96 resoluties gevonden.

Gezocht op: meierij (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  meierij

Zoekopdracht aanpassen
21/11/1629, 1
ten laste van de verhoging van de afkoop van de gemene middelen van het platteland van de Meierij
24/11/1629, 12
te worden tot rentmeester van de geestelijke goederen van Maasland in de Meierij van
24/11/1629, 15
omdat de abdij niet onder de Meierij van 's-Hertogenbosch valt en dus niet onder het gebied van HHM.
24/11/1629, 22
HHM stellen een besluit uit over het vergeven van het hoofdschoutambt van 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch .
29/11/1629, 18
compagnie ruiters en haakbusschutters, tot hoog- en laagschout van 's-Hertogenbosch en de Meierij van
30/11/1629, 13
Ritmeester Henderick de Bergaigne compareert en legt de eed af als hoogschout van 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch
10/12/1629, 5
De bewoners van de dorpen in het kwartier van Peelland in de Meierij van 's-Hertogenbosch
13/12/1629, 1
Gelezen zijn de memorie over de stad 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch en het advies
14/12/1629, 5
religieuzen van het klooster van Hooidonk in het kwartier van Peelland in de Meierij van 's-Hertogenbosch
14/12/1629, 7
Op het verzoek van de burgemeesters, schepenen en inwoners van Helmond in de Meierij van 's-Hertogenbosch
21/12/1629, 1
overleggen over alle problemen die zich voordoen ten aanzien van het gezag over de Meierij van 's-Hertogenbosch
21/12/1629, 20
zal worden door de bestuurders van de Meierij van 's-Hertogenbosch , de drie door ... betreffende de stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch te onderzoeken en er HHM over te
22/12/1629, 5
Walraven van Gent verzoekt om het schoutambt van het kwartier van Maasland in de Meierij van 's-Hertogenbosch
27/12/1629, 16
opgesteld over het bij HHM ingediende verzoek van de geestelijke en wereldlijke bestuurders van de Meierij ... met betrekking tot het gezag over de Meierij. De RvS voegt enkele redenen toe waarom deze bespreking
29/12/1629, 10
op het verzoek van de geestelijke en wereldlijke bestuurders en de inwoners van de Meierij van 's-Hertogenbosch ... gerechtigdheid van het land, het gezag van HHM en de veroverde Meierij vast te stellen, over de ... handhaven, dan moeten nu predikanten naar de Meierij worden gestuurd, moet de mis stopgezet, ... van de rechten van HHM op de Meierij te beletten, zouden HHM bij retorsie over het kwartier ... goede redenen en voorbeelden erop te wijzen dat HHM de rechten op en het gezag over de Meierij
31/12/1629, 3
d.d. 29 dec. over het plegen van overleg met de afgevaardigden van de Aartshertogin van Brabant over de Meierij
31/12/1629, 15
van de Aartshertogin van Brabant overleg gaan plegen over de Meierij van 's-Hertogenbosch .
04/01/1630, 21
Op advies van de RvS is naar aanleiding van een memorie betreffende de stad en de Meierij van ... Bij plakkaat worden alle verkopen en overdrachten in de stad in de Meierij op boete van nietigverklaring ... het geschil betreffende de ontruiming van de parochiale kerken in de Meierij door tussenkomst ... of zij niet meer redenen kunnen aanvoeren tot bekrachtiging van de bewering dat de Meierij van ... betreffende de ambtsdragers in zowel het geestelijk als het wereldlijk bestuur van de Meierij
07/01/1630, 4
aartshertogin betreffende de Meierij van 's-Hertogenbosch wordt gelezen en vastgesteld.
08/01/1630, 9
met de gedeputeerden van de aartshertogin over de gebeurtenissen in de Meierij van 's-Hertogenbosch ,
11/01/1630, 8
De gedeputeerden van de provincie Holland verzoeken om de instructie over de Meierij van
12/01/1630, 14
Brouchoven en de rentmeester van HHM Zuerius uit de Meierij van 's-Hertogenbosch ... vanaf het moment dat de stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch in handen van HHM
14/01/1630, 12
