358 resoluties gevonden.

Gezocht op: gravenhage (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  gravenhage

Zoekopdracht aanpassen
01/12/1626, 9
te Emden zal worden teruggeschreven niet na te laten twee hunner naar 's- Gravenhage
05/12/1626, 1
uiteen zijn gegaan. Hun extraordinaris gedeputeerden zijn op weg naar 's- Gravenhage .
17/12/1626, 8
Nu de gedeputeerden te Emden in hun brieven van 4 en 5 dec. hebben geschreven niet naar 's- Gravenhage
21/12/1626, 6
Ambassadeur Moussa Beeck is gisteren in 's- Gravenhage aangekomen en heeft gelogeerd in een tuinhuis.
22/12/1626, 7
Culenborch en Noortwyck zullen de Perzische ambassadeur vragen waarom hij naar 's- Gravenhage is gekomen.
23/12/1626, 7
naar de financiƫle middelen voor de betaling van de rantsoenen is besloten de Raad alvast de in 's- Gravenhage
26/12/1626, 2
de VOC te Amsterdam zal worden geschreven overmorgen tolk Marcus naar 's- Gravenhage te sturen. Hij kan dan HHM
30/12/1626, 1
betaling van 264 gld. Dat bedrag hebben zij moeten uitgeven om hun zaak in 's- Gravenhage
31/12/1626, 8
drie maanden naar zijn vrouw en kinderen in 's- Gravenhage te mogen gaan. Segwaert ... Zijn verbanning van drie jaar gaat in na afloop van de twee maanden in 's-Gravenhage.
16/01/1627, 2
Op verzoek van de kerkenraad van de Franse kerk te 's- Gravenhage krijgt predikant Jan d'Espaigne ordonnantie
22/01/1627, 6
HHM zullen op uitnodiging gezamenlijk de begrafenis van de heer van Kenenborch hier in 's- Gravenhage bijwonen.
26/01/1627, 8
de gecommitteerden uit de Ommelanden zich heimelijk naar 's- Gravenhage laten committeren, ... van de Ommelanden konvooi van de stadhouder verzocht om via Drenthe naar 's-Gravenhage ... verschijnen en dat hoe dan ook de resolutie over de deputatie naar 's-Gravenhage niet meer kan
08/02/1627, 9
op 23 jan. voor schepenen te 's- Gravenhage gepasseerde borg van Lysbert Jacobsdr. ,
13/02/1627, 8
de akte van neutraliteit wel zou willen geven, maar hij moet dan wel in 's- Gravenhage
20/02/1627, 7
kapitein Moins zijn opgebracht, in 's- Gravenhage wordt opgehouden door de ambassadeur . De
23/02/1627, 2
te verlenen. Hij zit in 's- Gravenhage gevangen en is door de Admiraliteit reeds op
25/02/1627, 2
's- Gravenhage te mogen inzien, gaat voor advies naar de Generaliteitsrekenkamer
03/03/1627, 1
hun onderdanen in Gennep heeft gedagvaard te 's- Gravenhage omdat zij in strijd met
09/03/1627, 9
over voormalig ontvanger Vroesen . Conform het advies mag Vroesen in 's- Gravenhage
13/03/1627, 19
van de Nieuwe Houtstraat in 's- Gravenhage huren per 1 mei 1627. De huur zal in twee halfjaarlijkse
23/03/1627, 14
Inmiddels gelden de redenen van het in 1603 in 's- Gravenhage opgestelde akkoord immers niet meer.
08/04/1627, 5
in het openbaar straffen laten voltrekken in 's- Gravenhage . Tevens is hij gewaar geworden dat
09/04/1627, 5
keer wegens zijn indispositie niet naar 's- Gravenhage te laten komen om de eed af te leggen,
15/04/1627, 9
Ludolph van Linsenich , controleur van de schepen, verzoekt niet in 's- Gravenhage maar in Nijmegen
23/04/1627, 9
Languerack zal worden bericht die voortaan te adresseren aan Jason Bilant in 's- Gravenhage .
30/04/1627, 11
