03/03/1626

03 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Jan Dirxen [Deucht] uit Hoorn verzoekt het d.d. 27 maart 1625 aan Claes Gerritsen Compaen verleende pardon te verlengen maar daaruit weg te laten dat hij geen goederen het land mag inbrengen. Ook verzoekt hij Huich Willemsz. in het pardon op te nemen.
De heren van Holland stellen hun advies hierover uit.

2 Aissema schrijft d.d. Hamburg 8 feb. over verschillende punten met betrekking tot het regiment in dienst van de [Deense] koning.
Ook hierover stellen de heren van Holland hun advies uit.

3 Haga schrijft d.d. 28 dec. 1625. Vereist geen resolutie.

4 Uit naam van Haga is verzocht hem te belonen met een gouden keten omdat hij heeft weten te voorkomen dat de chiaux hiernaartoe is gereisd teneinde de verkiezing van de Grote Heer aan te kondigen.
Er wordt nog niet beslist.

5 Doublet zal de gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit boven het hun bij resolutie van 6 feb. toegekende bedrag tot nader ordonnantie nog 800 gld. verstrekken.

6 De heer van Wel verzoekt met voorschrijven van de Deense koning d.d. 25 januari om aanbevelingsbrieven voor de Staten van Gelderland ter verkrijging van de compagnie en ook het ambt van drost en scholte van wijlen zijn schoonvader, de heer van Dorth.
Aangezien dit een zaak van de provincie is laten HHM appointeren dat zij hierover niet kunnen beslissen.

7 De koning van Denemarken schrijft d.d. Rotenburg 28 januari dat hij Paul de Willem heeft gelast uit deze landen tol- en licentvrij wapens voor de Wezer te halen.
HHM staan dit toe mits een lijst van die wapens wordt getoond.

8 Op verzoek van Jan Manrique, mede uit naam van Isaacq Keiser en andere belanghebbenden in het schip De Son dat onder schipper Dirck Cornelissen bij Malta is aangehouden, zullen HHM de grootmeester schrijven met het oog op restitutie van schip en lading.

9 Jan Sem, schipper uit Tiel, mag zijn samoreus zonder lading terugbrengen vanuit Keulen.

10 Commies Van der Haer, ter vergadering ontboden inzake Jacob Bolleman, wordt aangezegd dat de RvS zal onderzoeken op welke personen de ontvanger-generaal obligaties heeft gegeven in verband met de buizen die de soldaten van Mansfeld uit Engeland hebben overgebracht.
Voorlopig wordt geen rente betaald op niet op naam gestelde obligaties en op die op Bolleman zelf zijn gesteld. Ook zal bepaald worden dat deze obligaties niet verhandeld mogen worden.

11 De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Hoorn 27 feb. dat zij in reactie op het schrijven van HHM van 19 jan. inzake een bekwaam persoon voor de uitwisseling van gevangenen Pieter Jacobs Geusebroeck naar Z.Exc. hebben afgezonden.
Geusebroeck moet zich tot Z.Exc. wenden voor zijn instructie.