358 resoluties gevonden.

Gezocht op: gravenhage (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  gravenhage

Zoekopdracht aanpassen
11/11/1627, 3
Overijssel met deze declaraties naar 's- Gravenhage gegaan zijn. HHM verzoeken
16/11/1627, 1
Een van de gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam zal gevraagd worden meteen uit 's- Gravenhage naar
16/11/1627, 4
onmogelijk is op 10/20 nov. in 's- Gravenhage te compareren en de geschillen tussen de
16/11/1627, 5
worden daarover met hem te overleggen. Mochten zij de onderhandelingen liever in 's- Gravenhage
22/11/1627, 9
laten ophouden en naar 's- Gravenhage is gekomen om verslag te doen van de stand van
24/11/1627, 6
gestart worden tot voorbeeld van anderen. Bagin moet 's nachts naar 's- Gravenhage
29/12/1627, 4
in 's- Gravenhage gestorven. HHM kennen haar voor deze aanspraken 400 gld. toe.
07/01/1628, 7
De kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage verzoekt ordonnantie van 400 gld. voor een jaartraktement vanaf
15/01/1628, 7
Op verzoek van de kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage geven HHM ordonnantie van betaling
17/01/1628, 1
van de VOC aan te geven waar de deurwaarder of bode van de gedelegeerde rechters in 's- Gravenhage
24/01/1628, 7
conform eerdere resoluties te laten beslissen door de hoven van justitie in 's- Gravenhage
09/02/1628, 1
Secretaris Huigens brengt namens de RvS te berde dat de kastelein van het Hof in 's- Gravenhage
16/02/1628, 6
geld meer te krijgen van hun solliciteurs in 's- Gravenhage . In navolging van hun resolutie d.d. 31 dec. 1627
13/03/1628, 9
over openlijk in 's- Gravenhage gebeurde feiten na bemoeienis van het ordinaris Hof
05/04/1628, 11
voorstellen hun ambten te bekleden. De generaals zullen in 's- Gravenhage en daarbuiten in ... één keer per jaar, terwijl de ander in 's-Gravenhage blijft, naar de provincies en de ... zijn inbegrepen de in hun commissie toegezegde en tot nog toe in 's-Gravenhage onthouden vrijstellingen
09/05/1628, 1
Op het bericht dat de graaf van Carlille tegen de avond in 's- Gravenhage zal zijn, laten HHM hem
03/06/1628, 7
Noortwyck en Brouwer moeten de in 's- Gravenhage aangekomen administrator van Maagdenburg begroeten.
13/06/1628, 4
ook in 's- Gravenhage te zijn. Hierom vraagt Beaumont enige tijd voordat zij over
14/06/1628, 8
dat Bicker , evenals hij voormalig gezant naar Polen en Zweden, gisteren in 's- Gravenhage is
15/06/1628, 10
Noortwijck en de andere afgevaardigden berichten de administrator van Maagdenburg in 's- Gravenhage
23/06/1628, 6
zich niet verantwoordelijk voor de kwestie te voelen. Toch zullen zij Calandrini in 's- Gravenhage
24/06/1628, 2
Mulert nogmaals onmiddellijk naar 's- Gravenhage te komen en de in het garnizoen van Gennep aanwezige
24/06/1628, 5
Hiertoe dient een goed ingewijd en bekwaam persoon naar 's- Gravenhage te worden gestuurd
29/06/1628, 9
van de afgevaardigden van Drenthe . Zij melden reeds enkele dagen in 's- Gravenhage te zijn
01/07/1628, 11
commandant van Gennep, naar aanleiding van de brief van HHM d.d. 24 juni naar 's- Gravenhage
03/07/1628, 7
1 mei verzoekt de koning van Zweden de vanwege schulden op de Voorpoort in 's- Gravenhage
10/07/1628, 3
bemanning zijn bagage, familie en meubelen van Antwerpen naar 's- Gravenhage te
12/07/1628, 14
Op last van de synode van de Franse kerken verzoekt de kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage
13/07/1628, 14
HHM laten Philippe Calandrini naar 's- Gravenhage komen inzake de klachten over wanbetaling
15/07/1628, 16
13 st. 8 d., en 27 pond 4 st. voor twee reizen naar 's- Gravenhage en terug. Zij depêcheren hiervan
17/07/1628, 2
Philip Calandrini schrijft d.d. Amsterdam 15 juli niet naar 's- Gravenhage te komen om de rekeningen van
17/07/1628, 12
3187. Conform de last van HHM is Tinco van Oenama op 6 juni 's avonds van 's- Gravenhage
27/07/1628, 16
besluit hierover uit totdat hun afgevaardigden in Emden conform hun laatste schrijven naar 's- Gravenhage
03/08/1628, 11
Op verzoek van de heer van Bruelis verlenen HHM hem een pascedel om een paard van 's- Gravenhage naar Zeeland te mogen vervoeren.
03/08/1628, 14
ten behoeve van de dagelijkse betrekkingen in 's- Gravenhage te verblijven. Aangezien
03/08/1628, 17
dat Philippe Calandrini via agent Carlaton heeft gezegd niet naar 's- Gravenhage te komen.
09/08/1628, 3
wachten tot de terugkeer van de in 's- Gravenhage aanwezige ambtman Aer . HHM sturen
14/08/1628, 1
Op advies van Z.Exc. laten HHM kapitein Peckius onmiddellijk naar 's- Gravenhage komen.
19/08/1628, 4
Johan Hunninga vanwege hun in Emden en in 's- Gravenhage gemaakte onkosten depêcheren HHM ordonnantie .
24/08/1628, 7
Admiraliteitscolleges met de schepenen en secretaris van 's- Gravenhage het kwart van de konvooien
24/08/1628, 10
rechtsgang niet mag belemmeren. De partijen moeten echter op 1 dec. in 's- Gravenhage compareren
25/08/1628, 10
van ses Jesuiten die tot Londen gevangen zijn geweest in de maent junius 1628. 's-Gravenhage, ... gedrukt door Aert Meuris , boekverkoper in de Papenstraat te 's- Gravenhage . Het derde
26/08/1628, 20
31 dec. 1627 Worchmans en Faes en hun goederen in 's- Gravenhage , waar hun zaak heeft gediend,
31/08/1628, 3
. Ook laten zij de Admiraliteitscolleges hun afgevaardigden op 25 sept. naar 's- Gravenhage
14/09/1628, 14
dat zij de RvS verzoeken in een tot oordelen bevoegde bezetting te 's- Gravenhage
16/09/1628, 10
Generaliteitsrekenkamer . Daartoe mogen zij geen raden aanstellen of deze in 's- Gravenhage laten wachten
21/09/1628, 13
gevangengenomen en naar de Voorpoort in 's- Gravenhage gebracht. HHM laten de gevangenen
26/09/1628, 10
streng beveiligd binnendoor van 's- Gravenhage naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier laten brengen.
02/10/1628, 8
locatie in 's- Gravenhage . HHM verwijzen de suppliant naar de afzonderlijke provincies.
04/10/1628, 10
bijbehorende zaken dienen te worden gevestigd. Intussen zal hij met toestemming van de magistraat ook in 's- Gravenhage

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten