312 resoluties gevonden.

Gezocht op: gelderland (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  gelderland

Zoekopdracht aanpassen
27/02/1626, 2
verzoekt betaling van zijn traktement van 400 gld. per jaar ter repartitie van Gelderland
03/03/1626, 6
voor de Staten van Gelderland ter verkrijging van de compagnie en ook
26/03/1626, 5
Naar aanleiding van de remonstrantie van Gorinchem wordt toegestaan dat de nabijgelegen dorpen in Gelderland
20/04/1626, 8
gaan om daar de genoemde personen aan te houden en over te leveren aan het Hof van Gelderland
28/04/1626, 5
Huissen terechtstaat. HHM zullen het Hof van Gelderland schrijven de ambtman te manen zijn
05/05/1626, 3
De gedeputeerden van Gelderland melden dat de vijand boeren heeft gedagvaard die hebben geholpen
07/05/1626, 3
Op aanbeveling van het Hof van Gelderland krijgt advocaat dr. Cornelis de Jonge paspoort om naar
16 /05/1626, 14
De afgevaardigden van Gelderland melden dat de vijand de contributies van de Nederbetuwe heeft
19/05/1626, 10
al op deze maand zijn gepasseerd worden ingetrokken en nietig verklaard. Gelderland heeft verklaard
22/05/1626, 13
De gedeputeerden van Gelderland maken melding van een onderschepte brief van de Infanta waarin haar ontvanger
23/05/1626, 1
Feith hebben ontvangen om namens de Staten van Gelderland ter Staten-Generaal te verschijnen.
23/05/1626, 14
genomen resolutie zal de ontvanger-generaal zijn commies het geld doen verhalen op Gelderland
26/05/1626, 20
van de laatste februari 1622 te bepalen dat de declaraties van de provincies, met name die van Gelderland
16/06/1626, 6
verschoond te mogen blijven van de inlevering van de reeds aan enige personen van de regering in Gelderland
23/06/1626, 7
van Nassau , allen gerepartieerd op Zeeland alsmede in verzoeken van de op Gelderland ... gedeputeerden van Zeeland is verzocht hierin behulpzaam te zijn. De gedeputeerden van Gelderland
29/06/1626, 1
naar de in Harderwijk tegen hem voorgenomen verbanning. HHM renvoyeren hem aan de provincie Gelderland .
13/07/1626, 10
De Bie gezamenlijk met Z.Exc. en de extraordinaris gedeputeerden van Gelderland
14/07/1626, 11
De schippers in Holland en Gelderland verzoeken gelijke betaling als die in Zeeland en
29/08/1626, 17
dat niets ten nadele van hem mag worden ondernomen. Het Hof van Gelderland zal worden
02/10/1626, 16
De gedeputeerden van Gelderland hebben een aan het stadsbestuur van Nijmegen gericht rekest van de plaatselijke
24/10/1626, 6
De RvS compareert en overhandigt de lijst van defecten in de consenten van Gelderland , Holland , Utrecht
09/11/1626, 12
te straffen. Het Hof van Gelderland krijgt een afschrift van de kopie met het verzoek op gelijke wijze ... aan de ambtlieden te schrijven. Het Hof moet de eerder in Gelderland publiek gemaakte plakkaten hernieuwen ... van de op 14 mei 1624 genomen resolutie inzake de liquidaties van Gelderland. Deze resolutie heeft het ... traktement dat sommige politieke ambtsdragers in Gelderland genoten voor onder meer het toezicht op de redoutes
16/11/1626, 8
Die van Gelderland krijgen de dicta van alle vonnissen die zijn uitgesproken door de gedelegeerde
17/11/1626, 6
Ondersteund met brieven van het Hof van Gelderland verzoekt hij een open akte waarin alle commandanten,
03/12/1626, 14
compareren en geven te kennen dat het College Gijsbert Steens vanwege fraude in Gelderland
11/12/1626, 1
worden bestudeerd. Die van Gelderland zullen de status questionis formuleren.
14/12/1626, 10
aangewezen de heren Kelffken en Everwijn uit het Hof van Gelderland; Van den Honert
22/12/1626, 6
van zowel deze uitdieping als de aanleg van een fort bij Steenbergen hebben de provincies Gelderland
05/01/1627, 4
of de Staten van Gelderland te machtigen het bedrag te lenen. De RvS zal adviseren.
06/01/1627, 11
paarden en koeien ter vetweiding te brengen naar de gebieden in Holland en Gelderland ... onder contributie staande gebieden in Holland of Gelderland worden aangevoerd, tot goede prijs.
19/01/1627, 1
beraad gaan HHM akkoord. De heren van Gelderland , Utrecht , Friesland en Overijssel
25/01/1627, 5
De heren van Gelderland melden dat kapitein Pleuren in Breda Goossen Janssen en
30/01/1627, 14
tevens verzocht hiertoe iemand uit hun midden naar de provincie te sturen. Die van Gelderland
16/02/1627, 3
het Hof van Gelderland te schrijven dat hij moet worden vrijgelaten, zonder verdere kosten.
23/02/1627, 3
noodzakelijk vertrek naar Gelderland aan de bezending te onttrekken. HHM blijven echter bij hun eerdere
25/02/1627, 7
Het Hof van Gelderland antwoordt d.d. Arnhem 10/20 feb. op het schrijven van HHM van 16
26/02/1627, 17
hier wel oren naar hebben. HHM besluiten de brieven d.d. 9 nov. 1626 aan het Hof van Gelderland
06/03/1627, 7
die provincies wordt gebruikt, komen dus alleen Gelderland , Holland , Utrecht
06/03/1627, 8
Tevens zal hij, net als HHM 26 feb. hebben gedaan, aan het Hof van Gelderland
10/03/1627, 11
is besloten de brieven aan het Hof van Gelderland en de ambtlieden te herhalen. Het Hof
11/03/1627, 8
De concepten van de brieven voor het Hof van Gelderland en de ambtlieden van de Tielerwaard over de afspraken met de vijand zijn gelezen en goedgekeurd.
13/03/1627, 9
De gedeputeerden van Gelderland en Utrecht verklaren dat de Staten van Gelderland
13/03/1627, 11
die hierover zijn geschreven aan het Hof van Gelderland en aan de ambtlieden van de Overbetuwe, Nederbetuwe
13/03/1627, 15
De heren van Gelderland hebben vernomen dat graaf Hendrick van den Bergh opnieuw het grote hoofd aan het Kleefse
19/03/1627, 7
Het Hof van Gelderland schrijft in antwoord op de brieven van HHM van 26 feb. en 10 maart.
20/03/1627, 1
akkoord. Hun wordt kopie meegegeven van de brieven aan het Hof van Gelderland en de ambtman van de Tielerwaard
26/03/1627, 3
wordt ingeladen. De heren van Gelderland hebben hierin niet toegestemd.
12/04/1627, 7
Het Hof van Gelderland schrijft d.d. Arnhem 8 april de momber te hebben gelast de jonkers, schouten
13/04/1627, 7
de quote van Gelderland op deze ongemakken gelet. HHM nemen hierover nog geen besluit.
27/04/1627, 23
HHM schrijven de heren van Gelderland nogmaals opdat zij de luitenant laten gaan.

Volledige tekst Meer opties..