17894 resoluties gevonden.

Gezocht op: van (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  van

Zoekopdracht aanpassen
06/01/1626, 1
HHM sluiten zich aan bij het advies van de RvS van 24 dec. 1625 over het rekest van Jacob Verweij , pachter van de impost op turf in Utrecht.
06/01/1626, 2
stuurt d.d. 1 jan. een bij dit College ingediend rekest door van enkele vrouwen wier mannen zich op de vloot van admiraal L'Eremite
06/01/1626, 3
De heer van Ameland heeft zijn dupliek op de repliek van de volmachten van Ameland ingeleverd. De
06/01/1626, 4
Op nominatie van Utrecht d.d. 9 dec. 1625 krijgt jonker Willem Zuijlen van Nyvelt commissie als raad ter Admiraliteit te Dokkum . Hij legt de eed af.
06/01/1626, 5
d.d. 5 jan. vraagt de Rotterdamse Admiraliteit over te mogen gaan tot het afdanken van het schip van
06/01/1626, 6
Jacob Janssen van Diepenbeeck en Dirck Lamberts uit Eindhoven willen elk met paard en wagen van Eindhoven
06/01/1626, 7
Marten Aeckerman , turfschrijver bij de grafelijkheid van Holland, vraagt op de lijst van de nieuwjaarsgiften gezet te mogen worden. HHM wijzen zijn verzoek af.
06/01/1626, 8
Eveneens afgeslagen is het verzoek om beloning van vier koetsiers die met hun karossen de ambassadeurs hebben ingehaald.
06/01/1626, 9
d.d. Parijs 22 dec. 1625 van het misnoegen van Lodewijk XIII over zowel het terugroepen van Haultain ... als de weigering zes schepen van diens vloot te mogen kopen. Rantwyck , Duijck , en Haersolte ... en de RvS in de vergadering nader onderzocht en besproken aan de hand van ondertussen op schrift te stellen
06/01/1626, 10
Z.Exc. doet mededeling van een brief d.d. Roermond 30 dec. 1625 [o.s.] waarin graaf Hendrik van ... tevreden is met de door HHM op 18 dec. 1625 gegeven akte van neutraliteit van de ... graaf afgesproken tijd HHM ook een akte van approbatie van de keurvorst van Brandenburg uitbrengen.
07/01/1626, 1
Hertog Friedrich van Sleeswijk geeft d.d. Gottorp 25 okt. 1625 [o.s.] credentie op ridder
07/01/1626, 2
De koning van Denemarken verzoekt in twee brieven d.d. Nienburg 28 sept. 1625 [o.s.] expeditie inzake het proces
08/01/1626, 1
De RvS zal om advies worden gevraagd over een uit naam van drost en gedeputeerden van Drenthe ... ingeleverde remonstrantie. Zij vragen een aanwijzing over de uitvoering van de door de vijand ... officieren van de Spaanse koning gerespecteerd en erkend dienen te worden.
08/01/1626, 2
zal om advies worden gevraagd inzake het rekest van Cornelis Luijten Groen , pachter van een kwart van de konvooien ... en licenten, betreffende de sluiswachter van Delfshaven . Deze zou opgedragen moeten worden geen met goederen
08/01/1626, 3
Op een ander rekest van dezelfde Groen wordt geen besluit genomen. Hierin verzoekt hij om autorisatie ... op Cornelis Morings van der Aa teneinde de boeken van alle kantoren van Zeeland ... te kunnen visiteren en overige stappen te nemen tot profijt van de pachters en het land.
08/01/1626, 4
is beraad geweest over de brief van graaf Hendrik van den Bergh inzake de neutraliteit van ... Goch . Z.Exc. wordt gemachtigd met de graaf een periode van tien tot twaalf maanden ... af te spreken waarbinnen HHM de approbatie van de keurvorst zullen bewerkstelligen.
08/01/1626, 5
bewapening van vijfduizend man met de verzekering dat HHM de koop en het transport van de wapens zullen ... toestaan. HHM gaan akkoord op de voet van de praktijk bij vorige gelegenheden.
08/01/1626, 7
Haultain bericht d.d. 8 dec. 1625 dat hij de brief van HHM d.d. 20 okt. 1625 pas 6 december
09/01/1626, 1
van Z.Exc. en de RvS zijn de brieven van Sommelsdijck en Langerack d.d. ... ten nadele zal zijn van die van de religie in Frankrijk en in het bijzonder van La Rochelle ... een weigering van enig verzoek zou kunnen leiden tot afsnijding van de vriendschap van, en zelfs ... verwacht. Eventueel kan de keuze van zes schepen, met uitzondering van het schip van Hautain ... af te werken van de dienst van twintig schepen en van de raming van de zes hollen die
09/01/1626, 2
De bezitters van renten op Brabant verzoeken HHM de RvS op te dragen uitsluitend akkoord te ... behouden blijft. HHM willen het advies van de RvS op het rekest vernemen.
