134 resoluties gevonden.

Gezocht op: tunis (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  tunis

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1629, 17
in 1624 een octrooi van HHM gekregen om twaalf jaar lang het tussen Tunis en
18/01/1629, 5
van Stora , tussen Algiers en Tunis . HHM kennen hem een verlenging toe op voorwaarde
18/01/1629, 11
verzoeken HHM het bedrag van 1.000 realen die ambassadeur Pynaecker in Tunis
20/01/1629, 14
borg van agent Verhaer te Tunis zijn opgenomen en wat verder nog van belang is.
27/01/1629, 6
Lambertus Verhaer verzoekt in een missive d.d. Tunis 6 dec. 1628 om hem van zijn dienst ... HHM kijken de retroacta na aangaande de betaling en de aanstelling van Verhaer in Tunis .
27/01/1629, 10
van de Levantse Handel van het geld dat door gezant Pynaecker in Tunis van
29/01/1629, 9
Coij , respectievelijk consul in Algiers en Tunis, en houden daarbij rekening met het herhaalde verzoek
02/02/1629, 4
acht die dezelfde onder borg van agent Verhaer in Tunis van een Turk geleend heeft en een
14/02/1629, 1
1629 aangaande het terugroepen van de agenten in Tunis en Algiers . Zij zijn van mening dat dit
16/02/1629, 7
en Jan Adriaensz. Delff c.s. Delff heeft te Algiers en Tunis aan
19/02/1629, 3
zoon, Hendrick Jansz. , die in Tunis gevangen zat, enige tijd geleden slaaf van ... zoon vrij te laten, met de opdracht aan de agent die met de oorlogsschepen naar Tunis
19/02/1629, 4
De echtgenotes, kinderen, ouders en vrienden van de Nederlandse gevangenen in Tunis en met ... te zeilen. HHM zullen voorschrijvens afgeven voor de onderkoning van Tunis ... te laten terugkeren. De agent in Tunis en die in Algiers wordt opgedragen
21/02/1629, 1
vrijlating van de Nederlandse gevangenen in Tunis en Algiers , de 115 matrozen tegen ... resolutie d.d. 25 okt. 1628 uitgerust worden, naast hun eigenlijke opdracht in te zetten om in Tunis,
24/02/1629, 8
is toegekend als overschot van een groter bedrag voor zijn reis naar Algiers en Tunis
08/03/1629, 8
in te zetten voor de bevrijding van de gevangenen in Algiers , Tunis en Palermo .
08/03/1629, 9
van Hoorn vragen HHM d.d. 6 maart om schepen en mensen te sturen naar Algiers en Tunis
10/03/1629, 5
overleg met Z.Exc. over de mogelijkheid om de bevrijding van de gevangenen in Algiers , Tunis
12/03/1629, 13
Het was dus niet mogelijk om naast de bevrijding van de gevangenen in Algiers , Tunis
12/03/1629, 14
. Ten eerste verzoeken zij om de agenten te Algiers en Tunis terug te roepen, ten tweede ... 1.300 realen van achten met rente van 2½ procent per maand die dr. Pynacker te Tunis
19/03/1629, 1
of zonen van deze vrouwen uit hun slavernij in Algiers , Tunis of Salé te bevrijden. Bruininxs
20/03/1629, 15
om de vrijlating van echtgenoten, broers en zonen die in Algiers , Tunis
21/03/1629, 14
Van Goch deelt ter vergadering mee dat dr. Cornelis Pynaecker , gezant van HHM, in Tunis ... van het geld op het traject Livorno -Tunis à zes procent). Dit bedrag moet zeker betaald ... varen. Het bedrag moet de Directeurs ter hand worden gesteld om naar Tunis over te maken.
13/04/1629, 19
die door dr. Pynaecker te Tunis is getrokken onder borg van Lambertus Verhaer . Bij
20/04/1629, 12
functie in Tunis uitgeoefend. De heren van Holland nemen het rapport over.
24/04/1629, 2
