358 resoluties gevonden.

Gezocht op: gravenhage (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  gravenhage

Zoekopdracht aanpassen
06/08/1626, 5
zullen worden verspreid. Aan de Admiraliteiten is gevraagd hun gedeputeerden op die dag naar 's- Gravenhage
09/08/1626, 1
de huismansstand van Oost-Friesland bereid waren gedeputeerden naar 's- Gravenhage
11/08/1626, 6
Staten van Utrecht aan zowel Z.Exc. als de Utrecht se gedeputeerden in 's- Gravenhage
18/08/1626, 4
D'Estiou In S.G. 51stond eerst 'Du Thiaux' . in 's- Gravenhage
19/08/1626, 7
Broersema aangewezen om op het stadhuis ten overstaan van de schepenen van 's- Gravenhage
20/08/1626, 1
Besloten wordt de pachters en de in 's- Gravenhage aanwezige [Dokkumse] raden hierover te horen.
20/08/1626, 2
bij de verpachting die de gecommitteerden van HHM ten stadhuize [in 's- Gravenhage ] zullen verrichten.
21/08/1626, 1
beslissing over de 1.000 gld. gelaten aan de schepenen van 's- Gravenhage . De gecommitteerden van
21/08/1626, 12
verbond dat door de gezanten van Engeland en Denemarken in 's- Gravenhage is tot stand
22/08/1626, 4
doen verlopen zullen boeken en papieren in 's- Gravenhage onder Ruisch worden gedeponeerd.
22/08/1626, 11
betrokken rapporteren dat de schepenen van 's- Gravenhage en de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges
22/08/1626, 16
Amboina [Ambon] zijn gekomen willen horen. Besloten wordt de rechters naar 's- Gravenhage
01/09/1626, 1
de paspoorten op te sturen en de luitenant van Rysbergen wordt gelast ook naar 's- Gravenhage te komen.
01/09/1626, 11
Emden te sturen, maar liever een nieuwe dag te bepalen waarop de zaken in 's- Gravenhage
07/09/1626, 2
De Perzische ambassadeur vraagt zich af of hij op zijn reis naar Z.Exc. via 's- Gravenhage zal gaan. HHM laten antwoorden dat hij rechtstreeks naar Z.Exc. kan gaan.
12/09/1626, 4
Schout, schepenen, secretaris en bode van 's- Gravenhage declareren de kosten die zij hebben
12/09/1626, 8
te Huissen 5.500 Arendsdaalder heeft getrokken. Deze persoon schijnt zich nu in 's- Gravenhage
12/09/1626, 17
niet hebben toegestaan naar Z.Exc. te gaan. Hij is opnieuw naar 's- Gravenhage gekomen
12/09/1626, 19
Na resumptie van de resolutie van 21 feb. inzake de Franse kerk in 's- Gravenhage is besloten de
15/09/1626, 6
rechter waren in de zaak Amboina [Ambon] , te hebben toegestaan naar 's- Gravenhage
28/09/1626, 1
mee te reizen om in hun plaats naar Brussel of 's- Gravenhage te gaan als dat zo uitkomt.
28/09/1626, 4
hoofd houden, zal de RvS opnieuw naar Z.Exc. schrijven met het verzoek de commandant naar 's- Gravenhage
01/10/1626, 11
over. Hij wil HHM duidelijk maken waarom de graaf de voor 1 juli in 's- Gravenhage voorziene ontmoeting
01/10/1626, 16
De geweldige laat weten dat hij [in 's- Gravenhage ] een jezuïet genaamd Nicolaus Borlinus heeft
02/10/1626, 2
De collecteur van de verponding in 's- Gravenhage verzoekt betaling van de heffing over het huis waarin de
07/10/1626, 1
en in 's- Gravenhage vastzitten. Inzake de gevangenen in Spanje en de Spaanse gevangenen
07/10/1626, 7
Willem Bouwensen Keert de Koeij dat commissarissen de partijen in Amsterdam of in 's- Gravenhage
10/10/1626, 3
de ingewonnen getuigenissen naar 's- Gravenhage te doen sturen en wel zo spoedig mogelijk
14/10/1626, 6
zal worden geschreven hierover met Z.Exc. te spreken. Moulert en ook Besten dienen onmiddellijk naar 's- Gravenhage
22/10/1626, 21
tijdelijk van hun functie te ontheffen. Nadat zij in 's- Gravenhage zijn aangekomen ... zich houden. Zij gaan akkoord met de tijdelijke schorsing tot de aankomst van Z.Exc. in 's-Gravenhage,
23/10/1626, 2
worden bestudeerd wanneer de Directie van de Levantse Handel naar 's- Gravenhage komt.
27/10/1626, 2
naar 's- Gravenhage te sturen, maar dat dit door de gijzeling van de kolonels is verhinderd.
28/10/1626, 4
betaling van zijn schulden te regelen. Na afloop zal hij, omdat hij dat wenst, naar 's- Gravenhage
28/10/1626, 5
dat zij de kapiteins Moulert en Besten zullen opdragen naar 's- Gravenhage
30/10/1626, 1
Sint Hillaire schrijft d.d. Nijmegen 27 okt. ter begeleiding van de naar 's- Gravenhage gezonden
02/11/1626, 7
van zijn zaken door bijvoorbeeld een sergeant naar 's- Gravenhage moeten laten geleiden.
05/11/1626, 3
ondernemen, aangezien hij van plan is persoonlijk naar 's- Gravenhage te komen. Het schrijven gaat naar de RvS.
07/11/1626, 1
naar Sluis laten brengen. De in 's- Gravenhage verblijvende Varick ,
07/11/1626, 2
paters uit Bahia de Todos os Santos naar 's- Gravenhage heeft gebracht. Hij neemt aan
07/11/1626, 5
okt. binnen enkele dagen een afvaardiging naar 's- Gravenhage te zullen sturen om te spreken over
10/11/1626, 2
van kapitein Charles , heeft Disdorp en de twee boeren naar 's- Gravenhage
13/11/1626, 9
en onder cautie de in haar rekest gespecificeerde bouwmaterialen naar 's- Gravenhage doen brengen.
17/11/1626, 9
uitvoeren zullen de gedeputeerden ondertussen de graaf van Oost-Friesland toestaan naar 's- Gravenhage
18/11/1626, 1
uit hun midden zouden dan hierover in 's- Gravenhage moeten rapporteren. Ook kan men nog
24/11/1626, 1
Gisteravond is Z.Exc. teruggekeerd in 's- Gravenhage . Rantwyck , Noortwyck , Beaumont
25/11/1626, 2
genoodzaakt is zich in dit jaargetij naar 's- Gravenhage te begeven om rechtstreeks met
25/11/1626, 4
voor het transport van Nicolaes van Varick en Anthoni Rougemont naar 's- Gravenhage
29/11/1626, 2
HHM zullen de deputatie te Emden schrijven onmiddellijk enkelen uit haar midden naar 's- Gravenhage te
30/11/1626, 2
van de Admiraliteit naar 's- Gravenhage zijn gekomen zal men die morgen over deze zaak horen.
30/11/1626, 7
De president brengt naar voren dat de kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage verzoekt

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten