58 resoluties gevonden.

Gezocht op: zwolle (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  zwolle

Zoekopdracht aanpassen
28/04/1626, 4
Op nominatie van de Staten van Overijssel d.d. Zwolle 24 maart krijgt Arent Sloot ten Tween
12/09/1626, 7
Adriaen Claessen Muijt heeft laten weten dat te Kampen en te Zwolle schellingen respectievelijk goudguldens
18/09/1626, 12
en de Zwolse goudgulden van 28 st. gelezen. Het advies zal Kampen en Zwolle worden toegestuurd met ... de magistraten van Kampen en Zwolle, ook al hebben HHM geen zeggenschap over de rijksmunten van ... de drie Behalve in Kampen en Zwolle bevond zich een derde munt te Deventer . ... handhaven. Overigens verklaart Ter Cuilen namens de magistraat van Zwolle dat de stad geen
19/03/1627, 9
Bersenbrück en de stad Quakenbrück door een troep soldaten uit Deventer en Zwolle
17/04/1627, 9
de soldaten of tenminste hun aanvoerders in de garnizoenen van Deventer , Zwolle en
17/05/1627, 6
Jonkheer Adriaen van Camonts , wonend in Zwolle en soms op het platteland, is met zijn vrouw, knecht en dienstmeid sauvegarde gegeven
16/06/1627, 20
revisie. In een ander rekest klagen de pachters dat zij in Deventer en Zwolle worden ... Groenlo worden gebracht. In Zwolle hebben soldaten drie vaten binnengehaald
17/07/1627, 14
wil ook weten of in Deventer hout heeft mogen binnenkomen over de Schipbeek en in Zwolle
14/08/1627, 7
De heren van Holland melden dat in Zwolle goudguldens worden geslagen van 28 st., wat zo onder de koers is dat ... st. winst maakt ofwel ruim zes procent. HHM sturen generaalmeester Van der Meiden naar Zwolle
28/08/1627, 7
Jan Claessen Engelen is teruggekeerd uit Zwolle en rapporteert dat de magistraat heeft verklaard
04/09/1627, 5
plakkaat tegen de Zwolse zilveren goudgulden nog niet te drukken. Hij wil eerst naar Zwolle
10/09/1627, 1
Burgemeesters, schepenen en raad van Zwolle schrijven d.d. 28 aug. bij provisie de stempels
17/11/1627, 5
kleingeld dat minder waard is te mogen munten. Verder wijzen zij op de voorbeelden van Zwolle
31/01/1628, 3
berichten verder dat Deventer , Kampen en Zwolle vanwege de beëindiging van
23/02/1628, 11
besluit hierover uit tot morgen. De generaals voeren tevens aan dat in Zwolle opnieuw schellingen worden
25/02/1628, 12
Gevraagd naar de kwestie van de schelling in Zwolle verklaart generaal Van der Meiden dat de magistraat ... HHM een instructie op waarmee een van de generaals naar Zwolle wordt gezonden om het munten te doen staken.
26/02/1628, 2
en Adriaen Claessen Meut . Zij zullen daarmee naar Zwolle reizen en bij de magistraat
24/03/1628, 5
, generaals van de Munt, compareren. Zij hebben de magistraat van Zwolle niet
12/04/1628, 5
Daarom adviseren zij het publiceren van het plakkaat op te schorten. Aangezien de magistraat van Zwolle
14/04/1628, 8
Haersolte bericht dat de magistraat van Zwolle twee afgevaardigden hierheen stuurt om over de munt te spreken. De
17/04/1628, 6
en Rotger van Haersolte , burgemeesters van Zwolle, compareren. De magistraat van Zwolle ... uit te stellen of te herroepen. Als Zwolle verklaart op te houden met het munten van dit geld en zich inzake
23/05/1628, 7
De gedeputeerden te Zwolle verzoeken d.d. Zwolle 11 mei zo spoedig mogelijk een groot bedrag daarheen te sturen [voor
25/05/1628, 4
Een brief van de afgevaardigden te Zwolle d.d. 23 mei behoeft geen resolutie.
28/05/1628, 2
HHM schrijven Philippe Calandrini krachtens zijn belofte HHM een groot bedrag te sturen om in Zwolle ... aan de troepen van Morgan te betalen. De afgevaardigden in Zwolle sturen d.d. 26 mei een lijst met ... verzoeken zo spoedig mogelijk geld naar Zwolle te sturen opdat de troepen niet zullen overlopen.
