243 resoluties gevonden.

Gezocht op: parijs (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  parijs

Zoekopdracht aanpassen
12/02/1628, 1
Een brief van Languerack d.d. Parijs 30 jan. behoeft geen resolutie.
18/02/1628, 1
Een brief van Languerack d.d. Parijs 6 feb. met verschillende berichten behoeft geen resolutie.
03/03/1628, 5
Een brief van Languerack d.d. Parijs 20 feb. behoeft geen resolutie.
03/03/1628, 14
hij afgevaardigden van La Rochelle en de gereformeerden (die zich in Parijs hebben gewend
10/03/1628, 10
Een brief van Languerack d.d. Parijs ... De dag is niet ingevuld. feb. behoeft geen resolutie.
17/03/1628, 2
Een brief van Languerack d.d. Parijs 6 maart behoeft geen resolutie.
03/04/1628, 1
Een brief waarin de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 13 maart berichten over hun aankomst, ontvangst en eerste audiƫntie aldaar behoeft geen resolutie.
10/04/1628, 2
D'Espesses compareert en overhandigt een brief van zijn koning d.d. Parijs 31 maart. Z.M.
28/04/1628, 7
De brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 13 april bespreken HHM met Z.Exc.
29/04/1628, 18
Op een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 19 april volgt geen besluit.
12/05/1628, 1
Op een brief van de gezanten [in Frankrijk ] d.d. Parijs 28 april volgt geen besluit.
17/05/1628, 7
Op een brief van de gezanten uit Frankrijk d.d. Parijs 8 mei en van de gezanten te Londen d.d. 9/19 april nemen HHM geen besluit.
19/05/1628, 2
Op een brief van ambassadeur Langerack d.d. Parijs 6 mei nemen HHM geen besluit.
19/05/1628, 3
HHM geven de brieven van de gezanten uit Frankrijk d.d. Parijs 5 mei aan thesaurier-generaal
31/05/1628, 14
HHM geven een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 10 mei aan Ploos om de hoofdzaak eruit te halen.
01/06/1628, 3
Op brieven van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 19 en 23 mei nemen HHM nog geen besluit.
09/06/1628, 1
Een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 26 mei behoeft geen resolutie.
16/06/1628, 2
Op een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 2 juni nemen HHM nog geen besluit.
21/06/1628, 4
Ambassadeur Langerack verzoekt d.d. Parijs 25 mei paspoort voor een dienaar van de koningin-moeder . Krachtens
23/06/1628, 1
HHM geven een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 9 juni met eerdere brieven van hen
28/06/1628, 1
HHM nemen nog geen besluit over een brief met bijlagen van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs ... Daarnaast lezen HHM de door de gezanten aan Z.Exc. geschreven brieven d.d. Parijs 22 juni
12/07/1628, 1
verblijfkosten tijdens hun vier maanden durende lobbyactiviteit in Parijs betaald krijgen.
14/07/1628, 13
HHM nemen geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 31 juni.
15/07/1628, 18
voor zijn op aanschrijven van commissaris Franchemont gemaakte reis van Parijs
21/07/1628, 5
HHM nemen nog geen besluit op een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 7 juli.
28/07/1628, 2
De gezanten in Frankrijk berichten d.d. Parijs 14 juli dat de koning opnieuw 35 Nederlandse koopvaardijschepen
04/08/1628, 4
HHM nemen voorlopig geen besluit over het bericht van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 21 juli dat de koerier met de brieven is aangekomen.
11/08/1628, 2
HHM nemen nog geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 28 juli.
12/08/1628, 14
hij gelast te worden om regelmatig de gezanten in Parijs te berichten en informatie te verschaffen
16/08/1628, 4
HHM nemen geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 2 augustus.augustus.
21/08/1628, 9
HHM onderzoeken de brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 2 augustus. De heren van Holland nemen deze mee om met hun lastgevers te bespreken.
22/08/1628, 8
en de RvS bespreken HHM de op 16 aug. ontvangen brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs
25/08/1628, 1
De gezanten in Frankrijk schrijven d.d. Parijs 11 aug. de aan de koning van Frankrijk en kardinaal
01/09/1628, 5
HHM zullen de brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 18 aug. volgende week bespreken.
08/09/1628, 2
HHM zullen de brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 25 aug. over enkele belangrijke kwesties
15/09/1628, 1
HHM nemen geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 1 september.
22/09/1628, 2
HHM nemen geen besluit over een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 8 september.
28/09/1628, 13
Parijs. Naar aanleiding van de mededeling van laatstgenoemde aan de staatse gezanten in Parijs
29/09/1628, 20
Een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 15 sept. behoeft geen resolutie.
06/10/1628, 2
HHM nemen geen besluit over een brief van de gezanten uit Frankrijk d.d. Parijs 23 september.
13/10/1628, 1
HHM laten de president een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 30 sept. bespreken met Z.Exc.
13/10/1628, 3
de staatse ambassadeurs in Parijs . De heren van Holland zullen deze brief nader onderzoeken.
14/10/1628, 16
Raadpensionaris Duyck brengt een brief d.d. Parijs 30 sept. te berde. Ambassadeur Aerssen
20/10/1628, 13
De ambassadeurs in Frankrijk schrijven d.d. Parijs 7 okt. door de koningin-moeder te zijn ontboden.
20/10/1628, 19
HHM nemen geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 7 oktober.
26/10/1628, 1
geschreven, en van de koningin d.d. Parijs 19 september. HHM behandelen de ambassadeur
27/10/1628, 2
De gezanten in Frankrijk schrijven d.d. Parijs 13 okt. te wachten op een bevel inzake hun terugkomst.
02/11/1628, 24
een bepaalde vaandrig, in dienst bij hun Franse troepen, is teruggekeerd. Deze heeft in Parijs aan Ville
03/11/1628, 14
HHM nemen geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 21 oktober.
03/11/1628, 16
secretaris Huigens de RvS informeren over de aankomst van de Fransman , die in Parijs aan

Volledige tekst Meer opties..