172 resoluties gevonden.

Gezocht op: ijssel (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  ijssel

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
, burgemeester van Zutphen, over de uitdieping van de Rijn en de IJssel bestudeerd. Zijn bedoeling ... Schenkenschans ['s-Gravenwaard] tot aan IJsseloord en voorts vanaf de IJssel tot
10/01/1626, 9
gisteren besogne hebben gehouden over het stuk inzake het uitdiepen van Rijn en IJssel , hebben
12/01/1626, 10
gestelde wijzigingen in de voorwaarden inzake het uitdiepen van de Rijn en IJssel onderzocht
18/04/1626, 10
1625 voor de werkzaamheden te Steenbergen, 's- Gravenwaard en op de IJssel is gedaan, ... is aanbesteed. Ook is met dr. Opten Noort , burgemeester van Zutphen, afgesproken de IJssel
25/04/1626, 6
dat de boeren die aan de overzijde van de IJssel wonen in zowel het graafschap Zutphen als
06/05/1626, 8
Op verzoek van dr. Opten Noorth zal de zaak van de uitdieping van de IJssel geresumeerd
11/05/1626, 6
beschikbaar hebben, maar niet consenteren in het geld voor de uitdieping van de IJssel
16 /05/1626, 17
De kwestie van de IJssel wordt opnieuw in behandeling genomen. Dr. Opten Noort heeft ... Zo zal het de aannemer vrij staan om aan beide zijden van de IJssel te werken. Ook
03/06/1626, 5
Dr. Opten Noort verzoekt te regelen dat hij de 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel ontvangt.
09/06/1626, 20
Een niet ondertekende uiteenzetting over middelen om de vijand buiten de Waal en de IJssel te houden, gaat voor onderzoek en advies naar de RvS.
16/06/1626, 13
Het besluit van 30 sept. 1625 over de beveiliging van de IJssel , opengebroken door het voorstel
20/06/1626, 19
Dr. Opten Noort heeft ordonnantie verzocht van 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel
24/06/1626, 16
en de watertoevoer naar de IJssel alsmede de beveiliging van de rivier nu het beste aangepakt
17/07/1626, 25
De gedeputeerden van Utrecht hebben voorgesteld het beraad over de IJssel te hervatten. Besloten is dit uit te stellen tot morgen.
29/07/1626, 1
De RvS heeft conform de resolutie van 24 juni nader geadviseerd over het uitdiepen van de IJssel en een nieuw
30/07/1626, 4
hebben voorts bedongen dat de kwestie van de uitdieping van de IJssel ook wordt afgehandeld.
03/08/1626, 3
Rantwijck en de anderen heren die op 29 juli zijn gecommitteerd tot de zaak van de IJssel , ... tot aan de schans bij Cothen een diepte van vijf voet op de laagste punten van de IJssel te realiseren ... twee jaar die breedte en diepte te onderhouden waardoor de IJssel voor alle schepen bevaarbaar
21/08/1626, 11
gld. voor de uitdieping van de IJssel en de verleden jaar verzochte versterking bij Steenbergen ... Op het punt van de IJssel en Steenbergen zullen de provincies hun consenten nazien.
12/10/1626, 3
garnizoen worden gelegd bij de Maas , Waal , Rijn en IJssel . Aangezien
02/11/1626, 9
de 300.000 gld. ten behoeve van de fortificatiewerken en de uitdieping van de IJssel
03/11/1626, 3
van de cavalerie in de steden aan de IJssel zal worden ondergebracht. De rest gaat
26/11/1626, 11
over de bezetting van de IJssel . Rantwyck , Eck , Beaumont , Rode
30/11/1626, 5
De gedeputeerden die met Z.Exc. in beraad zijn geweest over de uitdieping van de Rijn en de IJssel
01/12/1626, 1
heeft ontboden om hen te bewegen tot het breken van het ijs in de Waal en de IJssel .
05/12/1626, 9
onder te brengen. Die kunnen dan tezamen met de vijftien ruitercompagnie├źn uit de IJssel
19/12/1626, 2
In aanwezigheid van Z.Exc. rapporteren de gecommitteerden die de Rijn en IJssel hebben
22/12/1626, 1
het beraad over de uitdieping van de IJssel . Op hun comparitie is de heren meegedeeld dat deze keer nog
22/12/1626, 6
over de inspectie van Rijn en IJssel . Na bespreking van de diverse voorstellen ... Ook zal het grind uit de monding van de IJssel worden weggehaald. De RvS is ... schorren in Rijn en IJssel te doen bekrammen. De grote en kleine kribben die zich bevinden aan de andere
31/12/1626, 6
in de voor het fort en de uitdieping van de IJssel gevraagde 300.000 gld. op te brengen.
22/01/1627, 4
nog niet betaald en voor het uitdiepen van de IJssel is eveneens geen geld. Ten derde
22/01/1627, 7
worden aangespoord de Waal en de IJssel open te houden volgens het met hen gemaakte akkoord.
29/01/1627, 11
d.d. 22 jan., schrijven zij reeds maatregelen te hebben genomen voor het ijsvrij houden van de IJssel .
27/02/1627, 12
van de Maas bij Spaarndam en die van de IJssel bij Kampen . Calandrini zal
27/02/1627, 13
Waal , IJssel en elders af te danken en de redoutes op die rivieren van sloepen te voorzien.
13/03/1627, 16
en de gedeputeerden wordt besloten de oorlogsschepen die nu op de Waal en de IJssel liggen,
01/04/1627, 2
De heren van Holland willen dat de resoluties met betrekking tot de IJssel worden uitgevoerd.
15/04/1627, 17
de rivieren de Maas en IJssel , tenzij Lijnschoten c.s. hem voor de helft willen
23/04/1627, 7
voor de plaatsen die aan de overzijde van de IJssel liggen maar nog geen lijst
05/06/1627, 12
van Purmerlant, gecommitteerd wegens de uitdieping van de IJssel . HHM committeren hen nu tevens om samen
07/06/1627, 8
en vraagt of de Raad niet beter alleen kan besluiten over de uitdieping van de IJssel , conform
14/06/1627, 9
de Admiraliteit in het Noorderkwartier verschijnen ter vergadering. Na inspectie van de IJssel
22/07/1627, 16
HHM verzoeken de heren van Holland te regelen dat de voor de uitdieping van de IJssel
23/07/1627, 14
opdat de 20.000 gld. die zij hebben opgebracht voor het uitdiepen van de IJssel
28/08/1627, 1
Z.Exc. schrijft ter bevordering van de uitvoering van de werken aan 's- Gravenwaard tot uitdieping van de IJssel
02/09/1627, 8
de brief van Z.Exc. van enkele dagen geleden over de uitdieping van de IJssel verklaart
08/09/1627, 4
naar Zeeland te gaan, omdat hij alleen gedeputeerd is voor de uitdieping van de IJssel
29/09/1627, 10
Z.Exc. schrijft d.d. 25 sept. dat hij de volgende dag met het leger naar de oever van de IJssel wil optrekken en ... de troepen wil verdelen over de langs IJssel en Waal gelegen steden. De brief behoeft geen resolutie.
15/10/1627, 2
(die kunnen worden weggehaald van de IJssel ) naar Zeeland te sturen. Daar zullen ze enige
18/10/1627, 9
Amsterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 15 okt. dat twee van haar schepen op de IJssel , te weten
28/10/1627, 15
, nu afwezig, gecommitteerd om ervoor te zorgen dat de Rijn en de IJssel dieper werden. ... Ze melden enkele werken aanbesteed te hebben om meer water in de Rijn en de IJssel te krijgen.

Volledige tekst Meer opties..