182 resoluties gevonden.

Gezocht op: la (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  la

Zoekopdracht aanpassen
11/07/1628, 5
Broer c.s., schippers uit Rotterdam wier schepen op bevel van de Franse koning voor La Rochelle
11/07/1628, 7
van de op repartitie van Zeeland staande kapiteins Aiguebere , Moulouet en La Grandiere
12/07/1628, 1
op bevel van de koning van Frankrijk voor La Rochelle tot zinken zijn gebracht, verlenen
18/07/1628, 4
Een op 22 juni in het leger voor La Rochelle geschreven brief van de koning van Frankrijk behoeft geen resolutie.
20/07/1628, 5
van ambassadeur D'Espesses , verlenen HHM gratis paspoort voor Marie de la
31/07/1628, 1
HHM lezen het rekest van de kapiteins Aiguebere , Mouluet en La Grandiere . Zij zijn met
07/08/1628, 2
In een rekest melden de kapiteins Aiguebere , Moulouet en La Grandiere dat ontvanger-generaal Doublet
24/08/1628, 2
dat de Oost-Indiëvaarders nog niet zijn vrijgelaten en dat de voor het ontzet van La Rochelle
25/08/1628, 1
wordt gevraagd om vergoeding van de voor La Rochelle in Het Kanaal gezonken Nederlandse schepen. ... In aanwezigheid van Chateauneuf heeft Bulluyon vervolgens tegen hen gezegd dat HHM wilden helpen La
29/08/1628, 11
Nobel brengt een brief ter tafel van commandeur De la Porte , gouverneur van Le Havre, ... d.d. 13 aug. aan de Admiraliteit in Zeeland . Hierin bericht De La Porte een aantal Nederlandse
07/09/1628, 1
van de Admiraliteit te Amsterdam die de koning van Frankrijk bij La Rochelle hebben
28/09/1628, 13
's-Gravenhage geschreven brief van kolonel Haulterives aan de heer van La Ville aux Clercs ... De Franse officieren en kapiteins in de Republiek zouden volgens La Ville aux Clercs een vaandrager ... het regiment van Candale hebben gezonden om te berichten dat de graaf van La Val ... van HHM hebben gekregen om zich aan te sluiten bij de voor het ontzet van La Rochelle ... zeggen hier iets van te weten, zodat La Ville aux Clercs door een bedrieger moet zijn ingelicht
07/10/1628, 7
Amsterdam 6 okt. dat wel met de uitvoer van het onlangs uit Tortuga [Île de la Tortue]
12/10/1628, 9
toe te staan om het van Tortuga [Île de la Tortue] in West-Indië afkomstige zout te mogen uitvoeren.
13/10/1628, 3
In een in het leger voor La Rochelle geschreven brief d.d. 19 sept. verzoekt de koning van Frankrijk de tussen
14/10/1628, 3
adviseren d.d. 13 okt. over de uitvoer van het van het eiland Tortuga [Île de la Tortue]
14/10/1628, 11
van de Admiraliteitscolleges genomen besluit over de uitvoer van het zout uit Tortuga [Île de la Tortue] .
14/10/1628, 12
HHM laten Essen en Noortwijck de gisteren ontvangen en in het leger voor La Rochelle geschreven brief van de koning
14/10/1628, 17
hebben besproken. Deze meent dat men eerst de afloop van [het beleg van] La Rochelle dient af te wachten voordat
14/10/1628, 27
moeten blijven. Desondanks stemmen HHM in met de uitvoer van het zout van Tortuga [Île de la Tortue] .
17/10/1628, 6
schade hebben geleden, zowel door het tot zinken brengen van hun schepen voor La Rochelle
19/10/1628, 1
schepen te lopen. XI Het eskader van Amsterdam zal 's winters kruisen van Cap de la
20/10/1628, 21
van Denis Tripe uit Dieppe en Bernard de la Trappe over kapitein Dingeman Lambrechsz.
26/10/1628, 1
in van de koning, op ... De dag is weggelaten. aug. in het leger voor La Rochelle
27/10/1628, 1
windstilte mee te roeien - zouden naar de kust van Galicië en La Coruña kunnen worden gestuurd. ... er onvoldoende volk in Galicië en La Coruña wordt gevangen in een baai boven San Vicente de la Barquera
02/11/1628, 24
naar Engeland was gevaren om zich te voegen bij de Engelse vloot ter ontzet van La Rochelle
