24 resoluties gevonden.

Gezocht op: heel (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  heel

Zoekopdracht aanpassen
30/01/1626, 14
In hetzelfde schrijven wordt gemeld dat die van Bokhoven en Heel grote schepen
06/02/1626, 8
Land van Heusden die hun provisie uit Heusden mogen halen. Die van Heel en
06/05/1626, 15
Bonn 22 april, verzoekt Wilhelm van Horion tho Heel , drost van het graafschap Horn namens de keurvorst ... maatregelen te treffen opdat de ingezetenen van Horn en Heel niet langer door de garnizoenen van
26/05/1626, 18
hoe men zich in het graafschap Horn en het dorp Heel moet gedragen om geen overlast
28/05/1626, 13
Horion is bestudeerd. HHM staan de inwoners van het graafschap Horn en het dorp Heel toe hun levensbehoeften
04/11/1626, 4
Thomas Thomassen mag geen potaarde uit Heel naar 's- Hertogenbosch brengen. Wel is hem toegestaan zijn knollen in te voeren.
03/02/1627, 5
de verschenen rente over een heel jaar moeten worden verstrekt. HHM besluiten ontvanger-generaal Doublet
27/02/1627, 16
nieuwe commissie te geven aan bijvoorbeeld kapitein Jean Pleuren , oud-drost van Heel. Hij moet
23/07/1627, 4
Cornelis van Eck en Jan van Eck verzoeken hun stenen, die in Heel in de Bommelerwaard worden
20/10/1627, 5
De RvS mag beslissen over de brieven van Emden en van commandant Erentreiter om betaling te krijgen van de servitiën voor het garnizoen over een heel jaar.
05/01/1628, 8
Horrion de Heel , hierheen gezonden. Het verzoek gaat voor een beslissing naar de RvS.
25/02/1628, 4
Leuw Arents Visscher , inwoner van Heel bij het fort Crèvecoeur, verzoekt zijn verse vis in 's-
27/03/1628, 27
Jurien Thyr . Daarin wordt de zaak heel anders verteld dan Thyr heeft uiteengezet. HHM laten het hierbij.
11/04/1628, 10
De magistraat van Emden verzoekt HHM d.d. 20 maart de servitiën van de compagnieën te betalen. Deze lopen nu een heel jaar achter. HHM laten de RvS hierover beslissen.
24/06/1628, 17
ondervonden: De redoute te Kekerdom is bezet door negen of tien soldaten en heel
13/12/1628, 20
. Dit bedrag zou na zes maanden worden afgelost maar zal op 1 jan. 1629 al een heel
03/03/1629, 7
van de resolutie, maar meenden op grond van de instructie van de Admiraliteit een heel jaar te
01/05/1629, 1
en andere gebieden. Goede zeelieden zijn bovendien heel moeilijk te vinden door de aanmonsteringen
23/06/1629, 3
betreffende de gevangenen te water en enkele gevangenen te land. Dit heeft hem heel
18/08/1629, 4
schrijven dat het aangenaam was te vernemen dat de zaken heel anders lagen dan eerder was aangegeven.
14/09/1629, 8
een plaats genaamd Mathena . Ten tweede zijn de fortificaties van deze stad heel slecht wat
19/10/1629, 1
ter verdediging en bescherming van de garnizoenen. Omdat die nu weer heel sterk
06/02/1630, 17
van vijandelijke acties ter zee of te land tegen Spanje . Heel Europa kan daarvan
12/04/1630, 8
ondernemen. XI De doortocht door de stad en over de Rijn met sterke troepen of een heel leger

Volledige tekst Meer opties..