09/01/1626, 3
Adriaen Simonsz. de Licht , sergeant van Steven Coop , commandant van Geertruidenberg, verzoekt een door de dorpeling ... Pieter Janssen gevonden bedrag van 564 gld. te mogen delen. HHM vragen de RvS hierover te beslissen.
09/01/1626, 4
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Hoorn 5 jan. 1626 dat de schepen van de kapiteins ... geneigd deze gehuurde schepen te licentiëren en wil graag de intentie van HHM daarover vernemen. ... naar de kust van Vlaanderen moeten worden gestuurd als een van 's lands schepen binnenloopt.
09/01/1626, 5
jacht, bij Duinkerke is gestrand en gevangengenomen. Zij verzoekt HHM de uitwisseling van gevangenen
09/01/1626, 6
Enkele ongerepartieerde compagnieën verzoeken betaling van ten minste een maand verlopen soldij.
09/01/1626, 7
van de RvS d.d. 3 jan. over het hem op 2 jan. door de Zeeuwse Admiraliteit ter hand gestelde verzoek van
09/01/1626, 8
De foerier van 's-Gravenhage heeft een declaratie ingediend vanwege de logies van volk van de hertog van Buckingham
09/01/1626, 9
de resolutie van 24 dec. 1625 voortvloeiende geschrift van dr. Opten Noort , burgemeester van Zutphen, ... over de uitdieping van de Rijn en de IJssel bestudeerd. Zijn bedoeling is binnen een ... een diepte van vijf voet en een stroombreedte van 30 roeden of meer wordt gehouden. Deze diepte ... de ene helft nu en gedurende zijn werk aan de berekeningen, de andere helft na het opnemen van het ... van de eerste 80.000 gld. indien hij er niet in mocht slagen het genoemde werk uit te voeren.
09/01/1626, 10
een akte voor konvooidienst door Het Kanaal mee te geven voor de kapitein van het eerste ... te Rotterdam te schrijven dat zij kapitein Willebort op het schip van Wassenhoven plaatsen ... gebruiken in het geval het schip van Wassenhoven niet snel genoeg gereed gemaakt kan worden.
09/01/1626, 11
meegedeelde concept van zijn antwoord aan graaf Hendrik van den Bergh over de neutraliteit van ... Goch : HHM zullen in het lopende jaar de neutraliteit laten ratificeren door de keurvorst van Brandenburg
09/01/1626, 12
Mibaise schrijft dat meer dan negen schepen van de Generaliteit een Duinkerker zonder meer hebben
10/01/1626, 1
Isabella Botler , de tachtigjarige weduwe van Thomas Botler , bij leven luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Ogle , krijgt ook dit jaar 100 gld.
10/01/1626, 2
RvS, die de acceptatie en de betaling van de wissel moet regelen. In een tweede missive bericht ... Aitzema d.d. 27/17 dec. 1625 dat hij de wissel heeft getrokken tegen drie procent ter betaling van ... soldij voor de maand van 6 nov. tot 7 dec. 1625. Hij wil weten of de voet van betaling van de ... worden gevolgd en of de compagnieën compleet gemaakt zullen worden, een sterke wens van de
10/01/1626, 4
In een brief d.d. Dortmund 30 dec. 1625 klagen burgemeester en raad van de rijksstad Dortmund over de overlast ... aldaar veroorzaakt door garnizoenen van HHM. Zij verzoeken om maatregelen daartegen en zullen zelf degenen die op ... heterdaad betrapt worden onmiddellijk straffen. HHM stellen de brief ter hand en beschikking van de RvS.
10/01/1626, 5
op de brieven van HHM d.d. 15 en 19 dec. 1625 over de bevoorrading van de schepen die bij de eerste Engelse ... vloot zijn en over de uitrusting van de schepen die bij de tweede gevoegd zullen worden.
10/01/1626, 8
van de ambassadeur de zaken van de koning waarneemt, stemmen HHM toe in het verzoek van Carleton's ... neef om een kopie van de allianties die vorig en dit jaar in Engeland zijn gesloten.