03/11/1628, 10
meubileren van het huis. II Het aan de heer Lus in plaats van een secretaris "de la lingua"
03/11/1628, 16
naar Engeland zou zijn gevaren. Daar zou deze zich hebben gevoegd bij de Engelse vloot om La
09/11/1628, 14
om deze bij de Engelse vloot te voegen ten behoeve van de steun aan La Rochelle . Hertevelt
10/11/1628, 15
De heer Lope compareert en overhandigt zijn in het leger voor La Rochelle op 29 juni geschreven
11/11/1628, 16
compareren. Zij berichten dat de fiscaal in hun aanwezigheid Philippe de la Mangerye ... in Frankrijk vaandrager van het regiment van D'Estuyaux genoemd. De la Mangerye ... heren in Parijs en tegen de koning in het leger voor La Rochelle heeft gezegd ... met achttien kaperschepen uit Zeeland was weggevaren om met de Engelse vloot La
13/11/1628, 1
kwartieren te laten ophouden, zodat zij de vertrekkende schepen met haring tot voorbij Cap de la
14/11/1628, 1
HHM lezen het rekest van de in 1625 in dienst van de koning voor La Rochelle gediend hebbende kapiteins,
14/11/1628, 15
Frankrijk compareert en levert een brief in van zijn koning d.d. La Rochelle 1 november. ... Hierin bericht deze over het onder zijn gezag terugbrengen van La Rochelle en ... gelukkig te zijn met de goede behandeling van de inwoners van La Rochelle door de koning.
14/11/1628, 16
uitingen van blijdschap te tonen vanwege de geslaagde overgave van La Rochelle .
15/11/1628, 2
HHM nemen geen besluit over een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 31 okt. over de onderwerping van La Rochelle .
20/11/1628, 2
- en alle anderen die in 1625 de Franse koning voor La Rochelle hebben gediend - moeten
20/11/1628, 9
HHM zullen een antwoord op de brief waarin de koning van Frankrijk melding maakt van de overgave van La Rochelle
24/11/1628, 1
beladen schepen uit de Maas te laten konvooieren tot en met Cap de la Hève uit
19/12/1628, 13
het onderhoud van een secretaris de la lingua vanaf de laatste betaling die aan Lus is
09/01/1629, 9
Hillebrant Jacobsen de opdracht om de verklaring van de koning van Frankrijk over de inname van La Rochelle
16/01/1629, 16
Schotte en Walta , raden van State, delen HHM mee dat de RvS Philippe de la Margerije ... 3188 gevolgd. Hij zou een aantal personen in Parijs en - in het leger voor La ... bij de Engelse vloot voor hulp aan La Rochelle te voegen. De RvS heeft de verdachte geconfronteerd ... die De la Margerije hem kenbaar had gemaakt. Aangezien De la Margerye blijft ontkennen,
01/02/1629, 2
Z.Exc. heeft president Gerestein het rekest van Marin la Riviere , sergeant in de compagnie van
03/02/1629, 6
Walta deelt mee dat de RvS beslist heeft om de procedures tegen Philippe de la Margerije ... de bekentenis van de bovengenoemde gevangene en de daarbij gevoegde missive. De la Margerije ... vertrokken om zich bij de Engelse hulpvloot voor La Rochelle te voegen. De gevangene
07/02/1629, 10
die in dienst van de koning van Frankrijk geweest zijn voor La Rochelle niet meer zouden
08/02/1629, 1
Fransen die in 1625 op de schepen van haar kapiteins voor La Rochelle tegen Soubijse gediend
14/03/1629, 6
om gedurende zes jaar het Spaanstalige boekje Christiana Confession de la Fe ... confession de la fe fundada en la sola escritura ságrada. te laten drukken en verkopen.
28/03/1629, 14
Philippe de la Mangerie vraagt in een rekest om kwijtschelding van de proceskosten waartoe de RvS hem naast een
02/04/1629, 5
, Block en Kempe , die onder luitenant-admiraal Hautein voor La Rochelle
02/04/1629, 7
schippers van hun stad geleden hebben door toedoen van de Fransen. Het schip is voor La Rochelle

Volledige tekst Meer opties..