208 resoluties gevonden.

Gezocht op: nijmegen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  nijmegen

Zoekopdracht aanpassen
14/10/1626, 6
Van het stadsbestuur van Nijmegen is een brief d.d. 30 sept. ontvangen waarin wordt geklaagd over wandaden ... soldaten zouden van Moulert die van Nijmegen vrijelijk hebben mogen aanvallen. Aan de gedeputeerden
17/10/1626, 10
Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen verzoeken vanwege de gevolgen van de inlegeringen
17/10/1626, 14
het plakkaat genoemde bedrag in handen te krijgen. De commandanten van Nijmegen en Grave zal worden
19/10/1626, 3
commies-generaal Eck d.d. 16 okt. de edellieden en anderen in het Rijk van Nijmegen
20/10/1626, 9
Raden van State Huigens en Stavenisse brengen ter vergadering naar voren dat Nijmegen
22/10/1626, 13
Jan van der Veecken verzoekt de gouverneur van Nijmegen op te dragen zich niet met Servatius Laurens
24/10/1626, 4
is de betrokken edellieden en plattelandsbewoners van het kwartier van Nijmegen een lijst te laten ... bevinden het kwartier van Nijmegen mogen binnenkomen en dan tegen afdoende borgstelling.
26/10/1626, 4
De extraordinaris afgevaardigden van het Kwartier van Nijmegen dringen erop aan de plattelandsbewoners zoveel zout toe te
27/10/1626, 2
Van het stadsbestuur van Nijmegen is een brief d.d. 11/21 okt. ontvangen waarin wordt gevraagd ... personen laten gijzelen. De magistraat verzoekt HHM te gedogen dat de twee kolonels in Nijmegen ... , gouverneur van Nijmegen, schrijft d.d. 25 okt. dat hij bevel had gegeven Disdorp en Rougemont ... van gevangenen of afdoende cautie te stellen. Dit zal Nijmegen en de gouverneur worden geantwoord.
28/10/1626, 3
het nader advies van de RvS d.d. 27 okt. dat de afgevaardigden van het Kwartier van Nijmegen honderd
30/10/1626, 1
Sint Hillaire schrijft d.d. Nijmegen 27 okt. ter begeleiding van de naar 's- Gravenhage gezonden
03/11/1626, 6
Het stadsbestuur van Nijmegen stuurt d.d. 20/30 okt. nieuwe klachten over Moulert op. Zij
04/11/1626, 5
Goossen van Thoren , waard van De Swaen in Nijmegen, laat weten dat kolonel Dirstort weigert de kosten
09/11/1626, 16
Saint Hilaire schrijft d.d. Nijmegen 5 nov. dat kolonel Disdorp weigert de kosten van zijn ... bewaking te betalen. De magistraat [van Nijmegen ] en de crediteuren verzoeken bovendien
12/11/1626, 14
d.d. Gennep 5 nov. dat wekelijks wel twintig tot dertig karren met goederen van Nijmegen
14/11/1626, 12
In een brief van de magistraat van Nijmegen d.d. 28 okt. wordt verzocht het rantsoen van
18/11/1626, 10
Fiscaal Slachmulder schrijft d.d. 10 nov. dat in Nijmegen een edelman genaamd Florence de ... iemand van deze zijde vasthouden. De commandant van Nijmegen wordt geschreven een bericht over deze
25/11/1626, 5
Saint-Hilaire schrijft d.d. Nijmegen 21 nov. in antwoord op de brief van HHM van 18 nov. dat
02/12/1626, 11
de opzegging voorkomen. In de tweede plaats zal aan de officiers van konvooien en licenten in Nijmegen ... , Arnhem en Grave worden bericht schepen niet verder dan tot Nijmegen, IJsseloord
05/12/1626, 7
Alexander van Munster mag twee vette ossen en twee tonnen oesters licentvrij van Nijmegen naar Sint Annadal brengen.
08/12/1626, 7
moet bedelen. Aan de gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen zal worden geschreven Alers
11/12/1626, 7
die Goossen van Tooren in Nijmegen aan verteringen heeft betaald. Laatstgenoemde verzoekt
12/12/1626, 13
in de corps de gardes. Die bedragen kunnen uit de contributies van het kwartier van Nijmegen
15/12/1626, 9
