208 resoluties gevonden.

Gezocht op: nijmegen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  nijmegen

Zoekopdracht aanpassen
23/09/1628, 2
het vonnis van de RvS van 31 dec. 1627, krachtens welk zij of hun borgen in Nijmegen ... te Nijmegen. HHM stemmen niet in met vergoeding van de 100 rijksdaalder en de gemaakte kosten.
28/09/1628, 12
de op 7 Dit moet 9 zijn. en 18 sept. meegedeelde klachten van de kooplieden uit Nijmegen ... van de heren van Nijmegen geven zij hun een kopie van dit advies en de daarbij opgestuurde stukken.
29/09/1628, 13
In een rekest meldt Rodolff van Marteloch , burger van Nijmegen, dat de keurvorst van Trier
10/10/1628, 4
de RvS een proces te hebben lopen tegen korporaal Geurt van Aecken c.s., ruiters te Nijmegen. Deze zaak
11/10/1628, 6
Henrick Gysbertsz. , schipper en inwoner van Maasbommel, een partij haring en stokvis vanuit Nijmegen
11/10/1628, 7
aan de commandant van Emmerik gegeven last op de commandant van Nijmegen
21/10/1628, 21
De weduwe van kolonel Lambrecht Charles , voormalig gouverneur van Nijmegen, verzoekt terugbetaling van
21/11/1628, 1
Gerhardt van Wees , inwoner van Nijmegen, heeft het laatst als militair gediend in de compagnie van ritmeester ... Sommelsdyck . Hoewel hij niet meer in dienst is, heeft de commandant van Nijmegen hem met trompetgeschal
04/12/1628, 9
gedeputeerden van het Kwartier Nijmegen verzocht om iemand uit hun midden naar hun
16/12/1628, 7
compagnie op Gelderland is gerepartieerd. Hij beweert van de kwartieren Nijmegen en de
27/01/1629, 3
- achterstal van het Kwartier van Nijmegen : 71.442 gld. 2 st. 6 p. - uit de quote van
31/01/1629, 8
hebben hun deel voldaan, maar het Kwartier van Nijmegen maakt bezwaren. Dit Kwartier ... nemen en ervoor zorgen dat de Admiraliteit alsnog het aandeel van het Kwartier van Nijmegen
21/02/1629, 10
de koning van Denemarken aan subsidies hebben beloofd. Het Kwartier van Nijmegen
22/02/1629, 1
Culenborch te schrijven over de betaling van het aandeel van het Kwartier van Nijmegen
28/02/1629, 1
om de vrijlating van Maurits Fick, die door de gouverneur van Nijmegen wordt vastgehouden
09/04/1629, 7
van de heer van Boetzelaer , verlenen HHM voorschrijven aan de burgemeesters en raad van Nijmegen
01/05/1629, 3
Ontvangen is een brief van de gedeputeerden te velde d.d. Nijmegen 28 april met bericht over de opmars van het leger. Er wordt geen resolutie genomen.
23/05/1629, 8
Overal hebben zij garanties gekregen, behalve bij het Kwartier van Nijmegen . Daar maakte ... in het tweede miljoen. HHM sturen het Kwartier van Nijmegen een missive met
05/06/1629, 1
In Gelderland hebben het Kwartier Nijmegen en het graafschap Zutphen de eerste twee
24/07/1629, 15
De RvS legt een missive voor van de gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen d.d. Nijmegen
25/07/1629, 3
Kwartier van Nijmegen , die gisteren door de RvS is voorgelegd en waarin verzocht werd om de stad Nijmegen
28/07/1629, 23
de Waal te laten opvaren tot aan de Grift bij Nijmegen , om de levensmiddelen
18/08/1629, 18
Termoullen met patent van Z.Exc. vanuit Nijmegen hierheen komt en na een oponthoud
24/08/1629, 7
Ontvangen is een brief van de burgemeesters en raad van Nijmegen d.d. 12 aug. o.s., over de kwantiteit
01/09/1629, 13
van 19 juli en 3 aug. deze in grote hoeveelheden op binnenlandse paspoorten van daar naar Nijmegen
05/09/1629, 7
raadsheer Johan Glimmer en de gecommitteerden van de hoofdsteden Nijmegen en
08/09/1629, 10
