277 resoluties gevonden.

Gezocht op: spanje (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  spanje

Zoekopdracht aanpassen
06/01/1627, 6
baljuw van Zuid-Holland namens de koning [van Spanje], in toenemende mate bezig aldaar de rechtsmacht
06/01/1627, 10
De koning van Spanje heeft op 12 nov. 1626 te Brussel een plakkaat uitgevaardigd waarin eenieder
04/02/1627, 1
zijn schepen naar de kust van Spanje moet gaan. Schepen die daartoe niet geschikt zijn moeten,
08/02/1627, 8
verklaring niet met Spanje in onderhandeling te zullen treden zonder HHM hiervan op ... goederen naar Spanje verboden moet blijven. Op het verzoek of HHM de schepen die thans in Engeland ... om naar de kust van Spanje te gaan, alwaar de Engelse schepen hem kunnen ontmoeten. Joachimi ... heeft tevens gemeld dat Spanje bezig is met de uitrusting van een grote vloot waarbij al het
11/02/1627, 4
de namen van zes gevangenen die in Spanje en Duinkerke vastzitten. De brief gaat
23/02/1627, 9
of andere contrabande uit Hamburg naar Spanje , Duinkerke of elders te vervoeren
02/03/1627, 8
Rogier Langfort verzoekt zijn aandeel in het schip dat vorig jaar voor de kust van Spanje is overmeesterd en in
05/03/1627, 1
Admiraal Reael schrijft d.d. 27 jan. vanuit zee bij Falmouth, varend in de richting van de kust van Spanje . Er wordt alleen besloten hem de reis te laten doen.
10/03/1627, 12
door Portugezen of Nederlanders die aldaar of in andere landen van de koning van Spanje
15/03/1627, 8
aldaar tijdelijk is. Personen die één jaar in Spanje gewoond hebben, of binnen
16/03/1627, 8
De Noordse Compagnie verzoekt assistentie met twee oorlogsschepen omdat is vernomen dat Spanje haar visserij wil vernietigen.
17/03/1627, 3
uit Stockholm, in Brussel is geweest om de koophandel tussen Spanje en Zweden ... brengen om aldaar verscheept te worden. Het contract is reeds opgesteld en naar Spanje
23/03/1627, 15
In een akte van sauvegarde en gratie van de koning van Spanje voor Hubrecht Aertsen van
06/04/1627, 9
gestuurd. Ten derde moeten HHM acht slaan op de goederen van Venetianen die in Spanje
12/04/1627, 5
met de resolutie van 6 april. Hij wenst dat de handel tussen Venetië en Spanje
13/04/1627, 4
De Eenhoorn en De Twaelff Apostelen . Zij hebben deze bij Spanje helpen veroveren
15/04/1627, 16
deze landen de interventie van Nederlandse schepen langs de kust van Spanje om de Spaanse handel te
17/04/1627, 11
De RvS adviseert over de remissie die Huibrecht Aertsen van Hedel van de koning van Spanje
17/04/1627, 12
Amsterdam, het schip Sint Andries reclameren. Het schip was in 1624 naar Spanje gestuurd
22/04/1627, 9
een lijst te laten opsturen van de gevangenen die in Spanje zitten. Daarvan is nog geen ... na te gaan wie uit hun district in Spanje gevangen zitten. Zij moeten daarvan een lijst
22/04/1627, 10
wordt beweerd dat ze met een armada zullen overkomen. In Spanje treft men voorbereidingen deze zomer
22/04/1627, 15
berichten gekomen dat Zweden een onderling handelsverdrag met Spanje heeft gesloten, waarvan
20/05/1627, 10
gestuurd van de gevangenen in Spanje , die op de secretarie van Haarlem verzameld zijn.
25/05/1627, 1
met een ruime tijdspanne. De Republiek zou, indien nodig, iemand naar Spanje kunnen ... believen terug te keren. Tevens zullen degenen die naar Spanje gaan om de vrijlating te regelen een ... paspoort krijgen en speciaal ook de vrouw van Du Chesne, indien zij naar Spanje wil gaan.
08/06/1627, 12
van 2 juni over de wisseling niet succesvol kan worden uitgevoerd, omdat uit Spanje
