105 resoluties gevonden.

Gezocht op: waal (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  waal

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
met de condities aan Opten Noort overbrengen op voorwaarde dat het water dat aan de Waal ... desondanks gebeuren dan bedingt Holland dat een zelfde remedie op de Waal wordt toegepast.
02/03/1626, 3
van Nijmegen verzoeken de ingezetenen van het Rijk van Nijmegen , Maas en Waal en
19/03/1626, 9
procedure geldt voor de dorpen van het Rijk en schependom van Nijmegen en van Maas en Waal
31/03/1626, 11
Ludolph van Lintzenich verzoekt aangesteld te worden als commies-generaal over Maas, Waal
11/04/1626, 1
zal worden vanwege zowel het verslaan van de vijand op Maas en Waal als ook de verovering van twee,
27/04/1626, 7
in de kwartieren van de Rijn , Maas en Waal . Zonder verdere kosten voor het land
23/05/1626, 3
De RvS zal beslissen over het verzoek van Reinerus van Oosterzee , predikant in 't Waal om in dienst genomen te worden als ziekentrooster in het leger.
09/06/1626, 20
Een niet ondertekende uiteenzetting over middelen om de vijand buiten de Waal en de IJssel te houden, gaat voor onderzoek en advies naar de RvS.
19/06/1626, 6
en forten aangelegd moeten worden, hetzij aan de Maas , hetzij aan de Waal
20/06/1626, 7
als betaald door de ingezetenen van het Land van Maas en Waal , vanuit Rotterdam voor zijn
24/06/1626, 15
best op de Maas of de Waal aangelegd kunnen worden, zullen hun reis gewoon voortzetten.
25/06/1626, 12
commissie die de rivieren Maas en de Waal op hun veiligheid zal inspecteren.
10/07/1626, 19
en is gestorven in de strijd met de vijand in het Land van Maas en Waal . Zij krijgt eenmalig 25 gld.
13/07/1626, 10
inspectie van de situatie bij de Maas en de Waal in verband met het vrijwaren van vijandelijke
14/07/1626, 15
met de RvS en de compagnie van wijlen kapitein Waal , gaat naar de RvS voor advies.
16/07/1626, 15
inzake de verdediging van de Maas en de Waal tegen vijandelijke lopers. Er
17/07/1626, 21
het verslag van Rantwijck over het beraad over de beveiliging van de Maas en de Waal
17/07/1626, 28
De gecommitteerden tot de beveiliging van de Waal en de Maas en Z.Exc. zijn van mening
23/07/1626, 5
over het weghalen van officieren en edelen door de vijand uit het Land van Maas en Waal
23/07/1626, 11
en licenten over de Maas en de Waal is afgewezen aangezien de plaats niet vacant is.
25/07/1626, 15
tijd die nog rest tot de winter, een volledige bezetting van de Maas en de Waal met
28/07/1626, 14
Het nader advies van de RvS d.d. 27 juli over de verdediging van de Maas en de Waal luidt
29/07/1626, 3
De RvS mag beslissen over het verzoek van Reinerus van Oosterzee , predikant in het Waal in Utrecht, een traktement als predikant en ziekentrooster in het leger te ontvangen.
30/07/1626, 4
De kwestie van de verdediging van de Maas en de Waal wordt hervat. Conform het advies van
26/09/1626, 7
dit aan die van Maas en Waal hebben toegestaan. Van Rymsdijck mag vertrekken.
10/10/1626, 7
In een schrijven d.d. 9 okt. vraagt het Rotterdamse Admiraliteitscollege of over paarden die via de Waal naar ... het Rijk van Nijmegen , het gebied tussen Maas en Waal of de Bommelerwaard worden gebracht geen licent
12/10/1626, 3
garnizoen worden gelegd bij de Maas , Waal , Rijn en IJssel . Aangezien
24/10/1626, 4
tegen de aanvoer van paarden over de zuidzijde van de Waal . Een uitzondering zou gemaakt kunnen
01/12/1626, 1
heeft ontboden om hen te bewegen tot het breken van het ijs in de Waal en de IJssel .
04/12/1626, 6
HHM nemen het gisteren overhandigde advies van de RvS inzake het ijsvrij houden van de Waal over. Rantwyck
05/12/1626, 16
De heren die gisteren zijn gecommitteerd tot het overleg over het breken van het ijs in de Waal
12/12/1626, 13
de zomer gebruikt kunnen worden als schipbrug over de Rijn en de Waal . Onderhoud en reparatie ... wordt verlangd dat zij bij vorst de Rijn en de Waal steeds open houden.
06/01/1627, 11
kunnen worden. VIII Pleuren dient de inwoners van het gebied rond de Waal waar
22/01/1627, 7
worden aangespoord de Waal en de IJssel open te houden volgens het met hen gemaakte akkoord.
27/02/1627, 13
bestudering meegenomen. In het advies wordt echter ook voorgesteld de schepen op de Waal
02/03/1627, 3
de vijandelijke aanval in het Land van Maas en Waal hebben afgeslagen. Kapitein Hanecrot
13/03/1627, 16
instemming van Z.Exc. en de gedeputeerden wordt besloten de oorlogsschepen die nu op de Waal en
20/04/1627, 13
van 13 maart over hun werkzaamheden in het visiteren van de oorlogsschepen op de Waal . In het kort
03/05/1627, 1
bescherming van de Waal nazien. Het advies zal in het besluit worden meegenomen.
04/05/1627, 12
HHM hervatten het op 30 april behandelde advies van de RvS over de Waal . Deze rivier dient niet geheel van schepen ... van de tegenwoordig op de Waal gelegen schepen worden afgehaald en op de redoutes worden geplaatst.
22/05/1627, 9
De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 14 mei over de voorschriften van haar officieren langs de Waal ... met betrekking tot de magere ossen die over de Waal en andere rivieren worden aangevoerd om vetgemest en dan
02/06/1627, 8
De pachters van Boetzeler mogen vijf merries naar zijn landen in Maas en Waal brengen,
05/06/1627, 3
Aert Hack Wouterssen , twee naar Nederhemert . Naar het Land van Maas en Waal
07/06/1627, 3
naar Dreumel in het Land van Maas en Waal brengen, op voorwaarde ze nergens anders terechtkomen.
10/06/1627, 4
Waal, mogen op een binnenlands paspoort gezamenlijk drie paarden naar Maas en Waal brengen.
15/06/1627, 1
steden, dorpen en plaatsen tussen de Waal en de Lek die met de vijand een overeenkomst ... beraamd hoe de oorlogsschepen op de Waal vervangen kunnen worden door het aan land plaatsen van matrozen ... kwantiteit van de sloepen en over de fregatten die in plaats van de oorlogsschepen op de Waal
16/06/1627, 4
HHM vragen de RvS advies over de memorie van enkele heerlijkheden en dorpen in het Rijk van Nijmegen , wier inwoners graag paarden over de Waal willen invoeren.
18/06/1627, 13
vier schepen die zij nu op de Waal heeft gestationeerd. HHM laten de RvS een begroting
21/06/1627, 18
van Mekeren en Alert Hacfort ieder één ruinpaard naar Maas en Waal ; Hendrick
22/06/1627, 6
De RvS heeft opgegeven wat de op de Waal in te zetten sloepen zullen kosten, alsmede het bouwen van enkele wachthuizen. HHM nemen hierover geen besluit.

Volledige tekst Meer opties..