358 resoluties gevonden.

Gezocht op: gravenhage (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  gravenhage

Zoekopdracht aanpassen
20/09/1629, 23
van de VOC . Deze zaak wordt uitgesteld totdat HHM in 's- Gravenhage zijn teruggekeerd.
21/09/1629, 7
HHM besluiten hun vergadering maandag uiteen te laten gaan. De griffie zal naar 's- Gravenhage vertrekken. De
05/10/1629, 6
tweede, het garnizoen van zeshonderd soldaten dat conform het verdrag van 's- Gravenhage van ... land onderhouden zou worden tot de vredeshonderhandelingen in 's-Gravenhage in 1603 resultaat zouden
12/10/1629, 17
Apperloo aan een scherp onderzoek te onderwerpen. Omdat dit door de schepenen van 's- Gravenhage
14/10/1629, 6
blijdschap de magistraat van 's- Gravenhage aan te zeggen deze avond de klok in alle kerken op drie
16/10/1629, 15
meegedeeld. De ambassadeur van Venetië was niet in 's- Gravenhage en van
19/10/1629, 3
van de stad Emden ook in 's- Gravenhage aanwezig zijn, stelt de RvS voor commissarissen
23/10/1629, 3
bijgehouden van 9 juli 1629, de dag van zijn vertrek uit 's- Gravenhage , tot 19 okt., de dag van zijn aankomst
01/11/1629, 16
zullen Z.Exc. na zijn aankomst in 's- Gravenhage hierover raadplegen. Intussen wordt Culemborg ,
04/11/1629, 1
Door Almeloe wordt ter vergadering meegedeeld dat Z.Exc. verleden nacht in 's- Gravenhage is
07/11/1629, 10
verzoeken HHM de gedeputeerden van Emden die momenteel in 's- Gravenhage zijn,
11/11/1629, 1
het land te onthalen, hem hierheen te begeleiden en Veen hier in 's- Gravenhage te vergasten volgens
12/11/1629, 1
van HHM al het mogelijke moeten doen om de momenteel in 's- Gravenhage aanwezige gecommitteerden van
13/11/1629, 2
is op woensdag aanstaande na de middag alhier in 's- Gravenhage te arriveren. Er wordt geen resolutie genomen.
19/11/1629, 1
was voor het voldoen aan de voorwaarden. Hij heeft beloofd naar 's- Gravenhage te komen
19/11/1629, 2
te schrijven tussen aanstaande donderdag en 6 dec. twee gedeputeerden naar 's- Gravenhage te
20/11/1629, 7
compagnieën terug te brengen tot het eerdere aantal en voor de betaling naar 's- Gravenhage te komen, om
29/11/1629, 8
te laten beginnen op de sterfdag van de in 's- Gravenhage overleden kolonel Fransois Hendersen
08/12/1629, 2
voorstel. De bewindhebbers antwoorden dat de zaak in 's- Gravenhage zonder voorafgaande ... behoren er met diverse andere in 's-Gravenhage aanwezige bewindhebbers over te spreken,
13/12/1629, 12
van de brief van HHM zijn zij naar 's- Gravenhage gekomen om te overleggen over de beveiliging van
13/12/1629, 18
de supplianten meteen te betalen en alle excuses te laten vallen omdat men in 's- Gravenhage op het bedrag
13/12/1629, 24
van Emden , ondanks de onlangs door HHM aan bovengenoemde gedeputeerden, die uit 's- Gravenhage
14/12/1629, 19
totdat de gedeputeerden zijn aangekomen die binnenkort uit 's- Gravenhage gestuurd zullen
14/12/1629, 20
in 's- Gravenhage kwijtscheldingen ontvangen of betreffende de belastingen op consumpties
17/12/1629, 11
Van Goch compareren en berichten dat Burlamachi gisteravond in 's- Gravenhage
19/12/1629, 15
Een besluit over het verzoek van de Duitse kerk in 's- Gravenhage om een royale subsidie in verband met de vele passanten en afgedankte soldaten, wordt uitgesteld.
21/12/1629, 13
Over het verzoek van de diakenen van 's- Gravenhage om een buitengewone subsidie te ontvangen, wordt nog niet beslist.
24/12/1629, 5
's- Gravenhage en terug en zijn uitgaven tijdens zijn verblijf van vierentwintig dagen in 's-Gravenhage.
28/12/1629, 10
dat zij te Wezel met agent Bilderbeeck , die op weg was van Keulen naar 's- Gravenhage
04/01/1630, 17
Holland hebben HHM doen weten dat de schout van Roosendaal in 's- Gravenhage wacht op
08/01/1630, 2
Op verzoek van de kerk van 's- Gravenhage wordt opdracht gegeven tot betaling van het in mei 1629
09/01/1630, 4
HHM zullen het stuk eerst laten onderzoeken door de classicale vergadering te 's- Gravenhage
10/01/1630, 7
van de kerkenraad van 's- Hertogenbosch . HHM zullen de reeds in 's- Gravenhage aanwezige
11/01/1630, 2
voorgeschoten voor de reis in de periode 14 aug. tot 27 sept. 1629. HHM reisden toen van 's- Gravenhage ... naar Utrecht , van Utrecht naar het leger en vandaaruit terug naar 's-Gravenhage.
17/01/1630, 13
een verklaring van HHM over het door de schepenen van 's- Gravenhage gewezen vonnis ... van 's-Gravenhage die Apperloo c.s. gevangen heeft genomen, om zich met diens hulp te kunnen
25/01/1630, 12
Schilder en tekenaar Adriaan van de Venne , woonachtig in 's- Gravenhage , alsmede zijn erfgenamen,
04/02/1630, 7
Raad van Brabant alhier in 's- Gravenhage , hetzij voor de schepenen van 's- Hertogenbosch .
06/02/1630, 9
Cornelis Jacobsz. Decker , voerman, alsmede de kraanpachters van 's- Gravenhage
07/02/1630, 1
De declaratie [van de postmeester op Keulen] van port van brieven op het traject Keulen -'s- Gravenhage over
12/02/1630, 5
geschreven zich na ontvangst van de brief zo snel mogelijk in 's- Gravenhage te vervoegen om
21/02/1630, 7
Wespenningh , om met zijn dienaars en bagage van Brussel naar 's- Gravenhage te komen.
21/02/1630, 9
van 's- Gravenhage naar Utrecht , vandaar naar het leger en weer terug naar 's-Gravenhage.
28/02/1630, 10
om uit Italië naar Brussel en vervolgens naar 's- Gravenhage te komen. Het antwoord
02/03/1630, 5
en Jan van Soest hebben zich in navolging van het schrijven van HHM in 's- Gravenhage
14/03/1630, 13
naar 's- Gravenhage te komen met de stukken en de informatie die hij over de frauderende
18/03/1630, 17
het nabijgelegen garnizoen of naar 's- Gravenhage worden gestuurd om gestraft te worden.
29/03/1630, 1
van Z.Exc., wordt op zijn verzoek een vrij paspoort toegekend om van Gennep naar 's- Gravenhage twintig
29/03/1630, 6
Indien deze ervan verzekerd zou zijn dat zijn komst naar 's- Gravenhage Z.Exc. alsmede het merendeel
06/04/1630, 19
wordt HHM verzocht om de dag van beschrijving om voor HHM te 's- Gravenhage te compareren ter bespreking van
06/04/1630, 20
Dit alles is direct in strijd met het plakkaat dat door de in 's- Gravenhage residerende

Volledige tekst Meer opties..