11/11/1627

11 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Luitenant-admiraal Dorp schrijft d.d. Mardijck 5 nov. dat ankers, touwen en levensmiddelen naar de kust gestuurd moeten worden.
HHM laten de Admiraliteiten deze sturen.
Dorp wil graag weten of hij, indien de vijand door mist of storm zou uitlopen en hij deze Het Kanaal uitgejaagd zou hebben, iemand met enkele schepen in de Bocht [Golf van Biskaje] moet laten blijven. Ook wil hij weten of hij, mocht de vijand enkele Franse havens aandoen, deze moet bezetten.
HHM zullen dit met Z.Exc. bespreken.

2 Gemeld wordt dat Sommelsdijck verzoekt uitgerust te worden met linnengoed van het land.
HHM besluiten het linnengoed te verdelen over beide gezantschappen.

3 Secretaris Volbergen compareert en bericht namens de Generaliteitsrekenkamer dat deze verzoekt te besluiten over de op 8 nov. ingediende brief betreffende de declaraties van de provincies. Met name wordt verzocht de RvS te verbieden de declaraties van Overijssel te accepteren omdat die van Overijssel met deze declaraties naar 's- Gravenhage gegaan zijn.
HHM verzoeken de op 8 nov. gecommitteerde heren te beginnen met het onderzoek van de instructie en erover te berichten.

4 Op de ingediende declaratie van Johan van Euskercken, secretaris van Languerack, kennen HHM hem voor de reis hierheen 170 gld. 4 st. toe en voor de terugreis eveneens 170 gld. 4 st., voor zijn reis naar Amsterdam 56 gld., voor uitgaven aan eten en drinken tussen 5 okt. en 10 nov., dat wil zeggen 35 dagen, tegen 4 gld. per dag 140 gld. en een verering van 100 gld. In totaal is dit 636 gld. 8 st.

5 Een brief van Languerack d.d. Parijs 31 okt. behoeft geen resolutie.

6 Soranzo compareert en dringt opnieuw aan op de suiker, parels en Alexandrette [Iskenderun] waarover hij al op 30 okt. heeft gesproken.
HHM antwoorden de zaken ter hand te zullen nemen om erover naar omstandigheden te besluiten.

7 De gedeputeerden van de Heren Negentien compareren. Zij geven mondeling en schriftelijk te kennen dat de WIC twee aanzienlijke vloten in zee wil brengen, namelijk in het voorjaar een van 36 schepen die 1.813.000 gld. zou kosten, en in het najaar een van 45 schepen die 3.171.000 gld. zou kosten. Voor de eerste vloot heeft men de soldij voor vijftienhonderd door ervaren kapiteins en officieren gecommandeerde soldaten gedurende tien maanden nodig, voor de tweede heeft men de soldij voor 4.200 soldaten gedurende twaalf maanden nodig. Daarbij zijn de van de eerste vijftienhonderd man weer thuisgekomen soldaten inbegrepen. Ze bieden aan een middel toe te passen waardoor men geen beroep hoeft te doen op diverse subsidies, indien HHM hiervoor toestemming geven.
Hendrick van Eck, Noortwijck, Vosbergen, Rode, Walta, Haersolte en Schaffer zullen nader met de gedeputeerden overleggen.

8 Enkele kooplieden die eerder voorgesteld hebben dat het ter verkrijging van de graanhandel op Moskovië nuttig zou zijn een ambassadeur naar de grootvorst te sturen, bekijken de zaak nu opnieuw vanwege de huidige situatie in Polen.
HHM laten Lochteren, Nobel, Vosbergen, Ploos, Walta, Aelberts en Schaffer met deze kooplieden overleggen.

9 Drie brieven van Joachimi, een d.d. 16 okt. en twee d.d. 18 okt., zullen nader worden onderzocht. Intussen is fiscaal Sille gelast de kwestie Amboina [Ambon] te bespoedigen.