192 resoluties gevonden.

Gezocht op: vrije (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  vrije

Zoekopdracht aanpassen
24/01/1626, 5
Kapitein ter vrije nering Cornelis Ridders uit Alkmaar verzoekt, met een schriftelijke aanbeveling van
09/02/1626, 5
aanbeveling voor het verzoek van de grootmeester van Malta om vrije uitvoer van
11/02/1626, 5
Adriaen Claessen van der Graeff , koopman te Amsterdam, namens de prins van Polen doet, staan HHM de vrije
12/02/1626, 14
en Oosterlingen en anderen uit met HHM bevriende landen - op vrije voeten stellen. Castilianen,
13/03/1626, 7
zeventig paarden moeilijk afgewezen kan worden. HHM gaan akkoord met de vrije
17/03/1626, 6
de Mauritspolder bij IJzendijke in Vlaanderen verzoeken die van het Vrije van
20/03/1626, 9
Arnt de Groot wordt ten behoeve van de koning van Zweden tegen cautie de vrije uitvoer
28/03/1626, 15
vorst over deze vrije staat. Als nu niet wordt gehandeld zal deze schadelijke
06/04/1626, 10
schrijft in haar advies op de verzoeken van Rees d.d. 21 en 27 maart aangaande de vrije
07/04/1626, 5
van de confiscaties in Vlaanderen, verzoekt om het ambt van krikhouder van het Vrije van Sluis ... en schepenen van het Vrije schrijven d.d. Sluis 31 maart met het verzoek de benoeming van de krikhouder
30/04/1626, 15
te hebben dat namens de gouverneur van Brouage vrije uitvoer van wapens verzocht zal worden, maar dat ... van de Franse koning waarop op 8 jan. de vrije uitvoer van wapens voor vijfduizend man is toegestaan.
01/05/1626, 3
verzoekt voor het herstel van het corps de garde, de wachthuizen, poorten en bruggen om vrije invoer
05/06/1626, 7
HHM besluiten conform het advies van de RvS die van Rees de vrije aanvoer toe te staan van acht samoreuzen met
12/06/1626, 1
aan wapens en twintig tenen manden. Alles is gemerkt met G.D.B. HHM staan de vrije uitvoer
18/06/1626, 8
Ten behoeve van dr. med. Hendrick Vos van Kellendoncq zal worden geschreven aan het Vrije van Sluis het proces te
06/07/1626, 1
Op certificaat van schout, burgemeesters en heemraden van de vrije boerderijen onder Capelle in de Langstraat
27/07/1626, 4
Ontvanger Vrousen verzoekt vrije toegang tot zijn papieren onder cautie juratoir of in
28/07/1626, 9
Paspoort is verleend voor de vrije uitvoer naar Engeland , zonder visitatie, van 29 kisten met stenen beelden en schilderijen voor de graaf van Arondel .
08/08/1626, 15
verandering van wet in het Vrije van Sluis , Aardenburg en Oostburg .
22/08/1626, 12
In reactie op de door de heer van Rumen op 31 juli ingeleverde memorie stelt de RvS dat de vrije uitvoer
25/08/1626, 6
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken HHM in een schrijven d.d. 22 aug. niet te
01/09/1626, 21
afgenomen terwijl hij die op een vrije marktdag aanbood. HHM hebben op 3 juli 1615 afgekondigd
15/09/1626, 7
Kapitein ter vrije nering Jan Segerssen verzoekt uit naam van de Turkse galeislaven, afkomstig
03/10/1626, 10
Van Z.Exc. is een brief d.d. 29 sept. ontvangen waarin hij het verzoek van de Rotterdamse Admiraliteit haar vrije
13/10/1626, 14
HHM staan vooralsnog het verzoek van hertog Friedrich niet toe. Hij wil zijn vrije wijnen via de Republiek doorvoeren.
22/10/1626, 12
Kooplieden die handel drijven op Moskovië verzoeken een ambassadeur te sturen om daar de vrije uitvoer
22/10/1626, 17
en ook tegen de waarborgen die in de regel door de kapiteins ter vrije nering worden verstrekt.
03/11/1626, 14
heeft gegeven. De Admiraliteiten mogen geen vrije paspoorten verstrekken of rechten weggeven.
11/11/1626, 10
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis schrijven d.d. 4 nov. dat zij overwegen ten behoeve
18/11/1626, 3
Naar aanleiding van de op 11 nov. ontvangen brief van het Vrije van Sluis adviseert de RvS degenen die door de
18/11/1626, 8
Op het verzoek van Gerrit Evertsen Roos verklaren HHM dat de cautie die de kapiteins ter vrije nering volgens het plakkaat
20/11/1626, 5
Kapitein Casenbroot verzoekt te worden benoemd tot hoogbaljuw van het Vrije van Sluis . Met een beslissing wordt nog gewacht.
20/11/1626, 6
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken mededeling van de deductie over de heerlijkheden in Vlaanderen opdat
24/11/1626, 4
] terugeist zonder dat onderscheid wordt gemaakt in vrije en onvrije goederen. Er valt geen besluit.
26/11/1626, 14
behandeld door onder meer kapitein Viteval vanwege het weigeren van de vrije uitvoer
12/12/1626, 11
wensen in aanmerking te komen voor de vervulling van het hoogbaljuwschap van het Vrije van
29/12/1626, 2
twintig Spanjaarden die door de kapiteins ter vrije nering Pieter Janssen en Adriaen Claessen te
29/12/1626, 3
niettegenstaande de door HHM op 26 sept. verleende vrije uitvoer door de Admiraliteit geconfisqueerd. Als
04/01/1627, 9
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken vanwege in een bijgevoegde verhandeling gegeven
09/01/1627, 18
Op 12 dec. 1626 is Jan de Grise het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis gegund. Voor hem zal commissie worden gedepĂȘcheerd.
15/01/1627, 7
is een besluit uitgesteld over het voorstel van Holland als vanouds de vrije doorvoer van wijnen van koningen
19/01/1627, 5
Jan de Grise , heer van Corbaise, heeft in handen van de president de eed afgelegd als hoogbaljuw van het Vrije van Sluis .
13/02/1627, 7
Van de koning van Zweden is een brief uit september 1626 ontvangen. Hierin verzoekt hij vrije uitvoer van
17/02/1627, 4
schriftelijk gemaand zou moeten worden de vrije heerlijkheid van Rheidt te beschermen tegen de overlast van de
23/02/1627, 9
schepen van de schippers Caspar Smith en Hendrick Mamken , die door de WIC in vrije
02/03/1627, 1
koning van 13 feb. en het verzoek van Camerarius . HHM geven vrije paspoorten
15/03/1627, 8
de helft voor eigen rekening en voor de andere helft op naam van neutrale of vrije gebieden worden
20/03/1627, 12
Paspoort zal worden verstrekt voor de vrije doorvaart van de volgende vrijwijnen: 30 tolvoeder ... Denemarken . De Franse ambassadeur wordt tevens paspoort gegeven voor de vrije
20/03/1627, 13
Laurens Swijs is de vrije doorvoer toegestaan voor de Poolse koning van zesduizend
02/04/1627, 5
Zweedse koning voortduurt. Al die tijd heeft Danzig neutraliteit betracht om zo de vrije ... van Polen en Zweden heeft HHM tot nu toe geen schade berokkend, waardoor hun onderdanen altijd vrije ... handelsvoordelen die HHM, hun onderdanen en andere naties hebben genoten door het vrije gebruik

Volledige tekst Meer opties..