31/05/1628, 18
Bruninxs en Jensma berichten in Zwolle hun commissie te hebben meegedeeld aan ... en naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte garnizoenen te brengen. Eenmaal voor Zwolle ... soldaten waren binnen Zwolle gekomen aangezien de meeste soldaten buiten de stad in ... Calandrini naar Zwolle te komen of iemand te sturen om de rekening over te nemen. Zij laten
01/07/1628, 3
Rotger van Haersolte compareert en levert zijn op 19 maart door de Staten van Overijssel in Zwolle
14/07/1628, 9
geïnsereerd in S.G. 3187. De ridderschap en de steden Deventer , Kampen en Zwolle ... Bovendien hebben Deventer, Kampen en Zwolle jaren geleden besloten zonder enige kennisgeving
03/08/1628, 10
de ruiters van de compagnie van ritmeester Ruytenburch , in garnizoen gelegen te Zwolle. Onder hun vorige
28/08/1628, 15
Haersolte en Almeloe brengen een brief te berde d.d. Zwolle 15/25 aug. waarin hun wordt
29/12/1628, 7
dienst van Frederick van Braeckel , controleur van de licenten te Zwolle, akte te verlenen aan diens zoon Anthonis
04/01/1629, 8
Jacob van Nispen , generaalmeester van de Munt, meldt in een remonstrantie dat in Zwolle opnieuw
06/02/1629, 9
Het stadsbestuur van Zwolle schrijft d.d. Zwolle 15 jan. dat ene Henrick Lambertsz. Banner
14/02/1629, 3
Amsterdam. Volgens de verklaring van de gedeputeerden van de classis Zwolle
20/02/1629, 6
hij krachtens de resolutie van HHM d.d. 31 jan. van Harderwijk naar Zwolle is
21/02/1629, 12
Meyde aangaande diens commissie te Zwolle . Hij heeft geprobeerd er bij de raad van Zwolle ... de stempels. HHM schrijven de burgemeesters en de raad van Zwolle dat HHM zeer verbaasd
28/02/1629, 8
, burger uit Deventer en Jan Vosch , burger uit Zwolle, om door middel van kort recht hun
13/06/1629, 5
voor Henrick ter Culen , burgemeester van Zwolle, als gedeputeerde naar de vergadering van
24/07/1629, 2
troepen van Morgan en de koning van Zweden naar Zwolle te sturen om waar nodig ingezet te worden.
24/07/1629, 6
in het Noorderkwartier de konvooimeesters van Doesburg , Deventer , Zwolle
25/07/1629, 1
erop aan de steden aan de IJssel, en in het bijzonder het retranchement tussen Zwolle
26/07/1629, 2
van Enkhuizen naar Utrecht te sturen te veranderen en de soldaten naar Zwolle ... d.d. 24 juli, waarin hij meldt dat op sterk aandringen van een burgemeester van Zwolle de ... verzochte wapens voor deze troepen zo veilig mogelijk naar Zwolle gestuurd moeten worden.
27/07/1629, 5
Deventer en Zwolle . Tevens wordt hun gevraagd te bevorderen dat de Zweedse troepen daarheen gaan.
30/07/1629, 11
Tercuylen deelt de vergadering mee dat de stad Zwolle geen koren op voorraad heeft en dat ... machtigen de RvS om Zwolle van rogge en de troepen van Morgan van wapens en levensonderhoud te voorzien.
31/07/1629, 13
Tercuilen dringt er nogmaals op aan een flinke hoeveelheid buskruit naar Zwolle te sturen.
04/08/1629, 4
dorpen. Hij vraagt HHM de meerderheid van de soldaten te legeren tussen Zwolle en
04/08/1629, 6
moeten worden, van waaruit Zutphen , Deventer , Zwolle en andere steden bevoorraad kunnen
04/08/1629, 17
het merendeel van de soldaten te legeren tussen Kampen en Zwolle , ter verdediging
06/08/1629, 1
laten ter vergadering weten de volgende steden te hebben bevoorraad: Zwolle , Naarden ... halve kanonnen en Hattem met vier gotelingen. Zwolle heeft bovendien nog eens 104 halve vaten
15/08/1629, 8
van de benodigdheden voor de andere steden. Ook zullen de steden Kampen , Zwolle , Harderwijk
18/08/1629, 25
IJssel tussen Doesburg en Zwolle , de steden Wageningen , Rhenen , alsmede

Volledige tekst Meer opties..