de gedeputeerden van HHM die te Tilburg de besprekingen zullen voeren over de Meierij van
17/01/1630, 6
die de besprekingen zullen voeren met de gecommitteerde van de aartshertogin over de Meierij
20/01/1630, 7
dorpen en heerlijkheden in de Meierij van 's-Hertogenbosch beklagen zich over de excessen en gewelddadigheden
08/02/1630, 17
HHM, om een aanstelling ter bediening van de kerk te Oss of elders in de Meierij van ... HHM besluiten dat de suppliant op zijn post moet blijven. Wanneer er een plaats in de Meierij
11/02/1630, 9
te Tilburg met de gecommitteerden van de Infanta over het opperste gezag over de Meierij
12/02/1630, 10
besprekingen te Tilburg betreffende het opperste gezag over de Meierij van 's-Hertogenbosch . Ze hebben
13/02/1630, 11
Peelland in de Meierij van 's-Hertogenbosch en andere ambtsdragers van de Meierij, verzoeken de
18/02/1630, 12
met de gecommitteerde van vijandelijke zijde betreffende de Meierij van 's-Hertogenbosch ... over het verzoek van de schout van Peelland alsmede andere functionarissen van de Meierij ... Daarin wordt verzocht de eedaflegging op 14 feb. die alle functionarissen van de Meierij met ... en afgedaan. HHM besluiten op het eerste punt dat het opperste gezag in de Meierij hun ... deze staat betreffende de Meierij verder te doen staat. Op het tweede punt besluiten HHM door
21/02/1630, 6
de Meierij van 's-Hertogenbosch verzoeken HHM toestemming nadere besprekingen over de Meierij te voeren
23/02/1630, 18
de gecommitteerde van het geestelijke en wereldlijke gezag van de Meierij van 's-Hertogenbosch ... geestelijk en wereldlijk gebied in de Meierij. HHM stemmen conform het advies van Z.Exc.
12/03/1630, 13
Charles Rademaecker verzoekt om te 's- Hertogenbosch of in de Meierij van 's-Hertogenbosch
16/03/1630, 2
gecommitteerden van de vijand over het opperste gezag in de Meierij van 's-Hertogenbosch . De gedeputeerden van
21/03/1630, 19
te 's-Hertogenbosch zou moeten worden toegestaan om ten behoeve van de arme huislieden van de Meierij
26/03/1630, 11
De schout en het gerecht van Besoijen verzoeken om in de Meierij van 's-Hertogenbosch en op
27/03/1630, 10
naar Tilburg gaan voor besprekingen met de gecommitteerden van de vijand over de Meierij van
28/03/1630, 1
Tot groter gemak voor de ingezetenen van de Meierij van 's-Hertogenbosch die ... 's-Hertogenbosch te verhuizen, aangezien de ontvangst alleen over de Meierij strekt. De controleur ... heeft gevestigd. Hij ontbiedt daar de rentieren op de beden van de stad en de Meierij
30/03/1630, 8
besprekingen voeren met de gecommitteerden van vijandelijke zijde over de Meierij van 's-Hertogenbosch en aanverwante zaken.
08/04/1630, 5
De RvS heeft de door de suppliant afgegeven kaart van de Meierij van 's-Hertogenbosch
15/04/1630, 1
In de remonstrantie geeft Suerius HHM in overweging de dorpen van de Meierij
15/04/1630, 6
plaatsgevonden of de delinquent zich ophoudt binnen de grenzen van de jurisdictie in de Meierij
16/04/1630, 21
dat de rentieren op de stad 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch bij ... het invorderen van de beden over de Meierij niet worden gedoogd. Bij proclamatie moet de RvS de ingezetenen ... van de Meierij verbieden beden toe te staan, op straffe van 100 gouden realen. Wanneer de vijand desondanks ... deze beden gerechtelijk over de Meierij wil invorderen, zal hieraan nader aandacht worden besteed.
23/04/1630, 8
gecommitteerden van de vijand over het rechtsgebied en de soevereiniteit van de Meierij van 's-Hertogenbosch
25/04/1630, 8
de gecommitteerden van vijandelijke zijde over de Meierij van 's-Hertogenbosch . Ze overhandigen hun schriftelijke
10/05/1630, 17
van commies-generaal Eck . Hij schrijft dat HHM de inwoners van de dorpen in de Meierij ... worden verpacht. Ten tweede vraagt Eck of het laken te Tilburg en elders in de Meierij

Volledige tekst Meer opties..