99 resoluties gevonden.

Gezocht op: palts-neuburg (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  palts-neuburg

Zoekopdracht aanpassen
05/01/1626, 7
De hertog van Palts-Neuburg schrijft d.d. Neuburg 16 dec. 1625 in antwoord op de brief van HHM
20/01/1626, 2
De hertog van Palts-Neuburg beantwoordt d.d. München 21 dec. 1625 de brief van HHM d.d. 25 nov. 1625 over de executie van de landen
30/01/1626, 1
Kanselier en raden van Palts-Neuburg vragen Düsseldorf d.d. 13 jan. een paspoort voor Frantz, vrijheer van Spierinck . HHM staan dit toe.
07/04/1626, 7
van Marcken , secretaris en raad van respectievelijk Raden en Rekenkamer van Palts-Neuburg,
28/04/1626, 9
Op credentie van de hertog van Palts-Neuburg d.d. Neuburg 16 feb. wordt vrijheer Spierinck morgen audiëntie verleend.
05/05/1626, 6
gelezen. Een kopie gaat naar de RvS voor advies. Aangezien de regering van Palts-Neuburg
15/05/1626, 5
aan stadhouder en raden van Palts-Neuburg schrijven. Aldus wordt besloten.
23/06/1626, 19
de klachten gegeven zal worden en dat, conform eerdere resoluties, de regering van Palts-Neuburg
08/07/1626, 2
van de Verenigde Nederlanden hebben de namens de hertog van Palts-Neuburg door maarschalk
03/08/1626, 4
negeren hetgeen door Spierinck namens de hertog van Palts-Neuburg zal worden
21/08/1626, 12
van Brandenburg, door te zetten. De hertog van Palts-Neuburg maakt ten onrechte gebruik
03/11/1626, 12
Düsseldorf ] tussen de hertog van Palts-Neuburg en de graaf van Schwarzenberg
16/11/1626, 4
op het platteland van Kleef als de door de hertog van Palts-Neuburg gevorderde
02/12/1626, 11
bemoeien met de vordering van contributie door de hertog van Palts-Neuburg in de Kleefse steden.
09/02/1627, 5
De heer van Reidt klaagt dat de regering van Palts-Neuburg hem dwingt tot betaling van
17/02/1627, 4
de vrije heerlijkheid van Rheidt te beschermen tegen de overlast van de zijde van Palts-Neuburg
21/04/1627, 12
Het verzoek van de raden van Palts-Neuburg om voor de hofhouding van de vorst levensmiddelen vrij uit deze landen te mogen halen, gaat voor advies naar de RvS.
11/05/1627, 6
De RvS adviseert het op 21 april ontvangen verzoek van de Palts-Neuburg se raden voor consent
27/10/1627, 5
mag brengen voor de hofhouding van de hertog van Palts-Neuburg aldaar.
10/01/1628, 12
voor de rooms-katholieken. De hertog van Palts-Neuburg heeft immers in
15/01/1628, 15
voorgelegd. Aangezien het garnizoen in Glückstadt versterkt is met het volk uit Palts-Neuburg
22/01/1628, 5
wil paspoorten voor de vrijheer van Wonsheim , stadhouder van Palts-Neuburg; Johan
25/02/1628, 8
De baron van Spierinck compareert en doet krachtens een credentiebrief van de vorst van Palts-Neuburg
08/03/1628, 1
antwoord is geïnsereerd in S.G. 3187. op de op 25 feb. namens de hertog van Palts-Neuburg
15/03/1628, 10
De vorst van Palts-Neuburg krijgt toestemming voor vrije uitvoer naar Düsseldorf van een last
02/06/1628, 3
erop dat de keurvorst van Brandenburg en de hertog van Palts-Neuburg intussen
11/07/1628, 12
Kleef en Berg . In ruim zeventig kerken daar is met steun van de Palts-Neuburg se regering
18/07/1628, 1
Gulik [Jülich] , Kleef en Berg . De handelwijze van de Palts-Neuburg se regering tegen
26/07/1628, 7