broers en kinderen die in Algiers en Tunis tot slavernij gebracht zijn. HHM besluiten
25/04/1629, 4
broers en kinderen uit hun slavernij in Algiers en Tunis bevrijd zouden worden. De
26/04/1629, 12
aangaande de maatregelen om de gevangenen in Algiers en Tunis te bevrijden en daartoe twee
16/05/1629, 6
brief d.d. 19 april een lijst mee van de ingezetenen die in Tunis en
29/05/1629, 15
Algiers en in die periode ook vijf jaar in Tunis . Zij hebben deze declaratie vergeleken ... in Algiers of Tunis, daar waar hij het land het meest diende. Er werd in 1616 nog geen beslissing
31/05/1629, 17
feb., haar samen met enkele stukken toegezonden. Deze betrof het terugroepen van de consul in Tunis ... van achten en de rente daarop die gezant Pynacker onder borg van Lamberto Verhaer in Tunis
28/06/1629, 4
die werden aangetroffen op twee door Maltese schepen veroverde galeien uit Tunis
10/07/1629, 12
het geld voor de traktementen en andere onkosten van de consul in Tunis en de consul in Algiers .
13/07/1629, 1
te nemen voor het verschaffen van het geld dat nodig is om agent Verhaer te Tunis vrij
28/07/1629, 7
broers of kinderen gevangenzitten in Algiers en Tunis , besluiten HHM kapitein Cleuter ... alsmede een jacht van de Admiraliteit te Rotterdam . Indien Tunis de
03/08/1629, 13
voor de afwikkeling van de financiële zaken van de consul in Algiers en die in Tunis
06/08/1629, 2
onder het bevel van kapitein Cleuter naar Tunis en Algiers te gaan ter bevrijding van vele Nederlandse
10/08/1629, 14
Vlaanderen te mogen inzetten onder de vlag van Cleuter die de gevangenen in Algiers en Tunis moet bevrijden.
11/08/1629, 18
Keert de Koe die onder de vlag van Cleuter meevaart naar Algiers en Tunis
25/08/1629, 29
de equipage van het schip Eendracht om onder de vlag van Cleuter naar Tunis
04/09/1629, 12
verzoekt om het generaal commando over de twee schepen met een jacht die naar Algiers en Tunis
07/09/1629, 10
naar Algiers en Tunis te laten gaan ter bevrijding van de gevangenen aldaar.
20/09/1629, 7
Cleuter ingezet te worden ter bevrijding van de gevangenen te Algiers en Tunis
28/09/1629, 6
van deze landen in Algiers , Tunis en Barbarije [Marokko] . Deze wordt
01/10/1629, 12
en kostgeld gevraagd voor het schip van kapitein Cleuter , dat naar Tunis
03/10/1629, 14
de schepen die naar Algiers en Tunis gaan ter bevrijding van de gevangenen aldaar.
04/10/1629, 9
Het verzoek van kapitein Joris van Cats om te worden ingezet voor de reis naar Tunis en Algiers ter bevrijding
13/10/1629, 7
met commissie en instructie van HHM in te zetten bij de bevrijding van de te Algiers en Tunis
15/10/1629, 7
De vrouwen, kinderen en de ouders van de gevangenen te Tunis en Algiers verzoeken Pieter
20/10/1629, 14
HHM lezen de memorie van Johan Wendelsz. , de gecommitteerde van HHM naar Tunis en Algiers om ... provincies af te kondigen dat eenieder die vrienden of kinderen in Tunis of Algiers
20/10/1629, 15
Bruninxs heeft de brief d.d. Tunis 20 juli van Lamberto Verhaer , agent van HHM aldaar, onderzocht, ... ontwerp voor een traktaat, door een ambassadeur met de zeerovers van Tunis aan te gaan. Ten ... derde verhaalt hij over de troebelen en de oorlog tussen de inwoners van Tunis en moren van het ... Tunis, alsmede de 1.000 realen die door dr. Pynaecker van een Turk te Tunis per wissel zijn

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten