53 resoluties gevonden.

Gezocht op: stralsund (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  stralsund

Zoekopdracht aanpassen
15/05/1626, 1
Vosbergen brengt naar voren dat Doublet van de 400 rijksdaalder door hem te Stralsund
06/12/1627, 2
Pieter Blom , schipper van Stralsund, verzoekt om teruggave van zijn schip dat door Pieter Hein
29/07/1628, 17
voor het behoud van Stralsund heeft ingezet, hoewel niets hem daartoe heeft verplicht. ... [Gdansk] zouden zijn belemmerd als Stralsund in handen van de vijand zou zijn gevallen. ... vandaan gehaald ter vervanging van de naar Stralsund gezonden troepen. Rosencrants ... herinnert HHM aan het grote gebrek aan buskruit, zowel in Denemarken zelf als in Stralsund, en
29/08/1628, 2
Resident Aissma schrijft d.d. Hamburg 9/19 aug. dat Wallenstein zich van Stralsund heeft teruggetrokken naar
16/09/1628, 2
en dient krachtens geloofsbrieven d.d. 13 juli namens de burgemeesters en raad van Stralsund
18/09/1628, 11
16 sept.] van de heer Rostock , afgevaardigde namens de burgemeesters en raad van Stralsund.
21/09/1628, 4
verzoekt d.d. Dirschau in Pommeren 26/16 juli hem met raad en daad te helpen bij de verdediging van Stralsund ... deze brief tegelijk met de op 18 sept. door Rostock namens Stralsund ingediende propositie bespreken met Z.Exc.
25/09/1628, 15
HHM laten Bruininx en Veltdriel met Rostock , afgevaardigde van Stralsund, spreken over diens propositie en erover berichten.
03/10/1628, 8
bespreking met Rostock , afgevaardigde van Stralsund. Rostock heeft HHM verzocht Stralsund
10/10/1628, 15
De RvS adviseert d.d. 9 okt. over de op 16 sept. namens die van Stralsund ingediende propositie. ... een geschikte afgevaardigde naar Stralsund te worden gestuurd met de opdracht zich nauwkeurig ... om die van Stralsund te steunen, kan worden besproken waarvandaan het benodigde geld moet komen. ... HHM nemen dit advies over en laten Z.Exc. een geschikte persoon naar Stralsund afvaardigen.
11/10/1628, 2
koning van Denemarken . IV Stralsund wordt afgesloten. V In Lübeck wordt
11/10/1628, 14
Holland en Groningen geven HHM hun kopieën van de conceptantwoorden op de op 18 sept. namens Stralsund
12/10/1628, 13
Voordat HHM de antwoorden op de proposities van Stralsund en van de Deense resident arresteren, laten zij deze door de president bespreken met Z.Exc.
14/10/1628, 24
HHM arresteren het antwoord op de op 18 sept. namens Stralsund gedane propositie van Rostock ... 465-466/folio I, 702. HHM verzoeken de burgemeesters en raad van Stralsund dapper voort te gaan ... van de vijand menen HHM echter dat de aanvankelijke nood van Stralsund grotendeels is ... zijn vijand in de andere gebieden bezig, waardoor Stralsund enigszins wordt verlicht. ... Opdat zij echter wel op de hoogte blijven van de situatie in Stralsund, zullen zij een geschikte
20/10/1628, 2
Stralsund. Vanwege de benarde positie van Stralsund vraagt deze om een kleine maar coulante ... 14 okt. op de propositie van Rostock verklaren HHM dat hun gezant naar Stralsund gemachtigd en gelast
20/10/1628, 17
Op verzoek van Laurens Rostock , gezant van Stralsund, stemmen HHM in met diens uitvoer van lonten ... en buskruit, mits hij vooraf de hoeveelheid aangeeft en borg stelt dat de goederen naar Stralsund
21/10/1628, 6
HHM zullen de op 21 sept. ontvangen brief van de koning van Zweden beantwoorden. De koning vraagt hierin om hulp bij de verdediging van Stralsund .
25/10/1628, 1
Naar aanleiding van de memorie van Laurens Rostock , gezant van Stralsund, geven HHM hem toestemming om ... krediet 5.000 gld. te lenen, in aftrek van het op 20 okt. in geval van grote nood aan Stralsund ... afgevaardigde aan te wijzen om conform de resolutie van 14 okt. naar Stralsund te worden gestuurd.
26/10/1628, 11
voorstel van Z.Exc. om commissaris Diderick van Halewyn namens de Staten-Generaal naar Stralsund
30/10/1628, 13
en de RvS ingediende petitie voor 1629 moet worden verhoogd met het reeds aan die van Stralsund beloofde
01/11/1628, 13
HHM laten Schaffer de instructie resumeren voor de namens hen naar Stralsund af te vaardigen ... commissaris. Daartoe dient hij hun antwoord op de door de gezant van Stralsund ingediende
02/11/1628, 6
HHM arresteren de instructie voor de namens hen naar Stralsund afgevaardigde commissaris. In plaats van Diderick van Halewijn
03/11/1628, 3
