358 resoluties gevonden.

Gezocht op: gravenhage (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  gravenhage

Zoekopdracht aanpassen
07/10/1628, 4
Er wordt bericht dat aangezien luitenant Coenraedt Sloot uit 's- Gravenhage is vertrokken, het
14/10/1628, 26
moet deze zo verantwoord mogelijk het defroyement regelen en de ambassadeur naar 's- Gravenhage begeleiden.
18/10/1628, 4
II Te gelasten dat hij zijn gage ontvangt. III De thans in 's- Gravenhage aanwezige
20/10/1628, 26
de Amiraliteit te Amsterdam de zich momenteel in het Goereese Gat bevindende Van der Parre naar 's- Gravenhage
26/10/1628, 3
en Ommelanden op 13 nov. in 's- Gravenhage . Deze moeten last dragen inzake hun onderlinge geschillen
07/11/1628, 2
propositie in. Geïnsereerd in S.G. 3187. HHM geven de propositie aan de in 's- Gravenhage
08/11/1628, 1
aanschrijven van 26 okt. op 13 nov. in 's- Gravenhage te verschijnen gedeputeerden volledige
09/11/1628, 14
in Arnhem gelegerde soldaat in gevangenschap naar 's- Gravenhage heeft gebracht. Deze soldaat
11/11/1628, 9
Petersz. , die de huidige bezitter Godines voor de Raad van Brabant in 's- Gravenhage heeft ... HHM hierover besluiten, geven zij het rekest voor advies aan de Raad van Brabant in 's-Gravenhage.
02/12/1628, 8
van deze remonstrantie in hun vergadering moest inbrengen. Zijn reis en verblijf in 's- Gravenhage
07/12/1628, 16
en zijn agressieve gedrag naar 's- Gravenhage te halen om zijn proces voor de RvS te voeren.
13/12/1628, 5
bedraagt 60 gld. met inbegrip van 13 gld. vanwege een reis van Amsterdam naar 's- Gravenhage
14/12/1628, 1
op Zoom en in 's- Gravenhage heeft afgehandeld zou hij graag ongehinderd door officieren
14/12/1628, 13
om uit hun Colleges een op het gebied van de zeevaart en navigatie ervaren persoon naar 's- Gravenhage
14/12/1628, 22
zijn met de ministers van de drie verenigde staten, residerend in 's- Gravenhage . HHM
29/12/1628, 2
enkele dagen na de verschijndag door hun commies alhier in 's- Gravenhage is betaald.
29/12/1628, 11
ontvangen dat de graaf van Carlisle binnen enkele dagen vanuit Brussel naar 's- Gravenhage
29/12/1628, 19
door de suppliant naar 's- Gravenhage te worden gehaald. Na het aanhoren van de redenen
30/12/1628, 2
hen daarna vanuit 's- Gravenhage naar Enkhuizen , gaat voor een beslissing naar de RvS.
03/01/1629, 5
voor de bezending naar Engeland op 3 jan. in 's- Gravenhage zullen zijn. Op schriftelijk
03/01/1629, 9
De wapensmeden van 's- Gravenhage krijgen toestemming om tweeduizend verschillende typen harnassen (duizend blanke,
03/01/1629, 13
Het drukkersvolk van de Generaliteit te 's- Gravenhage wordt een nieuwjaarsgift geweigerd.
10/01/1629, 9
zij om een vergoeding voor de vier dagen die Berck na zijn vertrek uit 's- Gravenhage en
13/01/1629, 4
kerken van 's- Gravenhage dank te laten zeggen en zorg te dragen voor het branden van pektonnen.
15/01/1629, 1
Joachimi en de mening te polsen van de in 's- Gravenhage aanwezige resident Aissema .
19/01/1629, 3
De kerkenraad van de Franse kerk te 's- Gravenhage verzoekt om de voortzetting van het subsidie van 400 gld. als traktement
23/01/1629, 6
voor twaalf dagen verblijfskosten en 6 pond vervoerskosten voor de tijd dat hij op last van HHM in 's- Gravenhage verbleef.
24/01/1629, 2
Hamburg naar 's- Gravenhage en terug. HHM dragen ontvanger-generaal Doublet
25/01/1629, 3
Hoogenhouck dat hij naar 's- Gravenhage moet komen indien hij geen enkele manier ziet om
25/01/1629, 8
van de fiscaal van de Generaliteit door de krijgsraad te 's- Gravenhage
26/01/1629, 7
te Leiden. Ondanks zijn verbanning uit de Republiek wil hij zich als advocaat in 's- Gravenhage
29/01/1629, 1
met de bijlagen wordt aan de RvS voorgelegd om hierop resident Aissma , die in 's- Gravenhage
31/01/1629, 12
iemand uit hun midden afvaardigen om met de resident van de koning van Denemarken in 's- Gravenhage ... Aissma en de commissarissen Hogenhoeck en Hartman, nu ze in 's-Gravenhage zijn, verantwoording
10/02/1629, 6
Keulen, de verzochte vergoeding van 147 gld. 5 st. toe voor het briefport tussen 's- Gravenhage
13/02/1629, 2
op een andere manier naar Spanje gevoerd worden. Ondertussen zal men in 's- Gravenhage proberen meer te
14/02/1629, 5
in de theologie aan de universiteit van Leiden, heeft gedurende tien dagen in 's- Gravenhage en
16/02/1629, 8
haarzelf en de weesmeesters van 's- Gravenhage als voogden van de weeskinderen van de suppliante
17/02/1629, 4
jaar na diens dood het huis De Moriaen staand op de Plaats hier in 's- Gravenhage , voor 1.300 gld. per
28/02/1629, 7
van Catharina Pils , weduwe van Walterus van der Beeck , en de weesmeesters van 's- Gravenhage
07/03/1629, 2
van ambassadeur Beaugy door de gerechtsdienaars van 's- Gravenhage opgesloten in de ... inwoners van 's-Gravenhage, waaronder enkele bedienden van de ambassadeur. In
07/03/1629, 5
als advocaat in 's- Gravenhage te werken. In die hoedanigheid had hij de voor alle in 's-Gravenhage
08/03/1629, 6
Rotterdam in 's- Gravenhage te ontbieden, om HHM te informeren of de Admiraliteit
10/03/1629, 12
een vergoeding van 8 gld. voor een tussentijdse reis van Amsterdam naar 's- Gravenhage .
12/03/1629, 13
de brief door HHM op 10 maart van Amsterdam naar 's- Gravenhage is gereisd. Daar hebben zij
15/03/1629, 14
, heer van Vianen, schrijven dat hij de kamerdienaar moet laten arresteren en naar 's- Gravenhage brengen.
16/03/1629, 6
de koning van Zweden die nu in Amsterdam is, na zijn aankomst in 's- Gravenhage te spreken.
19/03/1629, 7
Nu Mirou uit 's- Gravenhage verhuist, verzoekt goudsmid Hans Marcussen Vonck de gouden en zilveren geschenken die HHM
20/03/1629, 7
Doel in 's- Gravenhage wonen. Wat betreft de overige punten van het rekest (de teruggave
21/03/1629, 7
, weduwe van Walterus van der Beeck in naam van haarzelf en de weesmeesters van 's- Gravenhage
21/03/1629, 11
De vergadering schrijft de WIC ter Kamer Amsterdam een aantal gecommitteerden naar 's- Gravenhage

Volledige tekst Meer opties..