10/01/1626, 9
De gecommitteerden die gisteren besogne hebben gehouden over het stuk inzake het uitdiepen van Rijn en
10/01/1626, 10
Overeenkomstig het besluit van HHM d.d. 8 dec. 1625 overhandigen die van Dongen een lijst van het
10/01/1626, 11
Naar het besluit van HHM d.d. 18 dec. 1625 overhandigen vijf Zuid-Hollandse dorpen in de Langstraat ( Besoijen ... , Sprang , Capelle , Waspik en 's- Gravenmoer ) een opgave van het aantal inwoners en van de
10/01/1626, 12
9 jan. dat de officiers van de konvooien en licenten in Bergen op Zoom het plakkaat van retorsie ... en andere plaatsen behorend tot de Baronie van Breda allerhande waren op licent ... laten gaan. Ook laten zij aan elk van de dorpen van het markizaat per week een, twee (sommige ... Oostermans , moet HHM laten weten of dit klopt, op basis van welke lijst en kolom hij de ... kopie van de door de Admiraliteiten gemaakte schatting van de twintig schepen onder Haultain zal
12/01/1626, 1
dat D'Espesses graag de bijzonderheden wil van de door HHM genomen resolutie ... over de zes schepen. Aangezien geen opening van zaken is gegeven, vreest hij dat het besluit de
12/01/1626, 3
Het civiele rekest van Frederich Pithaen tegen Hans Haen , waarvan HHM op 18 dec. 1625 besloten dat het, gevoegd bij de stukken,
12/01/1626, 4
Schout, schepenen en regeerders van Terheijden en Teteringen verzoeken levensmiddelen als brood, bier ... en kaas te mogen halen uit en eigen gewas te brengen naar de naburige steden van zowel de ene als de andere zijde. ... Aangezien het plakkaat van retorsie de bevoorrading van de dorpen die onder de vijand ressorteren ... niet toelaat, wordt op het eerste punt niet geresolveerd. Het brengen van eigen gewas is vrij gelaten.
12/01/1626, 5
De RvS wordt om advies gevraagd over het verzoek van regeerders en ingezetenen van Oudenbosch , Hoeven , ... Oud Gastel , Nieuw Gastel , Standdaarbuiten , Rucphen en Zegge in het markizaat van Bergen op
12/01/1626, 6
Op zijn verzoek wordt de RvS een afschrift gegeven van de alliantie met Engeland en Denemarken op voorwaarde van geheimhouding en mits daarvan geen kopieën worden gegeven.
12/01/1626, 7
De Rotterdamse Admiraliteit brengt HHM onder de aandacht dat het journaal van kapitein Willebort over ... hierover meer informatie in te winnen en het recht van het land waar te nemen. HHM laten de zaak ... zich op louter zeggen van een commies voor een konvooidienst op Engeland hebben laten benutten.
12/01/1626, 8
te Amsterdam, bericht in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 5 jan. dat Pieter van ... D'Espesses over spreken. Omdat daardoor de op deze Franse gelden geassigneerde betaling van ... Halewyn en Oosterzee tot onderhandelingen met de kooplieden over het overmaken van het ... geld voor het regiment in dienst van de Deense koning (waartoe zij al gecommitteerd zijn) ... over het bedrag van 67.000 gld. voor de voornoemde regimenten; zij moeten de zaak afronden.
12/01/1626, 9
verzoekt om bemiddeling door de Amsterdam se magistraat opdat deze de negotiatie van twee miljoen ... en vervolgens in bewaring nemen en houden, mits de afgezanten van de koning in de obligaties insereren ... dat bij afloop van de betalingstermijn van de obligaties en het niet voldoen van het geleende bedrag,
12/01/1626, 10
HHM hebben de op schrift gestelde wijzigingen in de voorwaarden inzake het uitdiepen van de Rijn ... Noort . Conform de resolutie d.d. 17 dec. 1625 zal de RvS de beraming maken van de werken ... dat er vanaf heden een verbod geldt op het maken van verdere werken tegen die zandbanken.
13/01/1626, 1
dat Lodewijk XIII bij afwijzing van de eerste proposities uit de brief van Aersens ... onder de gegeven omstandigheden genoegen zal nemen met het terugzenden van de gehele vloot van ... schip van admiraal Haultain wordt van Zeeland het schip van Jehan Jeurlhem gevraagd, ... van Rotterdam de schepen van "Liffaibre St. Julien", "Vasenhere" en "Masdambourg" ... en van Amsterdam het schip van commandeur Goys . De verbastering van de persoonsnamen
13/01/1626, 2
Ordonnantie wordt gegeven op de declaratie van 84 gld. 9 st. voor briefport van 's- Gravenhage op Amsterdam , van

Volledige tekst Meer opties..