dat, aangezien de commissaris-generaal van de schepen in 's- Gravenhage
04/05/1627, 16
Noortwyck en Vosbergen zullen de in 's- Gravenhage aangekomen markgraaf van Baden begroeten.
12/05/1627, 1
refereert, is gelezen. HHM achten het eervoller en voordeliger om in 's- Gravenhage
20/05/1627, 7
over de periode na diens terugkeer in 's- Gravenhage . HHM besluiten dat de Bewindhebbers zowel ... de laatste als eerdere declaraties van teerkosten, huishuur en andere in 's-Gravenhage gemaakte kosten dienen te
09/06/1627, 11
brieven van de bode zou hebben afgenomen. Aangezien Rosa in 's- Gravenhage is, moet de Raad hem
01/07/1627, 13
gewapend op het Binnenhof te laten aantreden als erewacht. Het geschut in 's- Gravenhage
05/07/1627, 1
zaal worden begeleid. De musketiers van de garde en de schutterij van 's- Gravenhage zullen
09/07/1627, 1
te beleggen ter afhandeling van de voornaamste geschillen. Hiertoe is 's- Gravenhage voorgesteld,
10/07/1627, 5
van de kosten van het eerste en laatste bezoek van de ambassadeur van Perziƫ aan 's- Gravenhage . Deze bedragen 33.558
12/07/1627, 5
Borgerhout te gaan, maar is hier in het land gebleven en met in 's- Gravenhage verkregen brieven
30/07/1627, 2
De WIC ter Kamer Amsterdam heeft een brief geschreven aan enkele van de in 's- Gravenhage
13/08/1627, 2
de hop bij provisie vrijgeven tegen een borgtocht in 's- Gravenhage voor de drossaard. De partijen dienen de
19/08/1627, 2
morgen samen met de gedeputeerden van de Admiraliteiten en de schepenen van 's- Gravenhage
23/08/1627, 3
schrijven HHM de Admiraliteit nogmaals conform de resolutie van 13 aug. met alle stukken naar 's- Gravenhage te komen.
23/08/1627, 12
worden gevierd. De magistraat van 's- Gravenhage wordt verzocht ook pektonnen te bestellen voor de huizen ... van de aanwezige heren en absente gedeputeerden met familie in 's-Gravenhage, te weten Renssen
30/08/1627, 10
op de voorgestelde conferentie in 's- Gravenhage . Mocht die niet doorgaan, dan zou men aan ... bij de koningen nader aan te dringen met het houden van een dergelijke conferentie in 's-Gravenhage
23/09/1627, 7
zijn geroyeerd. Voor zijn vacatie in 's- Gravenhage is hem 4 gld. per dag gegeven in plaats van 6 gld.
08/10/1627, 9
van de heren van Holland verzoeken HHM Z.Exc. nogmaals per brief zijn reis naar 's- Gravenhage zoveel
16/10/1627, 5
HHM de Admiraliteiten tegen 1 nov. enkele van hun meest ervaren personen in de zeevaart naar 's- Gravenhage
25/10/1627, 1
Amsterdam iemand naar 's- Gravenhage af te vaardigen om hierover met hen te overleggen.
28/10/1627, 11
compagnie krijgen. Ook dient hij een overzicht van de kosten naar 's- Gravenhage te sturen om hem het geld te
03/11/1627, 6
HHM kennen de uit Hamburg gekomen scheepskapitein Wouter Angium 60 gld. toe voor zijn uitgaven in 's- Gravenhage en tijdens de reis.
04/11/1627, 10
Op de aanschrijving van 16 okt. zijn gedeputeerden van de Admiraliteiten naar 's- Gravenhage
05/11/1627, 2
met zes maanden. Hij mag niet alleen tussen Rotterdam en 's- Gravenhage reizen maar naar
08/11/1627, 7
Opten Noorth geschreven. Hij moet niet verder met zijn werk gaan en naar 's- Gravenhage komen

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten