09/05/1626

09 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op attestatie van het bestuur van Zevenbergen wordt Abraham Huberden en Cornelis Pietersen toegestaan tegen Bosch' licent en onder borgstelling respectievelijk twee paarden en een rode blaarkop naar Zevenbergen te brengen.

2 Pieter Jan Florissen, die de hofsteden op het land van commies Du Gardin bewoont, mag tegen Bosch' licent en onder borgstelling van Du Gardin een paard en twee koeien daar naartoe brengen.

3 Op credentie van de graaf van Oost-Friesland d.d. Aurich 20 april zijn ter vergadering diens raden Sixtus van Amama en Gerardus Geerts, landrechter, verschenen. Zij zetten uiteen dat de graaf tot een akkoord is gekomen met de ridderschap, de steden Aurich en Norden en de huismansstand en dat alleen de stad Emden nog over is. Zij zijn gestuurd met volledige last om daarover te onderhandelen, aan HHM overlatend of dit mondeling dan wel schriftelijk zou moeten gebeuren.
HHM besluiten hun propositie op schrift te eisen.
Amama en Geerts hebben tevens een brief overhandigd van de Deense koning d.d. 2 april, waarin deze de zaak van de graaf aanbeveelt. Die wordt de RvS ter hand gesteld.

4 HHM hebben de remonstrantie van de heer van Rumen met nieuwe klachten over kapitein Moulert gelezen. Zij gaat voor een beslissing naar de RvS.

51 Sommelsdijck, teruggekeerd uit Frankrijk, is ter vergadering verschenen en heeft verslag gedaan van zijn besognes aldaar. Hij heeft zijn rapport ingeleverd en ook de recredenties van de koning, koningin-moeder, de broer van de koning, de hertog van Savoye en secretaris Philippeaux.
HHM bedanken hem en zullen over de uit zijn verslag voortvloeiende punten nadere besluiten nemen.

6 Ausson Villarnouil, edelman van de koning van Bohemen, krijgt paspoort om door vijandelijk en neutraal gebied naar Berlijn te reizen.

7 Het verzoek van Anthonette Vogel uit Gennep, om vanuit Boxmeer hop naar Emmerik [Emmerich] en Rees te mogen vervoeren, is afgewezen.

8 Naar aanleiding van het verzoek van Carl Friedrich van Kniphausen verklaren HHM de bedoeling van hun resolutie van 28 april. Kniphuisen mag de hem te verstrekken obligatie weliswaar niet [binnen een jaar] opeisen, maar de rente duurt wel voort.

9 Conform het advies van de RvS over het op 2 mei ingediende rekest wordt de ingezetenen van Gennep toegestaan tot herstel van hun huizen tegen licent vierduizend planken, tweeduizend sparren en drieduizend kleine en grote balken te halen.

10 Ordonnantie zal worden gepasseerd van 8 st. per dag aan verteringen op Loevestein in de periode 25 okt. 1625 tot 20 april 1626 voor Niëllius, Cupus, Vesekius, Simon Lucae, Lindenius en Geisteranus.

11 Hans Ernst Kijff verzoekt om teruggave van zijn uit San Salvador meegebrachte buit. De WIC heeft hem die afgenomen en hij wil er zijn gevangeniskosten mee betalen.
De WIC ter Kamer Zeeland heeft de goederen in beslag genomen en zal om advies worden gevraagd.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

12 De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt d.d. Enkhuizen 7 mei om haar deel in een volgens dit College ten behoeve van de Admiraliteiten uitgeschreven lening van 600.000 gld.
Geantwoord zal worden dat er niet wordt geleend, maar dat de Admiraliteit haar portie zal ontvangen uit de door de provincies op te brengen subsidies.

13 Conform het advies van de RvS staan HHM Steven van Hertevelt toe tegen licent de helft van de door hem gevraagde levensbenodigdheden te halen.

14 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS hebben Rantwyck, Brouchoven en Van der Lingen uitgebreid verslag gedaan van hun werkzaamheden in Friesland. Oostergo, Westergo en Zevenwouden hebben de uitspraak van HHM op enkele voorwaarden aanvaard en zouden de verpachting dus uitvoeren. Maar aangezien de steden zich daartoe niet bereid wilden verklaren en onder het volk in Leeuwarden tegenstand en tumult bespeurbaar was, hebben zij deze keer de verpachting niet doorgezet en de zaak bij het oude moeten laten.
De heren zijn bedankt voor hun moeite en ijver en is verzocht HHM van advies te dienen over wat in de huidige situatie gedaan zou moeten worden om Friesland niet verder te laten afvallen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 126.