19/06/1627

19 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op zijn nader verzoek mag Hendrick opten Kelder elke drie maanden drie vaten Franse wijn naar Kleef brengen, tegen Bosch' licent en cautie.

2 De heren van Holland berichten over de brief van 14 juni van de burgemeesters Berckel en Van der Hoge en de op 17 juni ontvangen brief van de WIC . Zij adviseren het traktaat van Middelburg in Vlaanderen uit te voeren en tevens de gevangenen die hier nog gevangenzitten bij de WIC of anderen vrij te laten. Gelet op de schade die de WIC hiervan ondervindt, dient de Compagnie een redelijke vergoeding te krijgen. Aangaande de volgende wisseling van gevangenen, zowel die in Nederland als in Spanje of elders, moet de commissarissen in Roosendaal per expresse worden geschreven hierop niet verder in te gaan. Hun eerder gegeven last hierover zal op schrift worden gezet, alleen al vanwege de grote gevolgen die een wisseling met zich meebrengt in de voorbereidingen voor een regeling te water. Eerst zullen echter de eerdere resoluties hierover worden geraadpleegd.

3 Gemeld wordt dat Carleton gisteravond in Delfshaven is gearriveerd. Hij heeft overnacht bij de courtmeester in Delft.
HHM sturen hofmeester Mortaigne naar Delft om hem namens hen te begroeten. De hofmeester zou zijn ontvangst hebben geregeld, als HHM niet hadden geweten dat hem naar tevredenheid onderdak wordt geboden. Er zullen enkele jachten naar Delft worden gestuurd om hem te halen. Z.Exc. wordt verzocht hem bij de Hoornbrug op te wachten. Verder zal hij in zijn logement worden begroet door Rantwyck, Noortwijck en Hertevelt.
Op zijn verzoek krijgt de hofmeester 400 gld. van de ontvanger-generaal voorgeschoten voor het defroy van Carleton. Mortaigne zal tevens volgens het met hem opgestelde contract de meubelen bestellen.

4 De heren van Zeeland blijven aandringen op behandeling van hun verzoek tot verlaging van de quote.
HHM stellen een besluit uit tot maandag.

5 De binnengekomen secretaris Huigens bericht over het door griffier Rosa bij het Hof van Holland ingediende verzoek als competente rechters de zaak van zijn zoon te willen behandelen, aangezien deze niet in dienst [van het land] is. Het Hof heeft zijn substituut-griffier met deze boodschap naar de RvS gestuurd en verzocht de zaak over te dragen. De Raad wil weten of HHM hiermee akkoord gaan.
De heren van Holland verklaren dat hun principalen vinden dat de Raad in de zaak mag rechtspreken of de exceptie verwerpen.

6 Joachimi schrijft d.d. Londen 24 en 31 mei en 4 en 10 juni (tweemaal) en Joachimi en Catz schrijven d.d. 24 april en 29 mei.
Vosbergen zal de hoofdpunten uit de brieven halen.
Een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 30 mei behoeft geen resolutie.

7 Het ontwerp van de alliantie dat aan Languerack zal worden teruggestuurd in plaats van het in Frankrijk opgestelde en door hem opgestuurde concept, is gelezen en goedgekeurd.

8 De heren van Holland tonen een door hen opgestelde akte waarbij de schout van Zevenbergen wordt gelast het gedogen van de mis te stoppen.
HHM keuren de akte goed voor uitvaardiging.