15/11/1627

15 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De RvS compareert en meldt dat het niet goed mogelijk is een voorstel aangaande de consenten voor 1628 te doen zolang de consenten over 1627 niet zijn overhandigd. De RvS verzoekt de consenten af te dragen.
De provincies verklaren met uitzondering van Zeeland ( Friesland is afwezig) gereed te zijn om hun consenten te overhandigen, mits die van Zeeland dat ook doen.
HHM zullen dat de zaak morgen in aanwezigheid van Z.Exc. en Ernst Casimir bestuderen. Dan zal overlegd worden wat er het beste ten aanzien van die van Zeeland gedaan kan worden.

2 HHM zullen het door de RvS ingediende advies over de eerder gedane voorstellen van Carleton nader onderzoeken.