19/06/1627, 2
wisseling van gevangenen, zowel die in Nederland als in Spanje of elders, moet de commissarissen
21/06/1627, 12
Een schipper komend uit Spanje heeft te kennen gegeven dat het plan van de bij Pasajes
22/06/1627, 2
toestaat, zal men dit op welbehagen van de koning van Spanje afspreken. De Infanta
24/06/1627, 2
de vastberaden voortzetting van de voorbereidingen tegen de koning van Spanje als gemeenschappelijke
07/07/1627, 1
Dit geldt evenredig voor alle onderdanen van HHM die in Spanje en het ... van HHM onder dit traktaat worden begrepen, waar zij zich ook bevinden in de buiten Spanje gelegen
30/07/1627, 2
de teerkosten van haar gevangenen in Spanje te betalen, opdat ze vrijkomen.
31/07/1627, 1
dienaar van de koning van Spanje, is de voornaamste van de genoemde rechtspartijen, op wiens verzoek
12/08/1627, 12
over te gaan, tenzij hun gevangenen in Spanje en West-Indië hiertegen worden
19/08/1627, 6
kunnen sterken in diens loffelijke voornemen. Tevens berichten zij hoezeer de macht van Spanje
26/08/1627, 7
schepen gereedliggen om met de eerste wind naar Spanje te varen. HHM schrijven de Admiraliteiten ... Elbe beschikbare schepen naar deze rivier te sturen om te verhinderen dat de schepen naar Spanje
30/08/1627, 6
acht het thans onnodig schepen naar de Elbe te sturen, omdat de daar voor vertrek naar Spanje ... van verboden waren naar Spanje, waartoe hiermee op de Elbe geladen schepen zouden mogen worden
14/09/1627, 14
punt mogen de vrienden van de gevangenen in Spanje een bekwaam persoon aanwijzen om vrijlating
24/09/1627, 12
is toegenomen. Hij heeft immers vernomen dat Frankrijk en Spanje samenwerken. ... zijn de eerder gedane inleidende voorstellen om Engeland en de Republiek met Spanje
14/10/1627, 3
Hamburg . Hij verzoekt teruggave van zijn schip dat in Spanje onder dwang in dienst was gesteld voor de
03/11/1627, 15
16 okt. aan Berckel met een kopie van de brief van de koning van Spanje aan ... welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de gevangenen uit Spanje vrij te krijgen.
10/11/1627, 7
op Portugese onderdanen van de koning van Spanje . HHM laten het hierbij.
06/12/1627, 2
van een arrest dat in Spanje was gedaan. De suppliant wordt doorverwezen naar justitie.
11/12/1627, 9
Ter vergadering wordt een lijst ingediend van de gevangenen in Spanje , die krachtens het laatste akkoord
06/01/1628, 13
geven om haar dagelijkse kosten te dekken. Bijgevoegd is de kopie van een plakkaat van de koning van Spanje
11/01/1628, 10
HHM laten de gewesten een overzicht sturen van hun inwoners die gevangenzitten in Spanje . Daarnaast ... gevangenen of door hun stad of plaats van herkomst. Om de invrijheidstelling in Spanje
21/01/1628, 13
Op 11 jan. is besloten Loduvicq van Verssen in te zetten voor vrijlating van de gevangenen in Spanje .
22/01/1628, 10
Nobel en Ter Cuilen berichten dat Moerbeeck bereid is naar Spanje te gaan om daar de ... bevorderen. Hij zal deze op zijn kosten hier brengen als hij met een schip naar Spanje
01/02/1628, 2
daar inzetten tegen de plannen van de koning van Spanje die in het Oostzee gebied een admiraliteit
18/02/1628, 15
Het voorstel van Theodorus Rodenburch zich in te zetten voor de vrijlating van de gevangenen in Spanje is afgewezen.
19/02/1628, 5
Naar aanleiding van het voorstel ter afleiding enkele schepen naar de kust van Spanje te sturen onderzoeken HHM of de WIC met het oog hierop niet ondersteund moet worden.

Volledige tekst Meer opties..