HHM ontvangen brieven van de Palts-Neuburg se raden d.d. Düsseldorf 3 juli, van de Kleef
28/07/1628, 10
van Keulen , van de Kleef se raden te Emmerik [Emmerich] en van de Palts-Neuburg
25/08/1628, 6
In een memorie verzoeken enkele Palts-Neuburg se raden, secretarissen en schrijvers paspoort om van Düsseldorf met enkele keizerlijke
11/09/1628, 5
HHM geven het verzoek van de Palts-Neuburg se raden om voor hen en hun dienaren een paspoort te krijgen
14/09/1628, 3
In een brief d.d. Chur 5 sept. verzoeken de Brandenburg se, Palts-Neuburg se, Kleef se
14/09/1628, 10
HHM stellen een besluit over het op 11 sept. ingediende verzoek van de Palts-Neuburg se raden en het daarover
22/09/1628, 4
Het door secretaris Huigens namens de RvS verstrekte advies in aanmerking genomen, stemmen HHM in met het op 11 sept. gedane verzoek van de Palts-Neuburg se raden.
29/09/1628, 11
en nabijgelegen steden zullen worden ingekwartierd. Uit de door de Palts-Neuburg se aan de
02/01/1629, 3
Agent Van de Veecke heeft een missive d.d. 21 okt. 1628 van de hertog van Palts-Neuburg overhandigd
05/01/1629, 4
, vaandrig in de compagnie van kapitein Olivier Bentinck in dienst van de hertog van Palts-Neuburg,
13/01/1629, 3
nieuws dat agent Bilderbeeck geschreven heeft d.d. 6 jan. Hij meldt dat de hertog van Palts-Neuburg
09/03/1629, 12
maatregelen. HHM gelasten de RvS een soortgelijke brief aan de hertog van Palts-Neuburg te schrijven als
02/04/1629, 2
I, 824. Tevens bezorgt hij HHM het voorlopig akkoord tussen de hertog van Palts-Neuburg ... traktaat tussen de keurvorst van Brandenburg en de hertog van Palts-Neuburg in 1629. Tussen beide ... met alle regalia, jurisdicties, rechten en privileges. XIII De hertog van Palts-Neuburg ... Brandenburg is toegewezen en Berg aan de hertog van Palts-Neuburg, zullen toch alle mogelijke ordinaris ... van Brandenburg en anderzijds door de hertog van Palts-Neuburg eigenhandig getekend en gezegeld
05/04/1629, 1
dat de hertog van Palts-Neuburg de verdrukking van de gereformeerden niet heeft stopgezet
11/04/1629, 11
onderzocht hebben aangaande de Brandenburgse zaken van de hertog van Palts-Neuburg ... akkoord tussen de keurvorst van Brandenburg en de genoemde hertog van Palts-Neuburg
21/04/1629, 6
de hoogte gebracht van het voorlopige akkoord met de hertog van Palts-Neuburg over het
25/04/1629, 17
compareert en legt een geloofsbrief van de hertog van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf ... pacten en concordaten. De hertog van Palts-Neuburg heeft zich voorgenomen om ingeval
25/04/1629, 18
Hertog Wolfgang Wilhelm van Palts-Neuburg meldt in een missive d.d. Brussel 19 april dat hij voornemens
26/04/1629, 6
kennisgeving van de gisteren genomen resolutie over de missive van de hertog van Palts-Neuburg ... en de hertog van Palts-Neuburg een betere verstandhouding krijgen. HHM hopen dat dit bevorderlijk
28/04/1629, 10
van Brandenburg en de hertog van Palts-Neuburg de gereformeerde kerk te laten handhaven. ... bijgevolg van mening dat HHM bevoegd zijn om de hertog van Palts-Neuburg schriftelijk te
28/04/1629, 16
Hij heeft hem gezegd dat HHM kunnen instemmen met de komst van de hertog van Palts-Neuburg
02/05/1629, 5
gelezen die door de keurvorst van Brandenburg en de hertog van Palts-Neuburg

Volledige tekst Meer opties..