19/03/1626

19 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Over het verzoek van de Turkse kapiteins in Rotterdam om ten behoeve van hun vertrek levensmiddelen te mogen ontvangen zal morgen worden beslist.

2 Pieter Martenssen Coij schrijft d.d. Algiers ...1 januari.
Er valt geen resolutie.

3 Op de aanmaning van Z.Exc. van enige dagen geleden de fortificatie van de stad Steenbergen daadwerkelijk te versterken, is de resolutie van de aanwezige heren van Holland ingebracht. Zij willen de zaak ter beschikking laten van Z.Ex en de RvS. De overige provincies hebben het concluderen nog opgeschort.

4 Theunis Janssen, molenmaker te Elburg, krijgt een jaar verlenging voor het in bedrijf stellen van zijn uitvinding van een nieuwe molen.

52 Aangezien de Perzische ambassadeur vanmiddag aankomt zal Z.Exc. verzocht worden hem bij Rijswijk tegemoet te rijden. Culenborch, Noortwyck, Beaumont, Hertevelt, Oosterzee en Schaffer zullen hem in zijn logement verwelkomen.

6 Laurens Reael compareert en doet verslag van zijn reis als vice-admiraal in de eerste vloot bij de Engelse schepen.
HHM bedanken hem voor zijn rapport.

7 Misselden heeft verzocht toe te staan dat de kooplieden het onder elkaar eens worden over de tarra.
Een beslissing wordt opgeschort.
Nu de heren van Holland hun resolutie over de tarra op schrift hebben ingeleverd verzoeken de andere provincies een kopie.

8 De RvS , ter vergadering ontboden om te adviseren in de zaak van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos, excuseert het advies aangezien de Raad zijn taak heeft uitgevoerd en bovendien zijn de bij het vonnis betrokken raden absent.
De zaak wordt uitgesteld tot morgen.

9 Noortwijck, Hertevelt en Schaffer rapporteren over de remonstrantie van het Kwartier van Nijmegen en over het advies van de RvS.
De door de gedeputeerden van het Kwartier overhandigde lijst van personen in de Bommelerwaard gaat naar de Raad om die te leggen naast de goedgekeurde lijsten van de nabijgelegen dorpen. Daarop moet de RvS een lijst opstellen die de dorpen in de Bommelerwaard gedurende een maand mogen hanteren voor het halen van hun levensmiddelen uit Zaltbommel. Voor het eind van die maand dienen de dorpen een pertinente lijst inleveren waarover naar behoren beslist kan worden.
Dezelfde procedure geldt voor de dorpen van het Rijk en schependom van Nijmegen en van Maas en Waal die op hun lijst het aantal personen niet hebben vermeld. Zij mogen hun levensmiddelen halen uit de steden waar zij marktdagen houden maar eenderde deel minder dan die van Bommelerwaard.
De koop van paarden zal worden toegestaan mits elke koper op attestatie van de officier aangeeft dat hij zijn paarden niet heeft verkocht en hoeveel hij nu nodig heeft. De paarden moeten worden aangetekend in de marktsteden van de dorpen en na een jaar vindt visitatie plaats. De huislieden is voorts toegestaan zaaikoren te halen op attestatie van de benodigde hoeveelheid.
De overige punten van de gouverneurs van Grave en Goch zullen nader worden onderzocht.

1 Datum niet ingevuld.
2 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 688.