171 resoluties gevonden.

Gezocht op: overijssel (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  overijssel

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
door Overijssel ) worden weggenomen. De heren van Holland en Utrecht gaan op behagen akkoord.
21/02/1626, 2
afdanking alsnog uit te voeren. De heren van Overijssel verklaren dat eerst beraad moet uitwijzen of de
28/04/1626, 4
Op nominatie van de Staten van Overijssel d.d. Zwolle 24 maart krijgt Arent Sloot ten Tween
26/05/1626, 20
1622 te bepalen dat de declaraties van de provincies, met name die van Gelderland en Overijssel
25/06/1626, 14
vanwege de grotere veiligheid de twaalf tonnen boter die zij jaarlijks van enkele landerijen in Overijssel ontvangt,
19/07/1626, 3
Arent van Cruijs , licentmeester te Deventer, schrijft in antwoord op de brief van HHM d.d. 11 juli wat de dorpen in Overijssel
30/07/1626, 4
toegezien op het zeker stellen van de werklieden. De gedeputeerden van Overijssel
04/08/1626, 8
De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de gedeputeerden van Overijssel geschreven dat
10/08/1626, 13
abolitie en mag zich vrij vestigen op het platteland van Overijssel op voorwaarde dat ... hij de eed van trouw aflegt ten overstaan van de Gecommitteerde Raden van Overijssel .
18/09/1626, 12
steden in Overijssel en behoeven die steden zich in dezen niet tegenover HHM te verantwoorden. ... van Overijssel met de Generaliteit is dit bedrag voor de jaren 1621, 1622 en 1623 geschrapt.
24/10/1626, 6
de lijst van defecten in de consenten van Gelderland , Holland , Utrecht , Overijssel en
22/12/1626, 6
, Holland , Utrecht en Overijssel verklaard consent te dragen en
07/01/1627, 7
schrijven door eigen brieven en anderszins te ondersteunen. De heren van Overijssel verklaren ... dat hun principalen bereid zijn de consenten op te brengen mits Overijssel net als
08/01/1627, 15
het verzoek van de Staten van Overijssel inzake de vertegenwoordiging in de Admiraliteit te Rotterdam ... ongegrond achten. Overijssel houdt geen onder dit College vallend kantoor of wacht.
14/01/1627, 15
van Holland hebben ter vergadering meegedeeld dat de Staten van Overijssel ... De kosten worden bestreden door elke last turf die de sluis passeert en in Overijssel ... voor meer goederen dan bij octrooi is toegestaan geld wordt gevraagd en ook dat Overijssel ... deductie met bijbehorende stukken. De heren van Overijssel laten weten dat de klachten
19/01/1627, 1
beraad gaan HHM akkoord. De heren van Gelderland , Utrecht , Friesland en Overijssel
30/01/1627, 12
De gecommitteerden van Overijssel berichten over een aan hen gerichte brief van de magistraat van
23/02/1627, 9
een percentage van 6ΒΌ procent is genoemd. Holland en Overijssel verklaren dat de rente
06/03/1627, 7
wordt gebruikt, komen dus alleen Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel
08/03/1627, 7
principalen het consent te dragen en de gedeputeerden van Overijssel schikken zich naar Holland.
10/03/1627, 8
delen een brief van hun Staten mee die 27 jan. aan de Staten van Overijssel is ... op grond van een op 3 sept. 1621 door de Staten van Overijssel en op 12 feb. 1622 door ... vragen zij hun brief te ondersteunen en een gelijkluidend schrijven aan Overijssel te richten. ... De heren van Overijssel verklaren dat de klachten van Meppel niet in de Staten-Generaal, maar
01/04/1627, 11
De heren van Overijssel hebben meermaals voorgesteld iemand van hun provincie in de Admiraliteit ... De provincies verklaren hiertoe genegen te zijn, in het volste vertrouwen dat de Staten van Overijssel de eerdere ... en toekomstige subsidies voor de Admiraliteiten zullen inwilligen. Zij staan Overijssel de nominatie toe van een bekwaam
01/04/1627, 12
De gedeputeerden van Holland hebben die van Overijssel verzocht ervoor te zorgen dat er voortaan ... geen klachten meer komen over de sluis die in hun provincie is gelegd. De heren van Overijssel ... De Hollandse afgevaardigden hebben die van Overijssel tevens gevraagd maatregelen te nemen tegen hun munt,
