63 resoluties gevonden.

Gezocht op: le (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  le

Zoekopdracht aanpassen
20/01/1626, 8
had ingeladen en weggevoerd. Datzelfde College veroordeelde d.d. 22 okt. 1625 Jan Le Clerq tot
30/01/1626, 13
geld te verkrijgen waarvoor zij dit schip hebben verkocht aan de gouverneur van Le Havre
16 /05/1626, 2
De Admiraliteit van Rotterdam schrijft dat de gouverneur van Le Havre kapitein Blom
22/05/1626, 12
gesproken over hetgeen is gebeurd bij Le Havre . Ook hebben zij gevraagd hoe het
29/06/1626, 7
De Amsterdamse Admiraliteit bericht d.d. 23 juni dat bij Le Havre enkele Franse schepen
03/07/1626, 15
hebben gesproken over zowel de schepen die in Le Havre met munitie worden
08/09/1626, 7
, Gillis Cordier , Jacques Balteau , Andries Flipou , Sacharie Le Not
08/09/1626, 14
de vloot van wijlen Boudewyn Heins , alsmede de fiscaal van die vloot, Le Febre
18/09/1626, 7
In een schrijven d.d. 16 sept. bericht de Rotterdamse Admiraliteit dat in Le Havre twee of drie smakschepen,
02/10/1626, 12
schip met bagage te laten konvooieren door een van de schepen die vanaf de Braeck naar Le Havre
09/10/1626, 1
door Du Quesne c.s. in 1618 uitgeruste schip Le Fidèle François berokkende schade ... onstaan aan en geleden door het door baron de Chapelaines uitgeruste schip Le
16/11/1626, 3
voor de vonnissen aangaande de schepen Saint Jean l'Évangéliste en Le Fidèle
21/11/1626, 2
uitgekeerd moet worden over Le Fidèle François heeft hun instemming. HHM achten
17/12/1626, 10
wordt geladen met 282 schippond touwwerk, acht last teer en andere goederen met bestemming Le Havre
18/12/1626, 7
Naar aanleiding van hetgeen gisteren te berde is gebracht over de lading voor Le Havre is besloten het advies van ... 18 sept. inzake naar Le Havre vervoerd en op een voor Spanje bestemd schip overgeladen touwwerk.
19/12/1626, 5
het schip met de lading voor Le Havre aangehouden. Met een besluit wordt nog gewacht.
13/01/1627, 11
fiscaal bericht wat hij inzake de twee schepen die in Le Havre touwwerk hebben gebracht heeft gedaan.
13/01/1627, 12
beslist wordt over het schip met touwwerk dat in Amsterdam gereed ligt om naar Le Havre
15/01/1627, 7
en andere heersers toe te staan en ook touwwerk naar Le Havre te laten brengen, mits het daar blijft.
25/02/1627, 3
Op verzoek van Noortwijck zal het konvooischip dat naar Le Havre gaat per akte worden
17/03/1627, 1
De Compagnie verzoekt compensatie voor het feit dat de door haar ontdekte Straat Le Maire door HHM
23/04/1627, 5
knecht gratis paspoort om naar Frankrijk te gaan. Dit geldt tevens voor Le Beausoleil
30/04/1627, 5
des sinus, tangentes, & sécantes selon le raid de 100.000 parties. te drukken.
15/05/1627, 5
De Franse ambassadeur is op zijn verzoek naar Le Havre de vrije uitvoer toegestaan van zoveel
27/05/1627, 5
Robbrecht Robrechtsen le Canu verzoekt twee jaar pensioen te mogen ontvangen op zijn traktement, dat de
14/08/1627, 21
van de Fransen 6.590 realen van achten in rekening. Uit Calais , Dieppe en Le
27/08/1627, 8
is op zijn verzoek gratis paspoort gegeven voor Marainville met zijn dienaar en Le Franc
06/11/1627, 8