Op verzoek van advocaat Laurens Rostock , gezant van Stralsund, verlenen HHM hem recredentiebrieven.
03/11/1628, 6
Carel van Cracou zal in plaats van Diderick van Halewijn een periode als commissaris in Stralsund ... met het verzoek tijdens zijn verblijf in Stralsund de situatie in de Sont te blijven observeren. Zodra de toestand ... in Stralsund is verbeterd, dient Van Cracou naar zijn ordinaris residentie terug te keren.
27/12/1628, 4
De burgemeesters en raad van Stralsund verzoeken d.d. 11 nov. hen met raad en daad bij te staan, maar ook van buskruit te voorzien. Er wordt geen resolutie genomen.
08/01/1629, 1
andere weten eerdaags naar Stralsund af te reizen. Er wordt geen resolutie genomen.
15/01/1629, 3
Het stadsbestuur van Stralsund vraagt in een brief d.d. 11 nov. 1628 om een hoeveelheid buskruit. HHM houden het ... bij het eerder gegeven antwoord op de propositie van de afgezant van Stralsund en de aan commissaris Cracou gegeven opdracht.
24/02/1629, 17
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de 25.000 gld. subsidie aan de stad Stralsund ... voor Stralsund te accepteren en deze op de vervaldagen te betalen tot een bedrag van 25.000 gld.
24/02/1629, 18
hebben om voor Laurens Rostock , afgezant van de stad Stralsund, in Amsterdam 5.000 ... en dit in mindering van de 30.000 gld. die op 20 okt. 1628 aan Stralsund als hulp beloofd
20/03/1629, 14
Commissaris Cracou schrijft d.d. Stralsund 12/22 feb. dat hij conform zijn last 25.000 gld. op ... wissel heeft getrokken als steun voor de stad Stralsund bovenop de 5.000 gld. aan munitie die reeds zijn
31/03/1629, 7
Ontvangen is een brief met berichten van commissaris Cracou d.d. Stralsund 28 februari. Er wordt geen resolutie genomen.
31/03/1629, 8
Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Stralsund 12 maart. Er wordt geen resolutie genomen.
03/05/1629, 7
Commissaris Cracou schrijft d.d. Stralsund 8/18 jan., 30 jan. en 11/21 maart. Er wordt geen resolutie genomen.
20/05/1629, 6
Ontvangen is een brief met berichten van commissaris Cracou d.d. Stralsund 4/14 april. Er wordt geen resolutie genomen.
22/05/1629, 16
Commissaris Cracou schrijft d.d. Stralsund 30 april. Er wordt geen resolutie genomen.
23/05/1629, 7
Doublet deelt mee dat de wissels die door commissaris Cracou in Stralsund getrokken
08/06/1629, 10
doorgaan, zouden het plan van de koning van Zweden en de beloofde hulp aan Stralsund
11/06/1629, 7
Ontvangen zijn twee missives van het stadsbestuur van Stralsund d.d. 12 en 23 april. In de eerste missive ... gestuurd, met het verzoek hun gedeputeerden hierop te gelasten met het belang van Stralsund voor ogen.
19/06/1629, 8
HHM lezen het rekest van de gezamenlijke reders van Pieter Blohma , allen inwoners van Stralsund ... een missive van de koning van Zweden d.d. 28 aug. 1628 en van het stadsbestuur van Stralsund
02/07/1629, 10
De burgemeesters en raad van Stralsund schrijven d.d. Stralsund 2 juni. HHM nemen geen besluit.
05/07/1629, 3
De burgemeesters en raad van Stralsund schrijven d.d. Stralsund 20 mei. HHM nemen geen besluit.
23/07/1629, 5
schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 7 juli, met een bijgevoegde beschrijving van de stad Stralsund
07/08/1629, 14
Nicolaes Tessin , gezant van het stadsbestuur van Stralsund , compareert ter vergadering. Uit kracht
07/08/1629, 15
van het stadsbestuur van Stralsund . Er wordt geen resolutie genomen.
09/08/1629, 11
HHM lezen de propositie van Nicolaes Tessin , gezant van de stad Stralsund , op 7 aug. ingediend ter vergadering van HHM.
31/08/1629, 6
Hendrick Spegman , koopman te Stralsund, verzoekt om betaling van een wisselbrief van 2.000 rijksdaalder, getrokken door commissaris
06/09/1629, 13
betaling van het aan die van Stralsund beloofde subsidie. HHM zullen schrijven ... , alsmede die achter zijn met de betaling van de 30.000 gld. die Stralsund zijn toegekend.
09/10/1629, 6
HHM lezen het herhaald verzoek van Hendrick Spengman , koopman te Stralsund, om betaling van 2.000 rijksdaalder ... HHM als subsidie beloofd aan Stralsund . Ontvanger-generaal Doublet laat weten dat hiervoor geen
18/10/1629, 6
door commissaris Cracou bij Spegman te Stralsund . Ten tweede maakt
13/11/1629, 13
Een beslissing over de remonstrantie van de gezant van Stralsund om afhandeling van de propositie

Volledige tekst Meer opties..