21/10/1627

21 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft dat Stakenbroeck, gouverneur van Grave, twee ponten en een paatschip van de Nijmeegse burger Daem Hendrixen uit Terheijden heeft laten halen omdat deze daar enkele goederen loste. De gouverneur wil de rechtspraak hierover tot zich trekken ondanks het feit dat Hendrixen er een paspoort voor had.
HHM gelasten Stakenbroeck de zaak aan de rechtspraak van de Admiraliteit te Rotterdam over te laten en intussen de schepen en goederen vrij te geven.

2 Aangezien D'Espesses op de vraag of hij zijn mondelinge verklaring van 16 okt. op schrift wil zetten, antwoordt de gedeputeerden van HHM te verwachten om met hem in overleg te treden, worden Noortwyck en Vosbergen daartoe aangewezen.

3 HHM kennen Trijntge Philips uit medelijden eenmalig 6 gld. toe.

4 Een brief van Joachimi d.d. Londen 7 okt. vereist geen resolutie.

5 Ploos zal een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 16/26 sept. aan Z.Exc. geven.

6 Ontvangen zijn twee brieven van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 6 en 30 september.

71 In aanwezigheid van de RvS worden de conceptinstructies voor de gezantschappen naar Frankrijk en Engeland gelezen.
HHM laten de RvS hierover nader advies uitbrengen.

8 De RvS meldt er conform de resolutie van gisteren wel bij de provincies op te willen aandringen hun tekorten te voldoen ter betaling van de burgers van Breda. Zeeland , waarvan de Raad geen geld kan verkrijgen, is echter het meeste verschuldigd.
HHM laten de RvS een middel bedenken om de burgers tevreden te stellen.

9 De brief van Carleton wordt naar de Admiraliteit in Zeeland gestuurd die deze zo snel mogelijk naar luitenant-admiraal Dorp moet zenden. Bijgevoegd zijn de brieven aan de commandeurs van de Engelse vloten te Sandwich en Duins [Downs] aan wie Carleton vraagt enkele oorlogsschepen naar de kust van Vlaanderen te sturen.

1 Deze resolutie is in zowel S.G. 52 als S.G. 3906 opgenomen.