69 resoluties gevonden.

Gezocht op: kleefse (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  kleefse

Zoekopdracht aanpassen
12/02/1626, 13
Gulik [Jülich] en Berg . De RvS zal de Kleefse raden schrijven dat zij moeten uitzoeken
12/02/1626, 16
van de Kleefse raden (dat Kleefse ingezetenen gelast voor daar geweide ossen uitsluitend
24/04/1626, 11
Pruisen honderdvijftig man uit de Kleefse compagnie te halen en daarenboven nog zestig soldaten
28/04/1626, 11
verzoekt in het leger te worden ingezet aangezien zijn traktement van 740 Kleefse
02/12/1626, 11
bemoeien met de vordering van contributie door de hertog van Palts-Neuburg in de Kleefse steden.
07/01/1627, 2
Conradus Mirkinius is hem wegens bewezen diensten in het leger een verhoging van zijn traktement van 740 Kleefse gld.
22/02/1627, 7
Hendrik van den Bergh het grote hoofd aan het Kleefse Spui heeft bezichtigd en dat commandeur Pieter
23/02/1627, 6
schrijven dat hij het land geen schepen of sloepen mag weigeren. Inzake het grote hoofd aan het Kleefse
10/03/1627, 10
ontheffen. Ook krijgt hij een open akte aan de Kleefse regering en de steden in het Land van
13/03/1627, 15
hebben vernomen dat graaf Hendrick van den Bergh opnieuw het grote hoofd aan het Kleefse Spui heeft
16/03/1627, 1
met Z.Exc. gesproken over de inspectie van het grote hoofd aan het Kleefse Spui
08/04/1627, 8
HHM om richtlijnen. Op advies van Z.Exc. en de RvS besluiten HHM de Kleefse raden te vragen
21/04/1627, 18
naar de RvS, die na overleg met Z.Exc. zal adviseren. In een andere brief van de Kleefse raden,
30/04/1627, 10
debvoir doen". De RvS adviseert op de tweede op 21 april ontvangen brief van de Kleefse
14/08/1627, 17
klachten een besluit te nemen. Aangezien de Kleefse raden door het Rijkskamergerecht
25/10/1627, 6
burgemeesters, schepenen en raad van Goch schrijven d.d. 18 okt. dat de Kleefse stadhouder en raden ... verzoeken zij HHM dit met de Kleefse raden af te handelen. HHM geven de brieven aan
28/12/1627, 4
door Heimbach ingediende memorie verzoekt hij om een antwoord op het schrijven van de Kleefse raden ... Goch en het verzoek van de Kleefse raden positief op hun verzoek te beschikken.
21/01/1628, 15
kopie naar Didem . Hij moet bij de Kleefse raden aandringen op onderhoud van de compagnieën.
29/01/1628, 10
HHM ontvangen twee brieven van de Kleefse stadhouder en raden d.d. Emmerik [Emmerich] 9 en 14 jan.
02/02/1628, 10
[Emmerich] terug te keren en met bovenstaand advies en andere redenen de Kleefse
08/03/1628, 1
heeft gegeven en de zaken tot executie leiden, moeten HHM de Kleefse regering als
04/04/1628, 9
en is er van het betaalde geld een groot bedrag naar de ambtskamer gegaan. De Kleefse raden
29/04/1628, 22
worden gebracht en eerdere fouten worden hersteld. De Kleefse regering moet gedwongen worden geen
15/05/1628, 9
compagnie infanterie op hun oude sterkte worden gebracht. III HHM schrijven de Kleefse raden
29/05/1628, 10
en de graafschappen Mark en Ravensberg te innen. Voordat de Kleefse regering de brieven ... verspreid worden en waarmee HHM Gent de genoemde commissie zouden hebben gegeven. De Kleefse ... is dat een ontoelaatbare inbreuk op zijn recht en gezag. De Kleefse regering begrijpt niet wat HHM ... van het krijgsbedrijf brengen in plaats van de voorgestelde verbeteringen. De Kleefse regering laat ... zij iemand afvaardigen. Anders zou de vergadering te lang worden opgehouden. De Kleefse regering
03/06/1628, 14
worden, op hun beurt vrij van Kleefse licenten. Dit kan in beide gevallen echter alleen na
08/06/1628, 13
dienaren toe te staan. Daarnaast lezen HHM een remonstrantie waarin de Kleefse ... naar Gennep vervoeren. De Kleefse regering verzoekt HHM hiervoor een regeling te treffen en
