevens voor Le Beausoleil

Volledige tekst Meer opties..