182 resoluties gevonden.

Gezocht op: la (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  la

Zoekopdracht aanpassen
18/04/1629, 11
met smeekolen, werd in La Rochelle geconfisqueerd. HHM willigen dit verzoek in.
11/05/1629, 1
Vosbergen deelt mee dat kwartiermeester La Prime hier is aangekomen vanuit het leger. ... Mauritia , Sabina Delphica . hierheen te brengen. La Prime zal zich met
19/05/1629, 12
van Hautein en de schepen die voor La Rochelle gezonken zijn. Ten slotte is er nog
08/06/1629, 3
HHM staan Rombout de la Nije uit Rotterdam toe zich in Zevenbergen te vestigen, op voorwaarde dat
07/07/1629, 19
Otte de la Porte c.s., burgers en inwoners van Calais, naar eigen zeggen eigenaars van
18/07/1629, 16
de schippers wier schepen voor La Rochelle gezonken zijn, ten gunste van hen te
19/07/1629, 9
Jaques la Fevre , net teruggekeerd uit Oost-Indië , waar hij vijf jaar gouverneur van de Molukken is
24/07/1629, 3
HHM lezen het rekest van Fremin de la Bije , Silvestres Farier , Noel Ambonie ,
28/07/1629, 8
Jan de la Force ontvangt van HHM op zijn verzoek 3 gld., uit te betalen door kamerbewaarder Herdersum .
13/08/1629, 10
Kapitein La Grandiere , voor een derde gerepartieerd op Zeeland en voor twee derde op Overijssel , verzoekt
07/09/1629, 2
verzoek van ambassadeur De Beaugy om door Fransois Regnault de la Rocque zonder
08/10/1629, 7
HHM lezen het rekest van kapitein La Grange om toestemming tot in de lente in dienst van Venetië
17/10/1629, 15
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 9 okt. op het rekest van kapitein La Grange om verlof tot het voorjaar, om in
22/10/1629, 1
Maria Tuytelaer , weduwe van kapitein Tutelaer en onlangs weduwe van kapitein La Grandiere die tijdens de belegering
22/10/1629, 7
brengt naar voren dat die van de Admiraliteit te Amsterdam de paarden van markies De la Force
26/10/1629, 12
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 23 okt. over het verzoek van de weduwe van kapitein La Grandiere . De
24/11/1629, 8
van 210 gld. voor een door haar man op zijn kosten naar La Rochelle meegenomen en aldaar verongelukte
23/12/1629, 4
ten tweede de voor de vloot bij La Rochelle onder admiraal Hautein gemaakte ... Mansfeld hebben overgebracht en voor degenen wier schepen bij La Rochelle zijn gezonken.
24/12/1629, 9
van de Admiraliteit te Amsterdam staan en onder admiraal Haultein gediend hebben bij La Rochelle
20/01/1630, 10
De reders te Vlissingen hebben een belang in de voor La Rochelle tot zinken gebrachte schepen.
30/01/1630, 7
Hautein op last van de Admiraliteit te Amsterdam voor La Rochelle
05/02/1630, 5
De wezen van William La , tijdens de uitoefening van zijn dienst overleden, wordt 12 gld. toegekend. Van dit bedrag zal ordonnantie worden gedepêcheerd.
21/02/1630, 5
Jan la Roche , gedeputeerde van de gemeente van Bagnols-Sur-Cèze, wordt ten behoeve van de gemeente 6 gld. toegekend. Deze worden uitbetaald door Herdersum .
25/02/1630, 11
1629 bij HHM werd ingediend door de op dit College gerepartieerde kapiteins die in het jaar 1625 voor La ... van de repartitie van de Admiraliteit in het Noorderkwartier , die ook voor La Rochelle hebben gediend.
07/03/1630, 5
van de magistraat te Middelburg Pieter de la Palma te hebben genomineerd als raad ter Admiraliteit ... voor De la Palma, waarop hij de eed moet afleggen. Aangezien La Palma een bedaagd persoon van 67 ... van de WIC in Middelburg te gaan, om La Palma daar in naam van HHM de eed af te nemen.
18/03/1630, 6
schout opgedragen HHM te verzoeken om de documenten getiteld "les papeles de la visita de Mexico",
29/03/1630, 14
derde rapporteren ze conform de resolutie van HHM de eed te hebben afgenomen van La Palma
28/04/1630, 1
dat De Beaugij op last van de koning van Frankrijk verzoekt vuurwerker De la
29/04/1630, 10
om zich te excuseren voor het verzochte verlof van zes maanden voor vuurwerker La Roche ... de prins van Oranje te verzoeken en te machtigen om aan La Roche verlof te geven zes maanden
01/05/1630, 5
HHM lezen het verzoek van Daniel de la Biestraet , koopman te Amsterdam. Hij verzoekt HHM opdracht te geven
06/05/1630, 4
voren heeft gebracht besluiten HHM een gratis paspoort te verlenen aan La Moulie
07/05/1630, 7
Aan La Roche , in dienst van HHM, wordt conform de vorige resolutie en het advies van Z.Exc. een akte verleend

Volledige tekst Meer opties..