daalder beloofd heeft en Michel Le Jeusne die 230 rijksdaalder beloofd heeft. Krachtens het
20/12/1627, 15
Compagnie vragen zich af waarom HHM de door hen gevonden Straat Le Maire onder
28/01/1628, 9
Over het verzoek van Jan le Bock , een inwoner van Amsterdam die in Zevenbergen wil wonen, vragen HHM advies aan de RvS.
15/02/1628, 2
melden dat twee op Texel ingehuurde loodsmannen twee beladen schepen naar Le Havre zouden
22/03/1628, 15
moeten zorgen dat Cornelis Alderwerelt , Pieter Baselier , Robert le Fevre en Pieter Rees
27/03/1628, 22
De Bewindhebbers van de Austraalse Compagnie verzoeken een vergoeding voor de door hen ontdekte Straat Le Maire die HHM
28/03/1628, 2
genomen resolutie in over de vaart door de Straat Le Maire . De WIC mocht deze vaart een, twee of drie keer
24/05/1628, 16
HHM verlenen Adam Bessels , Frederick Stael , Dirck le Bruin c.s. voorschrijven aan de grootvorst
24/07/1628, 6
In een memorie bericht secretaris Morisset dat een schip uit Le Havre met toestemming
27/07/1628, 9
Gernea , Jacques Gernea , Harmen le Ralve en Jan le Neveu opdat zij zijn goederen
29/08/1628, 11
Nobel brengt een brief ter tafel van commandeur De la Porte , gouverneur van Le Havre, ... in Zeeland . Hierin bericht De La Porte een aantal Nederlandse schepen in Le Havre
06/09/1628, 6
Le Havre. De Fransen hadden deze boot veroverd en wilden ermee naar Le Havre varen. Het Admiraliteitscollege
08/09/1628, 9
Elie Liot uit Le Havre moeten vrijlaten. Zij wilden het schip immers naar Le Havre
26/09/1628, 5
verzoeken HHM een billijke beloning te geven voor het ontdekken van de Straat Le Maire ... de supplianten voor het ontdekken van de Straat Le Maire en het ontberen van hun octrooi een
19/12/1628, 11
met reliëf te maken. Hans le Maire te Amsterdam wil dit gaan namaken. De Swart verzoekt HHM het aan hem verleende ... octrooi te handhaven en Le Maire te gelasten zich hieraan te houden. HHM besluiten conform.
27/12/1628, 8
Isaac Imants , Pieter Basselier en Robert le Lobure , kooplieden en ingezetenen van Middelburg,
19/01/1629, 12
Robbert Robbertsz. Le Canu vraagt HHM om de uitbetaling van vier jaar achterstallig traktement van 100
23/01/1629, 3
HHM kennen Robbrecht Robbertsz. le Canu , schoolmeester van de grote zeevaart, 300 gld. toe, te weten 100 daalder
14/02/1629, 2
Bertrand le Fer , Frans koopman uit Saint-Malo, verzoekt om de teruggave van twee schepen die hij
27/02/1629, 4
Duinkerke gebracht en daar verkocht aan een koopman uit Saint-Malo, Bertrandt le ... geen geval aan Bertrandt le Fer te geven voor het geval hij borg wil stellen. Ze geven Jan Ibes toestemming
23/03/1629, 10
het alleenrecht voor de vaart op de door haar ontdekte Straat Le Maire en de gebieden ... in de vaart op Straat Le Maire en de landen van het zuidelijk halfrond. Indien de Austraalse ... octrooi met uitsluiting van anderen de vaart op Straat Le Maire en het zuidelijk halfrond is verleend.
11/05/1629, 1
scheepskapiteins in dienst van HHM om hem en de prinsessen, vanuit Genève in Le Havre
29/05/1629, 5
HHM lezen het rekest van Hans le Maire , goudleermaker te Amsterdam, en het tegenrekest van de Haagse goudleermaker

Volledige tekst Meer opties..