05/05/1627, 5
de suppliant door requisitie uitvoering verzoekt, is in Overijssel uitgevaardigd.
20/05/1627, 12
schelling zijn gemunt. Dit is gedaan omdat in de provincies Zeeland , Friesland , Overijssel
21/05/1627, 14
In navolging van de resolutie van 1 april nomineren de Staten van Overijssel Steven van Remen , burgemeester
25/05/1627, 5
De resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. De heren van Overijssel berichten ... nog maar contributie heffen. De provincie verzoekt een oplossing die het recht van Overijssel ... in Twente en andere gebieden onder sauvegarde, veilig zijn en wordt Overijssel gevrijwaard van overlast.
07/06/1627, 8
verwacht de Raad dat Gelderland , Utrecht en Overijssel hetzelfde willen
08/06/1627, 8
De commissie van de Staten van Overijssel op dr. Willem Marienborch , burgemeester van Deventer, als gedeputeerde in de vergadering van HHM wordt goedgekeurd.
24/06/1627, 18
De Staten van Overijssel schrijven dat zij Claes Christoffel van Bevervoirde ter Oldermeulen en Lubbert van Hardenberch
24/06/1627, 23
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft dat de goederen uit de steden van Overijssel ... wil men licenten gaan heffen op de goederen naar Salland. De heren van Overijssel
26/06/1627, 16
, Zeeland en Overijssel verklaren hun geld reeds te hebben opgebracht en Friesland
06/07/1627, 12
een half jaar op het platteland van Overijssel te mogen wonen, mits hij geen vijandelijke steden bezoekt.
20/07/1627, 12
Tevens is besloten de heren van Overijssel te verzoeken hun quote in het subsidie voor de Admiraliteiten
22/07/1627, 14
HHM zullen dit antwoorden aan Essen en Schaffer en hun aansporen die van Gelderland en Overijssel
06/08/1627, 2
Naar aanleiding van hetgeen de heren van Overijssel ter sprake hebben gebracht vullen HHM
09/08/1627, 11
hier of in het leger te zullen bezorgen. De heren van Overijssel verklaren dat hun bijdrage reeds
10/08/1627, 3
schrijven in het leger voor Groenlo d.d. 3 aug. ter aanbeveling van de betaling van de op Gelderland en Overijssel
11/08/1627, 10
Essen , Haersolte en Schaffer schrijven d.d. Zutphen 9 aug. onder andere dat de heren van Overijssel hun quote in de
11/09/1627, 1
HHM verlenen commissie vanwege de nominatie door de Staten van Overijssel d.d. 15 april van Hendrick van Marckel
16/09/1627, 12
Ter Cuilen meldt dat de Staten van Overijssel , na het rapport over de conferentie te ... retorsie heeft geschorst totdat de Staten van Overijssel dit punt nader hebben bekeken, moet Ter Cuilen
25/09/1627, 2
De Staten van Overijssel nomineren d.d. Deventer 18 april Edzard van der Marck als raad ter Admiraliteit
28/09/1627, 18
Op verzoek van de heren van Overijssel is de gisteren voorgestelde kwestie van retorsie hervat. De kwestie zal aan Z.Exc. worden voorgelegd bij zijn terugkeer.
29/09/1627, 3
Het verzoek van de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen naar neutrale
02/10/1627, 14
In een nader rekest verzoeken de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen liefst
13/10/1627, 4
heeft gedaan in Overijssel . Het tweede punt over kennisgeving over en weer wordt in beraad genomen.
08/11/1627, 1
De Generaliteitsrekenkamer verzoekt d.d. 28 okt. ten eerste die van Gelderland en Overijssel
11/11/1627, 3
de RvS te verbieden de declaraties van Overijssel te accepteren omdat die van Overijssel
20/11/1627, 10
De heren van Overijssel verzoeken inzake de retorsie vanwege de door de vijand voorgenomen onbehoorlijke ... is vastgesteld op 1 december. HHM laten de zaak over aan Z.Exc. en de heren van Overijssel.
02/12/1627, 2
komt omdat er nog geen declaraties door Gelderland en Overijssel zijn ingediend. Andere provincies ... op 8 nov. gelezen remonstrantie betreffende de declaraties van Gelderland, Overijssel en Drenthe

Volledige tekst Meer opties..