49 resoluties gevonden.

Gezocht op: s-gravenwaard (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  s-gravenwaard

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
rekenen vanaf sept. 1626, te bewerken dat in de Middelrijn vanaf Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
12/01/1626, 10
beraming maken van de werken aan het grote hoofd en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
26/03/1626, 13
Vanwege de Kleef se raden wordt geklaagd over de soldaten van de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] die
06/04/1626, 9
d.d. Emmerik [Emmerich] 19 maart over soldaten van Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
18/04/1626, 9
de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] . HHM besluiten conform het advies en machtigen de RvS de commandant
16 /05/1626, 17
Doesburg tot IJsseloord en het vierde vanaf die plek tot de Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
16/07/1626, 13
Nijmegen , Emmerik [Emmerich] en de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] de helft van de in haar
17/07/1626, 28
geschikte huizen. De verdediging van Nijmegen tot de Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
27/07/1626, 14
toegestaan uit Nijmegen , Emmerik [Emmerich] of Schenkenschans ['s-Gravenwaard] voor
03/08/1626, 3
gehaald omdat het overbodig is. Hij dient binnen drie jaar vanaf de Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
07/08/1626, 14
lossen te Schenkenschans ['s-Gravenwaard] , Emmerik of Rees dan mag dat, op voorwaarde
31/08/1626, 13
In twee brieven d.d. 's-Gravenwaard 28 aug. melden de gedeputeerden te velde bij graaf Ernst dat graaf
02/09/1626, 11
Graaf Ernst en de gedeputeerden te velde berichten d.d. 's-Gravenwaard 29 aug. dat de vijand de Rijn weer is overgetrokken.
03/09/1626, 6
Van graaf Ernst en de gedeputeerden te velde is een brief d.d. 's-Gravenwaard 30 aug. ontvangen. Behoeft geen resolutie.
04/09/1626, 13
Van Ernst Casimir en de gedeputeerden te velde is een brief d.d. 's-Gravenwaard 2 sept. ontvangen. Vereist geen resolutie.
17/09/1626, 12
van de betaling van de vier regimenten. Op Schenkenschans ['s-Gravenwaard] moet de rogge, daarvandaan
19/09/1626, 2
voren de aanvulling van de rogge te Schenkenschans ['s-Gravenwaard] te hebben verordend, conform het
30/11/1626, 5
De aanleg van de lange krib en de hoofden boven Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en bij IJsseloord
02/12/1626, 11
te laten varen. Alleen de vaartuigen die ladingen hebben voor Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
05/12/1626, 16
hebben gerapporteerd dat het van IJsseloord naar Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en vandaar
12/12/1626, 13
het ijsvrij houden van de Rijn vanaf IJsseloord tot Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
19/12/1626, 2
eerst de Rijn meer water krijgt toegevoerd ter hoogte van Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
22/12/1626, 6
doen uitvoeren. Het grote hoofd, het schephoofd en de kleine krib bij 's-Gravenwaard
16/03/1627, 1
besluiten de halve maan en het retranchement tegenover Schenkenschans ['s-Gravenwaard] weer paraat te maken en
12/07/1627, 5
Kapitein Alendorp , commandant op het fort van 's-Gravenwaard, antwoordt d.d. 27 juni o.s. op de
14/07/1627, 12
Besloten wordt dat de RvS voor Schenkenschans ['s-Gravenwaard] een vrijleger zal afkondigen.
13/07/1628, 17
Schenkenschans ['s-Gravenwaard] op wacht gelegen oorlogsschepen voor Kekerdom leggen.
31/07/1628, 5
de krib en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard] . Daarnaast is de ... I Men dient de nieuwe krib of het hoofd bij 's-Gravenwaard te verlengen tot de Rijn, opdat er meer
08/08/1628, 3
Hof van Gelderland d.d. Arnhem 22 juli en van de commandant van het fort van 's-Gravenwaard,
18/09/1628, 2
de Vosselsche krib aan het Kleef se gebied bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
02/10/1628, 18
en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard] te herstellen. De hiertoe opgestelde
12/10/1628, 18
bij de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en IJsseloord laten herstellen en voltooien.
27/10/1628, 17
, afgevaardigden inzake de verbetering van de Rijn en IJssel , schrijven d.d. 's-Gravenwaard
10/11/1628, 12
Admiraliteit te Amsterdam, compareert. Hij stelt voor de op de Rijn tussen Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
11/11/1628, 2
Bovenrijn tussen Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en stroomopwaarts tot aan de beek gelegen binnenschepen
11/01/1629, 3
voor zijn diensten in de jaren 1626-1628 bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard] , Grave en
06/02/1629, 7
heffing van het licent op de genoemde goederen voor de soldaten en inwoners van Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
22/02/1629, 4
assistent was van Willem Ridder , commies ter recherche in het fort te 's-Gravenwaard,
23/02/1629, 8
na het overlijden van Willem Ridder , commies ter recherche in 's-Gravenwaard,
13/03/1629, 9
het tolhuis voor goederen die voor consumptie uit deze landen naar Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
21/03/1629, 4
voor de fortificaties. Particulieren uit Schenkenschans ['s-Gravenwaard] of andere plaatsen
19/04/1629, 1
De vergadering besluit de RvS zo snel mogelijk een vrijleger in de omgeving van Schenkenschans ['s-Gravenwaard] te laten afkondigen.
04/07/1629, 3
HHM lezen het rekest van Frans Gysbrechsz. , commies van de recherche in het fort van 's-Gravenwaard,
05/07/1629, 10
over het rekest van Frans Ghijsbrechtsz. , commies ter recherche in het fort 's-Gravenwaard,
08/08/1629, 12
Op verzoek van de voormalige chercher te 's-Gravenwaard Frans Gysbrechsz. , die door de Admiraliteit te Amsterdam
18/08/1629, 25
de Waal stroomopwaarts tussen de dwarsdijk en Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en
01/09/1629, 15
, Rees , Emmerik [Emmerich] , Schenkenschans ['s-Gravenwaard] , Groenlo , Bredevoort
28/12/1629, 13
1626 over het openbreken van het ijs tussen IJsseloord en Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
21/02/1630, 15
bescherming van zestien samoreuzen. Geladen met turf zullen zij van Schenkenschans ['s-Gravenwaard]

Volledige tekst Meer opties..