44 resoluties gevonden.

Gezocht op: oosterhout (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  oosterhout

Zoekopdracht aanpassen
10/02/1626, 7
te Geertruidenberg, om vrij van licent bouwmaterialen te mogen vervoeren naar Oosterhout .
18/02/1626, 7
huis van Geertruidenberg naar Oosterhout vierhonderd delen, zesduizend pannen, twintig
25/04/1626, 3
Adriaen van Oosterhout uit Terheijden verzoekt zijn in veiligheid gebracht vee en huisraad terug te mogen halen uit Werkendam . De RvS wordt om advies gevraagd.
30/04/1626, 1
Adriaen Cornelisz. van Oosterhout mag conform het advies van de RvS d.d. 27 april zijn drie koeien, een rode
14/05/1626, 1
De magistraat van Oosterhout verzoekt om verdubbeling van hetgeen aan levensbenodigdheden bij akte van 29 nov. 1625 is toegestaan. De RvS dient te adviseren.
19/05/1626, 4
Jan de Coenen , schout te Oosterhout, verzoekt voor zijn eigen behoefte levensmiddelen te mogen halen. Hij dient een lijst in te leveren.
20/05/1626, 3
Jan de Coenen , schout te Oosterhout, is op zijn nader verzoek toegestaan per week één ton, en in de oogsttijd
20/05/1626, 8
van Oosterhout is Artus Pels en Cornelis van der Donck toegestaan naar hun woonplaats Oosterhout
22/05/1626, 1
De RvS heeft geadviseerd de magistraat van Oosterhout op zijn 14 mei ingediende verzoek toe te staan
15/08/1626, 7
Het verzoek van Cornelis Buijsen om twee landbouwpaarden naar zijn woonplaats Oosterhout te mogen brengen, is afgewezen.
21/08/1626, 4
en afdoende cautie twee merries voor de landbouw naar Oosterhout te brengen.
16/09/1626, 10
Pieter Pels , rentmeester van de domeinen van Z.Exc. bij Oosterhout en Dongen, verzoekt personen aan vijandelijke zijde geen
26/09/1626, 6
De weduwe van Kerckhoven mag vanwege haar verhuizing naar Oosterhout enkele meubels en gespecificeerde
22/02/1627, 4
Cornelis Dirxen van Oosterhout , gewezen majoor van Breda , verzoekt doorbetaling van zijn traktement.
26/02/1627, 5
, kastelein en schout van de vrijheid Oosterhout, verzoekt twee merries naar Oosterhout
27/02/1627, 17
De RvS adviseert het traktement van Cornelis Dirxen van Oosterhout , voormalig majoor van
01/03/1627, 1
van Coelen drie paarden en drie bidets; Anthoni van Oosterhout twee paarden;
05/03/1627, 4
Conform het op 27 feb. ingebrachte advies van de RvS wordt Cornelis van Oosterhout , net als vorig jaar, nog één jaar traktement toegekend.
06/03/1627, 6
vrouwen van burgers van Breda brengen onder het voorwendsel van vrijheid te Oosterhout ... met de hand ondertekend, biljet van de officier of diens substituut in Oosterhout.
22/04/1627, 7
Francois Lodowichs , verver in Rotterdam, verzoekt de lakenkopers van Oosterhout , Etten
07/05/1627, 3
worden verleend om in Oosterhout of Zevenbergen te verblijven, zodra hij deze of gene
20/05/1627, 17
Jan Pels , Pieter Sibrechts en Laurens Teun Roelen naar Oosterhout ieder
01/06/1627, 4
Isaac Lus mag naar Oosterhout twee wagenpaarden brengen en elke drie maanden een okshoofd wijn voor zichzelf en
05/06/1627, 2
naar Werkendam ; Cornelis Buisen vijf of zes melkkoeien naar Oosterhout .
16/06/1627, 17
Het verzoek van Francois Lodewichs van 22 april om het laken van die van Oosterhout , Etten [Etten-Leur] en
21/06/1627, 4
HHM vragen de RvS advies over het verzoek van schout, schepenen en regeerders van de vrijheid Oosterhout
23/06/1627, 17
Zwaluwe ; schout, schepenen en regeerders van Oosterhout twintig merries en vijftien melkkoeien
24/06/1627, 14
De RvS adviseert Oosterhout alleen de verzochte eetwaren toe te staan, namelijk een okshoofd wijn per maand en
16/07/1627, 6
HHM vragen de RvS advies over het verzoek van [Jan] Claessen uit Oosterhout om pardon vanwege het
12/08/1627, 4
Cornelis Buisen , wonend te Oosterhout, is op zijn verzoek paspoort gegeven om tegen Bosch' licent elke maand ... één okshoofd Franse wijn naar Oosterhout te halen, op voorwaarde dat deze daar wordt geconsumeerd.
24/08/1627, 18
De RvS adviseert d.d. 16 juli over het diezelfde dag ingediende rekest van Jan Claessen uit Oosterhout.
30/08/1627, 5
Over het rekest van die van Oosterhout om uit Maaseik voor hun kerk tachtigduizend dakleien te mogen halen, wordt advies gevraagd aan de RvS.
01/09/1627, 5
Jan Claessen uit Oosterhout meldt in zijn rekest ter voldoening van de resolutie van 24 aug. het geld dat
07/09/1627, 10
De RvS adviseert die van Oosterhout toe te staan tegen Bosch' licent dakpannen uit Maaseik te halen tot opbouw van hun kerk. HHM gaan akkoord.
24/09/1627, 4
De RvS adviseert dat Jan Claessen uit Oosterhout nog niet heeft voldaan aan de beschikking van HHM
22/10/1627, 8
Claessen uit Oosterhout, om met haar vijf kinderen in Oosterhout te mogen wonen.
10/11/1627, 4
De RvS adviseert het op 22 okt. gedane verzoek van de echtgenote van Jan Claessen uit Oosterhout af te wijzen. Dit
20/03/1628, 4
Op verzoek van Cornelis Dirxen van Oosterhout , voormalig majoor van Breda, is zijn traktement van 40
15/05/1628, 8
Het verzoek van de erfgenamen van Jan van Rien , bij leven schout van Oosterhout, om uitvoer van
24/06/1628, 17
De overige redoutes vanaf de Lotwaard bij Oosterhout onder Nijmegen tot en met
12/07/1628, 20
de redoute van Kekerdom geplaatst. Aangezien de kapitein van de bij het huis te Oosterhout
16/08/1628, 2
Naar aanleiding van het verzoek van Jelis Adriaensen , inwoner van Oosterhout, geven HHM hem uit medelijden 3 gld. Kamerbewaarder Herdersum heeft dit bedrag uitgekeerd.
04/04/1629, 6
HHM lezen het rekest van Cornelis Dirxsz. van Oosterhout , voormalig majoor van het garnizoen van Breda.
03/05/1630, 12
verzoek van voormalig majoor van het garnizoen te Breda Cornelis Dirxsz. van Oosterhout

Volledige tekst Meer opties..