Hof van Gelderland heeft gegeven aan Glimmer en de gecommitteerden van Nijmegen en ... vermeden moet worden. Wel zal de ingezetenen van deze landen en met name die van Nijmegen, ... plakkaten hernieuwen en verzoeken zij het Hof van Gelderland om met name de ingezetenen van Nijmegen,
09/09/1629, 4
d.d. Gennep 1 sept. met de klacht dat de kantoren van de steden Nijmegen
10/09/1629, 13
de invasie in het graafschap. Die van het Kwartier Nijmegen hebben beloofd
09/10/1629, 7
Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen d.d. Nijmegen 26 sept. o.s.
18/10/1629, 8
van zijn compagnie infanterie of tenminste een assignatie op het Kwartier Nijmegen ... suppliant te betalen of zijn ordonnanties in te trekken en hem te assigneren op het Kwartier Nijmegen.
07/11/1629, 9
breedvoerige deductie van Roeland van Martloch, genaamd Neve , burger en inwoner van Nijmegen.
08/11/1629, 8
van de twaalfduizend man waarin is toegestemd, gereed ligt. Het Kwartier Nijmegen laat ... van zijn contingent betalen, want anders worden de aldaar genoemde middelen aangewend. Het Kwartier Nijmegen
15/11/1629, 7
Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van het Kwartier Nijmegen d.d. Nijmegen 1 nov., en een brief ... van de burgemeesters, schepenen en de raad van Nijmegen d.d. 31 oktober. Beide brieven zijn geschreven
30/11/1629, 1
Aert Cornelisz. , bode van Dordrecht naar Nijmegen, die op zijn reis naar Nijmegen in de Tielerwaard gevangen ... is genomen, verzoekt de magistraat van Nijmegen te gelasten de bode die van Venlo naar Nijmegen reist, vast te
03/12/1629, 7
van de RvS d.d. 1 dec. over het verzoek van Aert Cornelisz. , bode van Dordrecht naar Nijmegen, die in ... bode van Venlo naar Nijmegen gevangen te nemen om zo de vijand tot rede te brengen.
03/12/1629, 9
Kapitein San Hillaire , commandant te Nijmegen, verzoekt HHM om 1.000 gld. als vergoeding voor twee
06/12/1629, 8
Kwartier Nijmegen aan HHM voor kapitein Sint Hilaire , commandant te Nijmegen. Hij wil zijn compagnie,
08/12/1629, 11
d.d. 6 dec. over het op 3 dec. bij HHM ingediende verzoek van kapitein Sint Hilaire , commandant in Nijmegen,
14/12/1629, 12
van hun tegoeden. HHM besluiten het Kwartier Nijmegen ernstig aan te schrijven de supplianten te betalen
15/12/1629, 1
, bode van Dordrecht naar Nijmegen. HHM besluiten de brieven aan de RvS te geven om te beslissen.
18/12/1629, 17
van de resolutie van HHM d.d. 14 dec. betaling te vorderen van het Kwartier van Nijmegen in mindering ... verzoeken ze het Kwartier van Nijmegen een behoorlijke kwijting te geven ter concurrentie van de tegoeden van
20/12/1629, 5
die hij in cas d'appèl heeft uitstaan tegen Hendrick Jordens c.s., burgers uit Nijmegen.
03/01/1630, 6
te verlenen de ruiterij van de garnizoenen in Nijmegen , Arnhem , Deventer , Zutphen
17/01/1630, 6
Ontvangen is een brief van burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Nijmegen d.d. Nijmegen ... heeft gepermitteerd tol te heffen over goederen en koopwaren die door inwoners van Nijmegen de stad
30/01/1630, 12
De gedeputeerden van het Kwartier Nijmegen excuseren zich per brief d.d. Nijmegen 4 jan.
08/02/1630, 7
De resolutie waarin Culenborch persoonlijk heeft toegezegd het contingent van het Kwartier Nijmegen
12/02/1630, 8
en Godefridus Udemans , respectievelijk predikant te Nijmegen, Dordrecht, Haarlem en
05/03/1630, 1
het contingent van het Kwartier Nijmegen , Holland en Friesland . ... van de voorgenomen fortificatie. Rantwyck zal voor het Kwartier Nijmegen, ... Op het vierde punt besluiten HHM de verschaffing van het contingent van het Kwartier Nijmegen en
06/03/1630, 14
Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Nijmegen d.d.

Volledige tekst Meer opties..