01/02/1626

01 - 02 - 1626

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De koning van Denemarken geeft d.d. Rotenburg 31 dec. 1625 credentie op Laurens Wensin en vraagt in een brief van 1 jan. 1626 zijn commissaris met een oorlogsschip naar Frankrijk te helpen. Ter vergadering gehaald verzoekt Wensin HHM namens zijn koning behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van drieduizend kurassen, achtduizend musketten en achtduizend harnassen, eventueel tegen vergoeding te betrekken uit 's lands magazijnen.
HHM zullen de zaak bij de wapenhandelaars hier te lande bevorderen, maar kunnen door de grote lichtingen van het afgelopen jaar geen wapens uit de magazijnen leveren. De Zeeuwse Admiraliteit zal geschreven worden Wensin met een oorlogsschip tegemoet te komen. Enkele gecommitteerden zullen de commissaris deze avond onthalen.

2 Ook schrijft de Deense koning d.d. Rotenburg 6 jan. 1626 met het verzoek bekend te maken dat zijn krijgsvolk het invoeren en wegdrijven van magere ossen niet zal belemmeren.
De provincies krijgen kopie van de brief, ter kennisgeving aan hun ingezetenen.