10/06/1628, 6
resolutie en de door HHM aan overste Gent verleende akte, tenzij de Kleefse regering binnen enkele
24/06/1628, 8
gedane voorstel en hun antwoord daarop aangaande de door Tilly en de Kleefse raden ... kan hun schrijven aan dat antwoord vast te houden. Verder kunnen HHM de Kleefse regering schrijven
29/06/1628, 11
Ravenstein , waarop de compagnie mede is aangewezen. HHM laten Dyden er bij de Kleefse raden
05/07/1628, 4
In een aan de Kleefse regering te Emmerik [Emmerich] ingediend rekest meldt Jan van
18/07/1628, 1
de gereformeerden aldaar is ondraaglijk en moet door de Kleefse regering worden beëindigd.
19/07/1628, 16
talloze klachten van de Gulik [Jülich] se en Berg se ridderschap en steden en de Kleefse ... de bij het keizerlijk hof ingediende klachten van de standen in het Land van Gulik en Berg, de Kleefse ... van de neutraliteit van de Kleefse landen en veel andere moeilijkheden. HHM moeten
29/07/1628, 16
bij de executie worden ontzien. Aangaande het door drost Nieuhoff namens de Kleefse ... dit eerder een gevolg van een fout van de dienaren dan een bevel van de Kleefse regering. ... van HHM aan de Kleefse regering bij zich te hebben. HHM zullen het er deze keer bij
03/08/1628, 8
van Pieter van Herten , drost van Huissen in het Land van Kleef. De Kleefse stadhouder en raden
08/08/1628, 3
Gerridt , vanwege dit vermeende licent laten arresteren. HHM verzoeken de Kleefse
09/08/1628, 3
hun besluit over het voorstel van Aer aan de commandant. Daarnaast vragen zij hem de Kleefse regering te blijven
25/08/1628, 24
moeten geven. Meer kunnen HHM als bondgenoten niet van de keurvorst vragen. De Kleefse regering
25/08/1628, 26
gelegen gat naast het Kleefse Spui laten dichten en de krib aan de dijk van het
02/09/1628, 16
van het gat achter de krib naast het Kleefse Spui , het herstel van de krib aan het
18/09/1628, 2
krib en het herstel van de oude bij het Kleefse Spui gelegen krib hebben zij ontvangen ... wordt verlengd en dat de oude krib aan Kleefse zijde wordt hersteld. Hun provincie
20/09/1628, 3
12.000 gld. waarvan zij conform de resolutie van 18 sept. het gat in de lange krib langs het Kleefse Spui
22/09/1628, 7
Jan Retzer als controleur-generaal wil kiezen. Zolang de Kleefse regering hun resolutie en antwoord op ... te hebben begrepen dat de Kleefse regering de compagnie van Soppenbroeck nog niet heeft betaald.
22/09/1628, 8
te voeren, noch om de 12.000 gld. te betalen om het gat in de lange krib langs het Kleefse Spui
26/09/1628, 18
[Emmerich] te hebben gestuurd, opdat deze de kwitanties van de lopende Kleefse contributies ... de kerkelijke contributies in het Land van Kleef niet worden geïnd, omdat de Kleefse ... aan ambtman Aer gegeven antwoord en het namens hen gegeven antwoord op de brief van de Kleefse ... over de staat van de inning van de lopende contributies in de Kleefse en andere landen.
02/10/1628, 18
conform de resolutie van 18 sept. het gat achter de krib bij het Kleefse Spui te dichten
12/10/1628, 18
voor het dichten van het achter de oude krib naast het Kleefse Spui ontstane gat.
12/11/1628, 1
veel geld ontvangen, maar heeft dit niet aan het leger uitgegeven. III De Kleefse ... Van Goch de retroacta over de relatie tussen de Republiek en de Kleefse regering
01/12/1628, 1
in rechte aansprakelijk is. Deze resolutie zal worden bekendgemaakt aan de Kleefse ... Indien Kettler een proces aanspant moeten de Kleefse raden hem de helpende hand
12/12/1628, 9
sterke hand contributies van de Kleefse regering in. Het kapittel vraagt HHM daarom te ordonneren

Volledige tekst Meer opties..