Kapitein St. Hilaire vraagt d.d. Nijmegen 11 dec. of hij, conform de bedoeling van de magistraat, ... enkele neutrale boeren die hun waren in Nijmegen ter markt brengen wat zout en dergelijke kleinigheden
24/12/1626, 10
1624 paspoort verstrekt voor enkele paarden die vervolgens door het garnizoen van Nijmegen
29/12/1626, 4
Het stadsbestuur van Nijmegen verzoekt de inwoners van Moldijk levensbehoeften uit die stad te laten halen. ... De RvS zal een lijst opstellen met benodigdheden die zij tegen betaling van Bosch' licent uit Nijmegen mogen halen.
30/12/1626, 4
Jan Hendrixen , schipper uit Nijmegen, verzoekt met zijn te Venlo in beslag genomen schip en goederen
06/01/1627, 11
zoals onder meer het geval is in Ooij bij Nijmegen . Komt de vijand die niet na, dan
08/02/1627, 3
Kapitein Saint Hilaire , commandant te Nijmegen, beveelt in zijn brief aan 530 rijksdaalder
16/02/1627, 9
Du Bois en andere ruiters uit Nijmegen , die drie boeren uit de Ardennen hebben gehaald, klagen niet meer dan
02/03/1627, 3
Ridderschap en steden van het Kwartier van Nijmegen hebben aanbevolen Jan Corstens , wonend te Maasbommel,
05/03/1627, 10
mag, net als vorig jaar, voor zijn eigen provisie tegen Bosch' licent uit Nijmegen halen:
06/03/1627, 3
Het Kwartier van Nijmegen en het stadsbestuur van Nijmegen sturen brieven waarin wordt aanbevolen kapitein ... Saint Hilaire een traktement toe te kennen als commandant van Nijmegen. De RvS zal adviseren.
10/03/1627, 6
HHM laten kapitein Saint Hilaire in Nijmegen opdragen de gevangene Tavignij
10/03/1627, 7
De RvS stelt op de staat van oorlog geen traktement voor het bevel over Nijmegen te hebben
13/03/1627, 2
Dirck Boenen uit Tiel, Jan Allertsen de Veer uit Culemborg en Hendrick van der Linden , burger van Nijmegen,
16/03/1627, 1
de grote schipbrug naar Nijmegen te laten brengen. Z.Exc. wordt verzocht dit te doen uitvoeren.
20/03/1627, 12
rechten betaalt. De licentmeesters in Nijmegen en Arnhem zal worden geschreven
24/03/1627, 14
De gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen verzoeken de RvS te machtigen tot betaling van de scheepsvrachten die hun ingezetenen
27/03/1627, 15
overhandigd. Hij meldt dat diverse karren met waren uit Holland vanuit Nijmegen naar
03/04/1627, 8
ridderschap en steden van het Kwartier van Nijmegen aanbevolen verzoek van Jan Corsten .
12/04/1627, 6
Het namens de huislieden uit het Rijk van Nijmegen ingediende verzoek om enkele paarden voor de bebouwing
13/04/1627, 6
Het stadsbestuur van Nijmegen verzoekt schriftelijk de betaling van de compagnieën van kapitein
13/04/1627, 7
De Gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen verzoeken verrekening van 1.144 gld. 13 st. uitgegeven ... ingediende remonstrantie van de Gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen. Hoewel het kwartier Nijmegen
14/04/1627, 8
echter kosten noch moeite heeft gespaard bij zijn bevelvoering van het garnizoen in Nijmegen
15/04/1627, 9
Ludolph van Linsenich , controleur van de schepen, verzoekt niet in 's- Gravenhage maar in Nijmegen
21/04/1627, 4
Gerart Buijs , burger van Nijmegen, mag eenmalig naar Venlo en terug reizen om zijn zaken af te handelen.
22/04/1627, 9
hem eraan herinnerd nog niet te zijn bericht over de vrijlating van Tavigni in Nijmegen ... worden geïnstrueerd, zodat hij vóór 10 mei in Roosendaal is. De commandant van Nijmegen
20/05/1627, 5
Schipper Matthys Lodewijks uit Nijmegen, die zich goed heeft ingezet bij de verovering van Goch , verzoekt een traktement totdat
02/06/1627, 3
Burgemeesters, schepenen en raad van Nijmegen schrijven d.d. 16 mei dat mineur Jan Hanssen

Volledige tekst Meer opties..