65 resoluties gevonden.

Gezocht op: sont (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  sont

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 6
30 dec. 1625 dat het bemannen en monteren van koopvaardijschepen niet in de Sont maar
19/01/1626, 10
van een derde deel van het eerste jaar van zijn traktement als commissaris in de Sont
06/05/1626, 16
Op verzoek van de erfgenamen van Pieter Isax , bij leven commissaris in de Sont, zal (bij absentie van de
13/06/1626, 4
d.d. 14 april gezonden. De brief beoogt ten behoeve van de Spaanse Sont Compagnie, gevestigd
07/08/1626, 8
Carl van Cracou , commies in de Sont, schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 23 juli. Behoeft geen resolutie.
05/09/1626, 16
zijn twee brieven d.d. 9 en 19 aug. met uiteenlopende berichten ontvangen. Er schijnen schepen de Sont
12/09/1626, 15
in te zetten. Die dienen, zodra de met verboden goederen geladen schepen de Sont
02/02/1627, 5
In zijn memorie heeft Carl van Cracou voorgesteld de schepen naar de Sont te voorzien ... Eveneens wordt besloten dat schippers die uit de Sont komen aan de konvooimeesters hun admiraalsbrief
10/04/1627, 4
waren ter waarde van ruim twee miljoen aan goud uit de Sont te begeleiden. HHM schrijven de
29/04/1627, 4
twee schepen klaar te maken en naar Texel te sturen voor konvooi tot aan de Sont . De twee
22/05/1627, 10
de Admiraliteit in het Noorderkwartier de voor het konvooi naar de Sont bestemde
11/06/1627, 5
schepen door Jan Etterssen en de nieuwe heffing in de Sont van een halve rijksoord per last koren.
01/07/1627, 7
een vesting bij Kopenhagen financiert door op elke last die de Sont passeert
03/07/1627, 9
Naar aanleiding van een brief van Cracou d.d. de Sont 20 juni schrijven HHM de Admiraliteit te Amsterdam en de ... Admiraliteit in het Noorderkwartier . Zij moeten de schepen van en naar de Sont behoorlijk konvooieren.
07/08/1627, 18
In een door brieven van de commissaris in de Sont ondersteund rekest verzoekt Jan Ettersen om
06/11/1627, 6
met de koning van Denemarken te bespreken hoe de Elbe en de Sont het beste ... behouden kunnen blijven. De brieven moeten aan Carl van Cracou , commies in de Sont,
13/11/1627, 1
schrijven Dorp dat als de vijand naar het noorden gevaren is, hetzij naar de visserijgronden, de Sont
19/11/1627, 1
luidt: Reael moet zo spoedig mogelijk met een oorlogsschip naar de Sont vertrekken en, nadat ... soldaten speciaal in de Sont wil inzetten, dan moet Reael zich niet verder verbinden, maar
20/11/1627, 12
schepen gaan door met het achtervolgen van de Spanjaarden die de route naar de Sont , de Elbe
08/02/1628, 1
brieven uit Algiers , Tunis , Venetië , Polen en de Sont . HHM depêcheren ordonnantie van dit bedrag.
01/03/1628, 7
die van de Sont naar Danzig [Gdansk] kunnen varen om de gezanten mee te nemen.
07/03/1628, 5
te regelen. Zij willen dit verzoek niet laten doen door hun ambassadeurs die de Sont passeren.
31/03/1628, 6
door gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam ingediende memorie machtigen HHM hen de naar de Sont en
15/04/1628, 10
Carl van Cracou , commies in de Sont, schrijft twee brieven d.d. 14 en 25 maart met een duplicaat van 7 maart. ... Hij bericht dat Nederlandse schepen vanuit de Sont pijpduigen en klaphout naar Spanje vervoeren, hetgeen verboden
13/05/1628, 20
Engeland, Denemarken en Zweden voor het behoud van de vrije toegang tot de Sont , ... de hoogte van het belang van de Sont, Oostzee, Elbe, Wezer en Eems, maar hun staatsbestel laat niet
15/06/1628, 9
Daarnaast vraagt hij HHM hun commissaris in de Sont op te dragen bij Z.M. een gunstig besluit
18/07/1628, 19
te sturen. Deze kunnen met enkele Deense schepen de Sont bewaken en de maritieme plannen van
03/08/1628, 14
te stellen en de daarop commanderende officieren te gelasten in de Sont het anker
09/08/1628, 10
Ook heeft Schultetus nogmaals verzocht om vier goede oorlogsschepen ter verdediging van de Sont
01/11/1628, 13
van Halewyn niet de in de Sont verblijvende Carel van Cracou kan worden ingezet.
03/11/1628, 6
met het verzoek tijdens zijn verblijf in Stralsund de situatie in de Sont te blijven observeren. Zodra de toestand
10/11/1628, 13
De huiden zouden hem ten onrechte zijn afgenomen door de cherchers van de Sont .
16/12/1628, 13
en Engeland dat de Sont , de Eider , de Elbe , de Wezer , Jade
27/12/1628, 10
IX Aangaande de punten om erop te letten dat de Sont , de Eider , de
08/01/1629, 1
Carl Cracau , commissaris in de Sont, schrijft d.d. 16 dec. 1628 dat hij de brieven en
12/02/1629, 9
schippers zoals gewoonlijk verbiedt voor 1 april uit te varen naar Noorwegen en de Sont . HHM
16/02/1629, 3
uit Polen , Venetië , de Sont , Frankrijk en andere plaatsen, waarvoor
24/03/1629, 8
Republiek houden. Carel van Cracou , commissaris in de Sont, wordt schriftelijk opgedragen ... in de andere richting varen in de Sont zijn aangekomen. Op die manier kunnen ze het
28/03/1629, 2
. De supplianten willen ongehinderd tweehonderd last rogge door de Sont voeren.
25/04/1629, 9
[Szczecin] in Pommeren , vrij door de Sont naar de Republiek te laten varen.
25/04/1629, 16
van de goederen en koopwaar van Pieter Bodeyn , die op bevel van de koning in de Sont aangehouden werden.
01/05/1629, 2
Denemarken om deze lading salpeter tegen de gebruikelijke tol door de Sont te laten passeren.
02/05/1629, 7
Den Vliegenden Arent van schipper Jacob Maertensz. vrij door de Sont en
18/05/1629, 1
voorschrijven aan de koning van Denemarken en diens stadhouder in de Sont
26/05/1629, 11
Denemarken om dertig vaten potas terug te krijgen die in de Sont in beslag zijn genomen.
28/05/1629, 7
om de vracht over de goederen te betalen die in de Sont uit zijn schip zijn gehaald.
28/05/1629, 12
aandurft omdat de koning van Denemarken alle granen en andere goederen in de Sont ... Oostzee en door de Sont vanuit Danzig, tegen betaling van de gebruikelijke tollen. Commissaris
02/06/1629, 1
van Denemarken om graan vanuit Danzig [Gdansk] veilig door de Sont te mogen voeren.
15/06/1629, 17
van Denemarken om zijn admiraal, kapiteins-ter-zee en officieren in de Sont
12/07/1629, 11
te Haarlem, vraagt in een rekest voorschrijven aan commies Cracou in de Sont.

Volledige tekst Meer opties..